PPK – bezpieczny program dla pracowników od 1 lipca 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać ustawa o PPK. Pierwsze przedsiębiorstwa będą objęte programem od 1 lipca 2019 r. Wielu właścicieli firm jeszcze nie zapoznało się z wprowadzonymi przepisami, a część ma wątpliwości co do zasadności ich stosowania, dokonując porównań z dawnymi OFE. Jednocześnie przedstawiciele Rady Ministrów przekonują o słuszności tego programu, przedstawiając po części założenia inicjatywy oraz przebieg, w jakim zostanie ona wdrożona w struktury każdej polskiej firmy. Czym są dokładnie PPK?

Charakterystyka programu PPK

Według premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministrów Pracownicze Plany Kapitałowe mają stanowić program prospołeczny, którego charakter jest pozbawiony pułapek. Ma on stanowić wsparcie dla blisko 11 mln pracowników. Włączenie go w działania każdej firmy ma służyć budowie powszechnie obowiązującego systemu, który w sposób długoterminowy będzie zapewniał oszczędności, co także przełoży się na rozwój gospodarczy kraju. W ocenie autorów programu jego cele są słuszne i z tych względów mają oni głęboką nadzieję, że zostanie on zrealizowany ponad podziałami politycznymi. Jako argument wymieniają większą zasobność obywateli oraz – w perspektywie długofalowej – zrównoważony wzrost gospodarczy. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że w ten sposób uzyskiwane długoterminowe oszczędności stanowić będą pewnego rodzaju fundament, nie tylko w kwestii rozwoju gospodarczego, ale także zyskania większego poczucia niezależności od innych krajów.

Prospołeczny charakter Pracowniczych Planów Kapitałowych i pokładanie wiary w ten program, jak i dobre intencje przy jego tworzeniu, mają swoje podłoże w założeniach współuczestnictwa wszystkich trzech stron, od których zależy jego sukces. Na zasadzie dobrowolnej biorą w nim udział: państwo, pracodawcy, a także pracownicy – bez których owocne efekty inicjatywy nie miałyby miejsca. Wskazuje się, że wprowadzając PPK w naszym kraju, Polacy nie są odosobnieni, gdyż w innych państwach rozwiniętych również są wdrażane programy o podobnym charakterze.

Wysokość składek na PPK

Wedle założeń ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, zostaną utworzone prywatne systemy, w ramach których użytkownicy będą mieli wpłacane oszczędności emerytalne. Uczestnicy programu, którzy będą zatrudnieni na umowę o pracę, będą mogli wpłacać na przypisane im konto podstawę finansową w wysokości 2% – 4% wynagrodzenia. Jednocześnie składka dopłacana przez pracodawcę wynosiłaby 1,5 – 4% wynagrodzenia pracownika. W rezultacie ten sam pracownik mógłby otrzymać maksymalną wpłatę na PPK nawet do 8% wynagrodzenia.

Wedle dalszych wytycznych podstawa finansowana przez pracownika na rzecz PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie poniżej 0,5% jego wysokości, w przypadku gdy wynagrodzenie jest uzyskiwane z różnych źródeł dochodu w danym miesiącu i nie przekracza kwoty, która odpowiada dokładnie 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zaangażowanie państwa w PPK miałoby polegać na wykonywaniu corocznej dopłaty z budżetu w wysokości 240 zł, dołączając też dodatkową opłatę powitalną o wymiarze 200 zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych zapraszamy serdecznie do kontaktu z biurem rachunkowym Vattax. Wsparcie naszych doradców pomoże Ci rozwiać wszelkie wątpliwości.

Obsługa księgowa
Obsługa księgowa

Pełna i Uproszczona Księgowość, Ewidencja VAT, Deklaracje INTRASTAT

Usługi kadrowo-płacowe
Usługi kadrowo-płacowe

Outsourcing Płac, Outsourcing Kadr, Pulpit Zdalny Pracownika i Kierownika

Doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe

Wsparcie Podatkowe, Bezpieczeństwo Finansowe, Optymalizacja Zobowiązań

Audyt
Audyt

Badanie Sprawozdań Finansowych, Audyt Podatkowy, Audyt Płacowy, Audyt Kadrowy

BackOffice
BackOffice

Wirtualne Biuro, Administracji, Archiwizacji Dokumentów

Usługi IT
Usługi IT

Outsourcing Usług IT, Wdrożenia Active Directory, Wdrożenia Oprogramowania

Doradztwo prawne
Doradztwo prawne

Outsourcing Funkcji ABI, Prawo Pracy, Prawo Gospodarcze, Windykacje

Doradztwo finansowe
Doradztwo finansowe

Leasing, Analiza Finansowa, Business Plany, Doradztwo Kredytowe

Obowiązek zapłaty podatku od wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej już od 2019 roku

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, uchylającej ustawę regulującą specjalny podatek węglowodorowy oraz zmieniającą treść innych przepisów. W podanym projekcie przewidziano również przepisy o przyspieszonym terminie uiszczenia zapłaty podatku od wydobycia części kopalin – ropy naftowej i gazu ziemnego. Początkowo wejście w życie tego aktu prawnego miało nastąpić na początku 2020 roku, jednak termin został przeniesiony na rok bieżący.

Przyczyny i konsekwencje likwidacji podatku węglowodorowego

Podatek węglowodorowy zostanie zlikwidowany ze względu na niespełnienie założeń, jakie przyświecały przy jego wdrożeniu. Miał on zapewniać budżetowi państwa wysoki udział w zyskach podmiotów z działalności wydobycia gazu łupkowego. Przypuszczenia i prognozy dotyczące rozwoju wydobycia tego surowca jednak się nie sprawdziły. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały bowiem, że złoża łupkowe znajdujące się na terytorium Polski nie dają możliwości eksploatacji złóż w sposób opłacalny. Z tego też względu podatek węglowodorowy obejmuje bardzo niewielką liczbę podmiotów. Powoduje to zasadność uchylenia tego podatku i przeniesienia części obowiązujących w tym zakresie przepisów do ustawy o podatku od wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej.

Przyspieszony termin spłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin

Zaistniała sytuacja związana z wydobyciem gazu łupkowego przełożyła się na kształt projektowanej ustawy, która wejdzie w życie po upływie 30 dni od jej opublikowania. Kiedy to nastąpi? Przypuszcza się, że wejdzie ona w życie nie wcześniej niż w pierwszych miesiącach 2019 r.

Z aktualnościami związanymi ze zmianami przepisów podatnicy mogą się zapoznać we współpracy z profesjonalnym biurem rachunkowym Vattax. Grono naszych zaufanych specjalistów dopełni starań, aby pomóc w razie wszelkich nieścisłości w zakresie finansów, prawa pracy czy administracji.


Fatal error: Cannot redeclare createBox() (previously declared in /wp-content/themes/adimo/functions.php:271) in /wp-content/themes/adimo/functions.php on line 271