Kryptowaluta Libra od Facebooka – większe problemy podatkowe

Kryptowaluta to jednostka własności o umownej wartości, która występuje tylko w świecie wirtualnym. Nie ma swojej formy fizycznej, ale coraz częściej można ją wymienić na gotówkę. Najpopularniejszą obecnie jest bitcoin. Kursy kryptowalut są płynne. Większość korzysta z technologii blockchain – czyli sposobu zapisu danych, który nie ma jednej bazy danych zgromadzonej w konkretnym miejscu.

Facebook daje nowe możliwości

Libra – kryptowaluta od Facebooka na rynek ma trafić w 2020 roku. Docelowo ma być środkiem płatniczym dla krajów ciągle rozwijających się, gdzie waluty bywają niestabilne. Płacić będzie można w Messengerze i Whatsapp, a ci, którzy zdecydują się korzystać z takiej formy, płatności będą otrzymywać dodatkowe bonusy. Ma być dedykowana osobom, które nie mają kont w banku.

Nowa waluta nowe problemy

Problem ma stanowić oparcie Libry o globalny koszyk walutowy, a nie o walutę lokalną krajów, z którego użytkownicy będą korzystać. Notowania walutowe całego świata są płynne, a więc i wytwór koncernu Marka Zuckerberga taki będzie, a z tym związane są wahania kapitałowe użytkowników. Będą również wpływać na wartość dokonywanych codziennie transakcji.

Korzystając z tego systemu swoje, przychody trzeba będzie uwzględniać w zeznaniu podatkowym. Trzeba będzie podać obowiązujący wtedy kurs wymiany waluty, a podatek regulować zależnie od wysokości zysku.

Facebook wziął pod uwagę potencjalne problemy związane z opodatkowaniem kryptowaluty i będzie starał się wyjaśnić przepisy decydujące o opodatkowaniu tego typu walut. Istnieje również możliwość nowelizacji ustaw regulujących te przepisy.

Facebook ma zbudowaną dużą bazę użytkowników, więc wprowadzenie tego typu płatności z pewnością zachęci większość. Problemem, oprócz niejasnego opodatkowania może być również zaufanie do systemu. Ze względu na problemy z bezpieczeństwem Zachód może mieć pewne obiekcje co do bezpieczeństwa.

Techniczne aspekty systemu

Libra ma być próbą stworzenia nowego, globalnego systemu płatności online. Wiele krajów ma swoje aplikacje do płatności mobilnych, ale nie działają one poza granicami państwa. System Zuckerberga nie ma nikogo ograniczać. Libra ma być walutą stabilną z publicznie dostępnym kodem źródłowym. Ma również być wspierana przez instytucje finansowe, które zapewnią stabilność.

Zarządzać będzie nią Libra Association – organizacja non-profit. Do projektu weszło ponad 20 firm, a Facebook jest jedną z nich. Oprócz niego dołączył Masctercard, PayPal, PayU, Ebay, Uber, Spotify i Visa.

Płatności ma obsługiwać Calibra. Nowa aplikacja ma być integralnym fragmentem Messengera i Whatsappa. Ma również działać jako samodzielna platforma do wykonywania płatności. Działanie ma opierać się o podobny system jak BLIK. Wszystko oparte na blockchainie.

Z założenia Libra ma stać się gigantem na skalę światową. Czy tak się będzie? Czas pokaże. W rzeczywistości inwestorzy mogą nieco hamować rozwój projektu. Jeżeli użytkownicy Facebooka przyjmą potencjalną walutę, będzie to pierwsza finansowa aplikacja, która połączy cały świat. Więcej z pewnością napiszemy kiedy projekt ruszy. Póki co sama aplikacja pozostaje tajemnicą.

Obsługa księgowa
Obsługa księgowa

Pełna i Uproszczona Księgowość, Ewidencja VAT, Deklaracje INTRASTAT

Usługi kadrowo-płacowe
Usługi kadrowo-płacowe

Outsourcing Płac, Outsourcing Kadr, Pulpit Zdalny Pracownika i Kierownika

Doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe

Wsparcie Podatkowe, Bezpieczeństwo Finansowe, Optymalizacja Zobowiązań

Audyt
Audyt

Badanie Sprawozdań Finansowych, Audyt Podatkowy, Audyt Płacowy, Audyt Kadrowy

BackOffice
BackOffice

Wirtualne Biuro, Administracji, Archiwizacji Dokumentów

Usługi IT
Usługi IT

Outsourcing Usług IT, Wdrożenia Active Directory, Wdrożenia Oprogramowania

Doradztwo prawne
Doradztwo prawne

Outsourcing Funkcji ABI, Prawo Pracy, Prawo Gospodarcze, Windykacje

Doradztwo finansowe
Doradztwo finansowe

Leasing, Analiza Finansowa, Business Plany, Doradztwo Kredytowe

Powołanie nowej agencji nadzoru — na jakie zmiany muszą się przygotować biegli rewidenci i firmy audytowe?

