Podatek ryczałtowy w roku 2021 – kto może korzystać z ryczałtu?

podatek ryczałtowy

Podatek ryczałtowy to forma opodatkowania korzystna dla przedsiębiorców, którzy ponoszą niewielkie koszty. Dzieje się tak dlatego, że ryczałt płacony jest od przychodu, bez możliwości odliczenia sobie kosztów jego uzyskania. Zanim podejmiesz decyzję o wyborze takiego opodatkowania, przeprowadź kalkulację, czy to rozwiązanie będzie odpowiednie dla Twojej firmy. Warto wiedzieć, że od tego roku z rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może korzystać znacznie więcej podatników niż w latach ubiegłych. Jakie zmiany nastąpiły w rozliczeniach ryczałtowych? Jak możesz sprawnie przejść na taką formę opodatkowania? Zapraszamy do lektury poniższego tekstu.

Podatek ryczałtowy – dotychczasowe ograniczenia w korzystaniu

Podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych to dość popularna w Polsce forma rozliczania podatku, z której chętnie korzystają jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, jak również spółki jawne. Jeszcze do niedawna pewną przeszkodą w stosowaniu tej formy opodatkowania było jego ograniczenie dla niektórych branż oraz limit przychodów w minionym od rozliczenia się roku podatkowym. Od bieżącego roku z ryczałtu może korzystać znacznie więcej osób, co jest konsekwencją modyfikacji wprowadzonych w ustawie z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jak również innych ustaw (szczegóły sprawdź w Dzienniku ustaw z roku 2020 poz. 2123).

Nowa ustawa o ryczałcie – oto najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców

Czego dotyczą najważniejsze zmiany w podatku ryczałtowym ewidencjonowanym? Od roku 2021 wzrósł limit przychodów, które uprawniają Cię do korzystania z tej formy opodatkowania (do niedawna było to 250 tysięcy euro, obecnie ta kwota została podniesiona do 2 mln euro). Co więcej prawo do płacenia ryczałtu zyskało wielu przedstawicieli tzw. wolnych zawodów np. radcy prawni, adwokaci, notariusze, księgowi, doradcy podatkowi, architekci, fizjoterapeuci, psychologowie, którzy dotychczas nie mogli korzystać z takiej właśnie formy opodatkowania. Z rozliczenia PIT w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać teraz wyłącznie przedsiębiorcy zajmujący się kupnem lub sprzedażą wartości dewizowych, podatnicy produkujący wyroby akcyzowe oraz przedsiębiorcy prowadzący apteki. Z opodatkowania w formie ryczałtu nie możesz skorzystać także w przypadku świadczenia usług w formie spółki lub działalności gospodarczej na rzecz swego byłego, lub obecnego pracodawcy.

Stawki podatkowe w ryczałcie na rok bieżący

W ryczałcie na rok 2021 przewidziano osiem stawek, a wśród nich np. 17% dla podatników wykonujących wolne zawody, 15% dla wymienionych w ustawie usług oraz 8,5% dla usług nieprzyporządkowanych do innych stawek ryczałtowych. Co to oznacza w praktyce? Od roku 2021 rozliczanie się w formie ryczałtu jest korzystniejsze dla przedstawicieli wolnych zawodów (obniżona stawka z 20% do 17 %) oraz w przypadku świadczenia wybranych usług np. reklamowych, kulturalnych, rozrywkowych, architektonicznych, ubezpieczeniowych (stawka obniżona z 17% do 15%). Co więcej od tego roku do rozliczenia w formie podatku ryczałtowego o stawce 10% włączono także przychody ze świadczenia usług kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

Jak możesz przejść na podatek ryczałtowy w 2021 roku?

Od początku roku 2021 limit przychodów, jaki uprawnia Cię do ryczałtu to 2 mln euro, przy czym warto pamiętać, że dotyczy on przychodów osiągniętych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, lub sumy przychodów wspólników z działalności, którą prowadzisz w firmie spółki jawnej lub cywilnej. Jeśli ustaliłeś, że przysługuje Ci prawo do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu, masz obowiązek powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego za pomocą odpowiedniego oświadczenia o wyborze takiej opcji. Zmiany wprowadzone w opodatkowaniu ryczałtowym sprawiły, że stało się ono bardziej korzystne dla przedsiębiorców. Dzięki nim możesz korzystać z podatku ryczałtowego dłużej niż dotychczas, testować taką właśnie formę opodatkowania w wielu nowych branżach, stosować niższą stawkę niż na zasadach ogólnych lub w podatku liniowym.

