Nowelizacja Kodeksu Pracy 2019. Zmiany, jakie zachodzą w zakresie danych osobowych wymaganych przez pracodawcę

W dniu 19 kwietnia w dzienniku ustaw pojawiła się ustawa z dnia 21.02.2019 r. która wprowadza zmiany w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w zakładzie pracy. Wraz z jej wejściem 4 maja 2019, modyfikacje w prawie zajdą m.in. w art. 22(1) Kodeksu Pracy, który to otrzymuje nowe brzmienie w zakresie kategorii danych osobowych, jakie są niezbędne do pozyskania przez pracodawcę w związku z podejmowaniem przez niego działań przed zawarciem umowy o pracę, a także tych po jej zawarciu. W związku z tym pracodawca ma prawo żądać udostępnienia tychże informacji przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika. Jednakże udokumentowanie danych osobowych pozyskanych od poszczególnych osób może nastąpić tylko wyłącznie w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Kategorie danych osobowych, które pracodawca może żądać od pracownika

Na podstawie art. 22(1). § 1 pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie następujących danych osobowych:

Dane kontaktowe, adres do korespondencji

W przypadku danych kontaktowych pracodawca może ich żądać, ale co wyboru których, decyzję podejmuje już wyłącznie osoba zatrudniana. Informacje te mogą być przekazane w postaci: numeru telefonu, adresu zamieszkania, a nawet e-mail. Po nawiązaniu stosunku pracy przez obie strony pracodawca musi otrzymać pisemną lub elektroniczną zgodę na przetwarzanie ww. informacji.

Imiona rodziców i adres zamieszkania

Warto nadmienić, że wraz z wejściem podanej ustawy pracodawca nie będzie miał podstawy prawnej, aby wymagać od kandydata do pracy podania imion rodziców czy adresu zamieszkania.

Wykształcenie, kwalifikacje i przebieg zatrudnienia

Wskazanie przez osobę ubiegającą się o stanowisko takich danych osobowych jak wykształcenie, kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia może być wymagane tylko wtedy, gdy jest to kluczowe i niezbędne do wykonywania pracy na podanym stanowisku. Ustawodawca w tej kwestii przewiduje możliwość, aby też inne dane personalne określone w katalogu obligatoryjnych danych, jeśli jest to niezbędne do wykonywania przez pracodawcę obowiązku, który nałożony jest przepisami prawa.

Inne dane osobowe

W przypadku innych informacji składających się na dane osobowe kandydata na stanowisko pracy mogą one być wymagane wyłącznie za sprawą udzielenia zgody przez określoną osobę. Przepisy prawa jednak nie regulują, określają w jakiej formie owa zgoda ma być udzielona. Opierając się jednak o przepisy RODO zgoda ta powinna mieć charakter dobrowolnego, konkretnego, świadomego i jednoznacznego okazania woli osoby, której dane dotyczą, wyrażonej w formie oświadczenia lub wyraźnego działania. Brak udzielenia zgody przez potencjalnego pracownika nie powinno nieść ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji np. wypowiedzenia przez pracodawcę umowy lub jej rozwiązania.

Obsługa księgowa
Obsługa księgowa

Pełna i Uproszczona Księgowość, Ewidencja VAT, Deklaracje INTRASTAT

Usługi kadrowo-płacowe
Usługi kadrowo-płacowe

Outsourcing Płac, Outsourcing Kadr, Pulpit Zdalny Pracownika i Kierownika

Doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe

Wsparcie Podatkowe, Bezpieczeństwo Finansowe, Optymalizacja Zobowiązań

Audyt
Audyt

Badanie Sprawozdań Finansowych, Audyt Podatkowy, Audyt Płacowy, Audyt Kadrowy

BackOffice
BackOffice

Wirtualne Biuro, Administracji, Archiwizacji Dokumentów

Usługi IT
Usługi IT

Outsourcing Usług IT, Wdrożenia Active Directory, Wdrożenia Oprogramowania

Doradztwo prawne
Doradztwo prawne

Outsourcing Funkcji ABI, Prawo Pracy, Prawo Gospodarcze, Windykacje

Doradztwo finansowe
Doradztwo finansowe

Leasing, Analiza Finansowa, Business Plany, Doradztwo Kredytowe

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) 2019/2020

Wraz z opublikowanym 9 listopada 2018 r. projektem nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej, przewidywana jest tzw. wiążąca informacja stawkowa (WIS) w zakresie VAT. Najwcześniej podatnicy będą mogli ją otrzymać 1 lipca 2019 r. Warto jednak podkreślić, że WIS-y uzyskane przed 1 stycznia 2020 będą dopiero obowiązywać podatników wraz z wejściem 2020 roku.

Czym jest wiążąca informacja stawkowa?

Dla wielu osób to pojęcie jest jeszcze nieznane i mało zrozumiałe. Wedle założeń i projektu ustawy WIS ma stanowić nową instytucję w podatku VAT, która w spójny sposób łączy zalety i praktyczne zastosowanie opinii klasyfikacyjnych ZUS z indywidualnymi interpretacjami podatkowymi w zakresie stawek VAT, odnoszące się do wyszczególnionych usług oraz towarów. Wiążące informacje stawkowe będą wydawane w formie decyzji administracyjnych przez dyrektora izby administracji skarbowej, który to będzie wyznaczany przez Ministra Finansów.

W ramach omawianej instytucji podatku VAT będą zawarte następujące informacje:

Podatnicy będą mogli skorzystać z WIS również przy stosowaniu przepisów, jakie dotyczą VAT, ale są określane przez stawki VAT i przywoływane w ramach klasyfikacji statystycznej. Mogą więc wykorzystać wiążące informacje stawkowe na potrzeby takie jak:

– zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej;

– zwolnienia podmiotowego;

– opodatkowania VAT transakcji w ramach odwróconego obciążenia;

– stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej.

Kto może uzyskać WIS?

Na podstawie projektu nowelizacji ustawy z 9 listopada 2018 r. na odpowiedni wniosek, którego wzór rozporządził sam minister finansów, o wiążącą informację spadkową mogą ubiegać się osoby, które:

1) zamawiają w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r, a więc wedle prawa zamówień publicznych w takim zakresie, mającym wpływ na sposób obliczenia ceny;

2) posiadają numer identyfikacji podatkowej NIP, przeprowadzające krajową dostawę towarów, importują towary lub dokonują tego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także podatnicy, którzy są zobowiązani do rozliczenia podatku, nieposiadający swej siedziby działalności gospodarczej lub osoby bez stałego miejsca prowadzenia owej działalności na terenie Polski.


Regulacje w podatkach i stawkach VAT – nieoceniona pomoc biura Vattax

Większą ilość informacji oraz dalsze szczegóły dotyczące wiążącej informacji stawkowej WIS możesz uzyskać od zaufanych specjalistów z biura rachunkowego Vattax. Otrzymując fachową pomoc doradczą w zakresie finansów i potrzebnej dokumentacji, możesz ubiegać się o aktualne udogodnienia i świadczenia, które Tobie przysługują.


Fatal error: Cannot redeclare createBox() (previously declared in /wp-content/themes/adimo/functions.php:271) in /wp-content/themes/adimo/functions.php on line 271