Audyt

BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Badanie sprawozdania finansowego ma na celu wyrażenia pisemnej opinii, czy rzeczone sprawozdanie finansowe zgadza się z zastosowanymi zasadami rachunkowości. Opinię te wyraża biegły rewident. Badanie to wykaże również, czy sprawozdanie rzetelnie przedstawia faktyczną sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanego przedsiębiorstwa.

AUDYT PODATKOWY

Korzyści z audytu podatkowego przeprowadzonego przez Vattax:

  • weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych,
  • audyt podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • możliwość zwrotu nadpłaconego podatku,
  • optymalizacja ryzyka podatkowego,
  • uniknięcie ewentualnych sankcji wynikających z ustawy karno-skarbowej.

AUDYT PŁACOWY i/lub KADROWY

Regularne przeprowadzanie audytów kadrowo-płacowych spełnia następujące funkcje:

  • dyscyplinującą – cykliczne kontrole sprawiają, iż pracownicy przywiązują większą uwagę do jakości wykonywanej pracy,
  • prewencyjną – chroniącą przedsiębiorstwo przed nieprawidłowościami , które może stwierdzić kontrola podatkowa lub inspekcji pracy,
  • optymalizacyjną – podniesienie efektywności pracy działów kadrowo-płacowych.

AUDYT WYNAGRODZEŃ i/lub AUDYT KADROWO-PŁACOWY może znacznie zwiększyć efektywność pracy Państwa Działu Kadr i Płac dzięki zaproponowanym przez nas rozwiązaniom optymalizacyjnym.

Obsługa księgowa
Obsługa księgowa

Pełna i Uproszczona Księgowość, Ewidencja VAT, Deklaracje INTRASTAT

Usługi kadrowo-płacowe
Usługi kadrowo-płacowe

Outsourcing Płac, Outsourcing Kadr, Pulpit Zdalny Pracownika i Kierownika

Doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe

Wsparcie Podatkowe, Bezpieczeństwo Finansowe, Optymalizacja Zobowiązań

Audyt
Audyt

Badanie Sprawozdań Finansowych, Audyt Podatkowy, Audyt Płacowy, Audyt Kadrowy

BackOffice
BackOffice

Wirtualne Biuro, Administracji, Archiwizacji Dokumentów

Usługi IT
Usługi IT

Outsourcing Usług IT, Wdrożenia Active Directory, Wdrożenia Oprogramowania

Doradztwo prawne
Doradztwo prawne

Outsourcing Funkcji ABI, Prawo Pracy, Prawo Gospodarcze, Windykacje

Doradztwo finansowe
Doradztwo finansowe

Leasing, Analiza Finansowa, Business Plany, Doradztwo Kredytowe