Doradztwo podatkowe

Usługi doradztwa podatkowego obejmują wszystkie aspekty działalności gospodarczej.

 WSPARCIE PODATKOWE  

  • Wspieramy naszych Klientów w zakresie podatkowych aspektów zarządzania oraz prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych.

 BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE 

  • Doradztwo podatkowe to również gwarancja zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Państwa Firmy oraz ochrona przed ewentualnymi zagrożeniami związanymi z kontrolą zobowiązań podatkowych i konsekwencjami finansowymi w przypadku ewentualnych sporów podatkowych.

 OPTYMALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ  

  • Pomagamy też w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych – zaś Państwo decydują na co przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób środki.

WSPARCIE NA ETAPIE ZAKŁADANIA FIRM 

  • Celem doradztwa podatkowego w zakresie zakładania firmy jest wskazanie potencjalnemu przedsiębiorcy odpowiedniej, optymalnej  formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to jeden z elementów optymalizacji podatkowej .

WSPARCIE PRZEKSZTAŁCEŃ FIRM 

  • Istniejącym organizacjom oferujemy pomoc przy dokonywaniu przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności, a także pomoc przy przekształceniach (podział, połączenie etc.). Oferujemy również doradztwo dotyczące właściwej formy opodatkowania (ryczałt,karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe). 

DORADZTWO DLA PRACODAWCÓW 

Oferujemy Państwu usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatkowych aspektów zatrudnienia oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zatrudnienia obcokrajowców:

  • Optymalizację w zakresie podatków oraz ubezpieczeń społecznych,
  • Przygotowywanie miesięcznych deklaracji podatkowych, rocznych zeznań podatkowych, miesięcznych deklaracji ZUS,
  • Doradztwo w zakresie planowania optymalnych struktur wynagradzania pracowników,
  • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń,
  • Przedstawienie najkorzystniejszych pod względem kosztów i bezpieczeństwa pracodawcy rozwiązań dotyczących prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

Obsługa księgowa
Obsługa księgowa

Pełna i Uproszczona Księgowość, Ewidencja VAT, Deklaracje INTRASTAT

Usługi kadrowo-płacowe
Usługi kadrowo-płacowe

Outsourcing Płac, Outsourcing Kadr, Pulpit Zdalny Pracownika i Kierownika

Doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe

Wsparcie Podatkowe, Bezpieczeństwo Finansowe, Optymalizacja Zobowiązań

Audyt
Audyt

Badanie Sprawozdań Finansowych, Audyt Podatkowy, Audyt Płacowy, Audyt Kadrowy

BackOffice
BackOffice

Wirtualne Biuro, Administracji, Archiwizacji Dokumentów

Usługi IT
Usługi IT

Outsourcing Usług IT, Wdrożenia Active Directory, Wdrożenia Oprogramowania

Doradztwo prawne
Doradztwo prawne

Outsourcing Funkcji ABI, Prawo Pracy, Prawo Gospodarcze, Windykacje

Doradztwo finansowe
Doradztwo finansowe

Leasing, Analiza Finansowa, Business Plany, Doradztwo Kredytowe