Jeśli poważnie zastanawiasz się nad rozliczaniem się ryczałtowym i potrzebne Ci informacje, jak prowadzić ewidencję w takiej właśnie formie, zachęcamy do skontaktowania się z naszym biurem księgowo-rachunkowym. Wyjaśnimy, jakie korzyści wiążą się z taką formą opodatkowania w przypadku Twojej działalności i pomożemy złożyć oświadczenie o wyborze rozliczenia ryczałtowego. W ofercie naszego biura znajdziesz również szeroki wachlarz usług, które znacznie ułatwią roczne zestawienie ewidencji ryczałtowej i pozwolą Ci na bieżąco kontrolować sprawy finansowe swojej firmy.

Zasady korzystania ze zwolnienia z VAT w 2021 r.

zwolnienie z vat

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w sposób zorganizowany i ciągły podlegają obowiązkowi VAT, ale warto wiedzieć, że niektórym z nich przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia od tego podatku. Zwolnienie z VAT to bez wątpienia duży przywilej i szansa na rozwój zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorców. Kto może z niego skorzystać i jakie warunki trzeba spełnić, by było to możliwe w przypadku Twojej firmy? Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego artykułu.

Celem zwolnienia z opodatkowania jest przede wszystkim chęć wsparcia drobnych przedsiębiorców oraz ochrony wielu konsumentów przed wzrostem cen za towary i usługi. Zwolnienia z podatku VAT możemy podzielić na dwa rodzaje: są to te przedmiotowe oraz podmiotowe. Kto i kiedy może korzystać z tego rodzaju przywilejów?

Podmiotowe zwolnienie z VAT -przewidziane dla określonej grupy podatników

Zgodnie z przepisem art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienie podmiotowe przysługuje określonej grupie podatników oraz jest nabywane z mocy prawa. Zwolnieniem z podatku VAT objęci są ponadto tylko ci podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym łącznej kwoty 200.000 zł. Pamiętaj, że podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego nie ma jednak prawa do obniżania podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrotu różnicy podatku lub kwoty podatku naliczonego co do zasady. Jeśli chcesz zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego  od VAT, musisz złożyć pisemne zawiadomienie o takim zamiarze do naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym chcesz takowego zwolnienia. Podatnicy dopiero rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w danym roku – powinni natomiast złożyć takie oświadczenie przed dniem wykonania wspomnianego prawnie obowiązku.

Kogo obowiązuje zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT?

Zwolnienie przedmiotowe obowiązuje przedsiębiorców ze względu na rodzaj prowadzonej przez nich jako podatników działalności. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie dokładnie czynności podlegają takiemu zwolnieniu z VAT, dokładnie zapoznaj się z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Wśród wielu branż, w których występuje wspomniane tutaj zwolnienie z VAT można wymienić chociażby usługi medyczne, usługi finansowe, czy też usługi edukacyjne. W przeciwieństwie do zwolnień podmiotowych z podatku VAT te przedmiotowe mają charakter obligatoryjny, to znaczy nie możesz z nich zrezygnować.

Jak wygląda zwolnienie z VAT w 2021 roku?

Od 1 stycznia 2021 roku zmieniło się brzmienie art.113 ust. 113 pkt. 1 lit. f) i g) ustawy o podatku VAT.Co to oznacza w praktyce dla przedsiębiorców? Wspomniana modyfikacja w pierwszym z przepisów polega na skreśleniu wyrazów „i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego”, z kolei zmiana w drugim z przepisów dotyczy rozszerzenia katalogu czynności, które wyłączają z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego o dostawy akcesoriów do pojazdów samochodowych oraz motocykli. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że w bieżącym roku został utrzymany limit podmiotowego zwolnienia z VAT i wciąż wynosi on 200.000 złotych, przy czym do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku oraz innych czynności związanych między innymi: ze sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju oraz sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju, z odpłatną dostawą towarów i odpłatnego świadczenia usług, z odpłatną dostawą towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, które nie podlegają amortyzacji.

Jak powrócić do podmiotowego zwolnienia od VAT?