Zmiany legislacyjne, które obecnie mają miejsce, są próbą naprawienia błędu z 2017 roku. Jednak w rzeczywistości dodatkowe opodatkowanie firm audytowych może znacznie zubożyć rynek, który wkrótce stanie się obiektem monopolu kilku większych firm. Szersze kontrolowanie działalności audytowych zwiększy nadzór Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, która stanie się właściwym organem pełniącym funkcję nadzoru publicznego.

Kolejne sprawozdania

KNA, czyli Komisja Nadzoru Audytowego przyjęła kolejne sprawozdanie z monitorowania rynku. Pierwszy tego typu dokument wpłynął w 2016, kiedy to dokonano reformy audytu. Wspomniane sprawozdanie to wynik współpracy Polski z innymi krajami członkowskimi UE, w ramach Komitetu Europejskiego Organu Nadzoru Audytowego. Prezentuje on kluczowe wskaźniki monitorowania rynku, które uwzględniają zakres: koncentracji rynku, ryzyko dla jakości badań sprawozdań finansowych oraz wskaźniki w zakresie działalności komitetów audytu.

Obecna sytuacja

Obecnie na polskim rynku funkcjonuje 1,5 tysiąca firm audytorskich zatrudniających około 3 tysięcy wykonujących zawód biegłych rewidentów. Okazuje się, że jedynie 74 firmy przeprowadziły badania ustawowe na rzecz JZP, czyli jednostek zainteresowania publicznego. Tym samym można wskazać 4 firmy, które panują nad większością rynku, jednak osobno żadna z nich nie dominuje nad pozostałymi. Mimo to komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości, które mogłyby wpłynąć na sektor finansowy rozumiany jako całość.

PANA

Czyli Polska Agencja Nadzoru Audytowego, która zastąpi Komisję Nadzoru Audytowego, zacznie pełnić swoją funkcję od stycznia 2020 roku. Agencja będzie miała za zadanie kontrolować wszystkie firmy audytowe, natomiast źródło jej dochodów będą stanowić opłaty pobierane od firm audytorskich za pełniony nad nimi nadzór. Nowo powołany organ będzie ponosić pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami. Posiedzenia PANA, w przeciwieństwie do poprzedniego organu nadzoru publicznego, będą się odbywać na bieżąco, a nie jedynie w trybie cyklicznym. Należy pamiętać, że funkcjonowanie PANA będzie w pełni zgodne z wymaganymi dyrektywami, jednak zakres jego nadzoru będzie znacznie szerszy, niż nakazują regulacje unijne. Nowo powołany organ będzie sprawował piecze nad wszystkimi usługami, które spełniają wymagania dotyczące wykonywania zawodu. W związku z tym PANA będzie potrzebowała nie tylko ogromnych środków finansowych, ale również licznej i wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, co może okazać się wyjątkowo trudnym zadaniem. Mimo szerokich kompetencji ustanawianiem standardów wykonywania zawodu będzie zajmowała się Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, która w związku ze zmianami nie będzie mogła kontrolować czy wymagane przez nich standardy są spełniane.

Zwiększony nadzór nad firmami audytowymi oraz biegłymi rewidentami jest z reguły dobrym założeniem, ponieważ znacznie zmniejszy prawdopodobieństwo działania spółek niezgodnych z prawem. Jednak być może działania te należy rozszerzyć również na inne organizacje. Wprowadzone zmiany znacznie zwiększą koszty działalności większości firm audytorskich, przez co istnieje prawdopodobieństwo, że wkrótce na rynku zapanuje monopol kilku większych firm, a dostępność usług audytorskich ulegnie zmniejszeniu. W celu uzyskania dokładniejszych informacji bezpośrednio skontaktuj się z naszą firmą.


Fatal error: Cannot redeclare createBox() (previously declared in /wp-content/themes/adimo/functions.php:271) in /wp-content/themes/adimo/functions.php on line 271