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie oraz liczne obostrzenia z niej wynikające coraz więcej przedsiębiorców poważnie rozważa możliwość powrotu do zwolnienia z VAT. Jeśli i Ty szukasz podobnych oszczędności w związku ze znacznymi spadkami obrotów swojej firmy, pamiętaj że musisz spełniać trzy istotne warunki: 

Jeśli jako podatnik spełniasz powyższe warunki, powinieneś złożyć aktualizację formularza VAT-R w terminie 7 dni, począwszy do dnia, w którym nastąpi zmiana. Pamiętaj, że powrót do zwolnienia z VAT może czasem wiązać się obowiązkiem korekty podatku naliczonego. Jeśli masz wątpliwości związane ze zwolnieniem od VAT w roku 2021 lub nie wiesz, jakie formalności trzeba spełnić, by w dobie pandemii liczyć na zwolnienie z VAT, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowo-księgowym. W ramach naszej działalności oferujemy Ci kompleksową obsługę między innymi w zakresie doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg handlowych, prowadzenia rejestrów sprzedaży i zakupów na potrzeby podatku VAT

Pracownicze Plany Kapitałowe – przystąpienie, rezygnacja, czy warto

plan kapitałowy

Podpisana przez prezydenta w listopadzie 2018 roku ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) miała nie tyle zachęcić pracowników do gromadzenia oszczędności, co zwiększyć wysokość późniejszych emerytur. Ustawodawca określił nie tylko zakres funkcjonowania, ale też terminy wchodzenia w życie kolejnych etapów. Czas przystępowania do PPK wynikał z wielkości firmy – ściślej z liczby zatrudnianych pracowników. Należy dodać, że chwilę przed wdrożeniem PPK ogłoszono nowelizację do ustawy, dzięki której poszerzyło się grono uprawnionych.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i dlaczego zostały powołane?

Chcąc chronić finansowo przyszłych beneficjentów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustawodawca szukał sposobu na zwiększenie wysokości przyszłych świadczeń. Ponieważ podniesienie składki ZUS budziłoby spore kontrowersje, szukano lepszego sposobu. Gromadzenie kapitału przez uczestników na indywidualnych kontach, aby w przyszłości mogło zyskać na wysokości świadczenie emerytalne, brzmiało o wiele lepiej. Co ważne, nagromadzony kapitał będzie mógł być wypłacony dopiero po przejściu na emeryturę – takie działanie ma uchronić pracowników przed wcześniejszym rozdysponowaniem środków.

Oszczędzanie w PPK miało z założenia dotyczyć wszystkich osób zatrudnionych i opłacających składki na ZUS. Co istotne, pieniądze odkładane są także podczas urlopu wychowawczego i przerwy macierzyńskiej. Na uwagę zasługuje fakt, że w przeciwieństwie do wieku emerytalnego, zależnego od płci, uczestnicy PPK będą mogli skorzystać z nagromadzonych funduszy po osiągnięciu 60. roku życia – limit dotyczy zarówno kobiet, jak również mężczyzn.

Jak przystąpić do programu?

Standardowa procedura określa, że do PPK automatycznie są włączane pracujące osoby w przedziale wiekowym od 18 do 54 lat. Od 55. roku życia uczestnictwo w programie jest dobrowolne; tutaj także określono górne widełki wiekowe – pracujący po 70. roku życia nie mogą skorzystać z PPK.

Ewentualna rezygnacja

Uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie mógł w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W takiej sytuacji jego obowiązkiem jest złożenie pisemnej deklaracji. Co ważne, deklaracja nie jest ostateczna i w każdej chwili można wrócić do programu.

Wysokość wpłat i zachęty

Zgodnie z zasadą funkcjonowania PPK firma oraz osoba zatrudniona finansują podstawową wysokość wpłat ze środków własnych, na życzenie można zwiększyć podstawowe i dodatkowe opłaty, których wielkość określana jest na podstawie wysokości pensji brutto (w procentach). Standardowo określono, że pracodawca finansuje składkę w wysokości 1,5% wynagrodzenia (może ją zwiększyć o punkt procentowy), zaś pracownik wpłaca 2% (ustawodawca umożliwił i zmianę wysokości wpłaty podstawowej, i opłaty opcjonalnej).

Aby zachęcić do udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych, każdy z uczestników otrzymuje powitalną kwotę w wysokości 250 zł (obecnie nie ma informacji o ewentualnej waloryzacji). Kolejny bonus, tym razem 240 zł, będzie wypłacany w następnym roku kalendarzowym z tytułu uczestnictwa w PPK. Ma to zniechęcić od ewentualnych rezygnacji. Obie dopłaty będą finansowane z Funduszu Pracy.

Według danych podanych w czerwcu 2021 r. przez PFR, partycypacja w Pracowniczych Planach Kapitałowych i Pracowniczych Programach Emerytalnych wynosi 32,6 %. 

W drugim kwartale 2021 zakończył się ostatni etap wdrażania PPK, obejmujący jednostki finansów publicznych oraz najmniejsze firmy. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o PPK zapraszamy tutaj.

Ulgi B+R to doskonała okazja do rozwoju własnej firmy i realizowania innowacyjnych projektów

ulga na działalnosć badawczo-rozwojową

Ulga B+R (ulga na działalność badawczo rozwojową) jest atrakcyjną formą wsparcia polskich przedsiębiorców (i to niezależnie od wielkości posiadanej firmy), którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową oraz ponoszą koszty z nią związane. Aby skorzystać z ulgi B+R należy wyodrębnić tzw. koszty kwalifikowane związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat możliwości, jakie daje obowiązująca od 2016 roku ulga B+R i  zastanawiacie się, jak prawidłowo się z niej rozliczać, zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem. 

Co to jest działalność badawczo-rozwojowa?

Pod pojęciem ,,działalność badawczo-rozwojowa” kryją się przedsięwzięcia o charakterze twórczym, które obejmują badania naukowe lub prace rozwojowe (w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 38-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 4. ustawy 3 z dnia 20 lipca 2018 – prawo o szkolnictwie wyższym). Warto mieć świadomość, że z ulgi B+R mogą korzystać obecnie różni przedsiębiorcy i to niezależnie od branży oraz wielkości prowadzonej przez siebie firmy. Zdaniem ekspertów podatkowych, wielu polskich przedsiębiorców wciąż podchodzi do ulgi B+R z pewną ostrożnością, nie zdają sobie bowiem sprawy, że za badania naukowe uważa się w świetle ustawy nie tylko te prowadzone ośrodkach badawczo-rozwojowych, albo we współpracy z ośrodkami naukowymi. Co więcej podejmowane przez przedsiębiorców prace badawczo-rozwojowe wcale nie muszą zakończyć się sukcesem – okazuje się, że można skorzystać z ulgi B+R także jeśli planowany produkt nie wszedł na rynek, a nawet w przypadku, gdy innowacyjnego rozwiązania nie udało się wcielić w życie (np. z powodu braku przejścia testów jakościowych).

Kto i na jakich zasadach może skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

Ulga B+R to rekomendowane narzędzie podatkowe mające na celu wspieranie polskich przedsiębiorców. To rozwiązanie wprowadzono do polskiego systemu prawnego już 1 stycznia 2016 roku, ale szacuje się, że dopiero 2 lata później ulga na działalność badawczo-rozwojową stała się najatrakcyjniejszą formą stymulowania rozwoju firm w naszym kraju. 1 stycznia 2018 roku weszła bowiem w życie nowelizacja ulgi B+R, która znacznie zwiększyła katalog kosztów kwalifikowanych. Od tamtego czasu przedsiębiorcy mogą korzystać nawet z odliczenia 100% kosztów kwalifikowanych, zaś centra badawczo-rozwojowe mają szansę uzyskać odliczenie aż 150%. Kto zatem będzie mógł cieszyć się z ulgi B+R?

W praktyce mają do niej dostęp firmy podejmujące działania nawet nie kojarzone specjalnie z czymś wyjątkowym: mowa tu o tworzeniu produktu od podstaw, ulepszaniu jego cech i technologii produkcji, jak również testowaniu nowych materiałów do jego wykonania. Skorzystanie z ulgi B+R nie jest zatem zarezerwowane tylko dla wybranej grupy szczególnie innowacyjnych przedsiębiorców. Może skorzystać z niej praktycznie każdy, kto prowadzi odrębną ewidencję księgową wydatków związanych z działalnością B+R.

Jak poprawnie rozliczać ulgi B+R?

Ulga B+R w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularna wśród polskich przedsiębiorców, a wiąże się to niewątpliwie z ustawą datowaną na dzień 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z treścią nowelizacji koszty kwalifikowane poniesione przez przedsiębiorców w 2020 roku na walkę z COVID-19 podatnicy mogą sobie rozliczyć także od dochodu będącego podstawą obliczenia stawki. Jeśli macie zamiar korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, powinniście dokonać odliczenia w swoim zeznaniu rocznym na podstawie wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów kwalifikowanych. W Internecie dostępnych jest obecnie wiele poradników, które mają na celu zachęcić Was do korzystania z ulgi B+R. Ale trzeba pamiętać, że ulga na działalność badawczo-rozwojową wymaga od przedsiębiorcy bardzo starannego przygotowania dokumentacji. Nie wystarczy prowadzić odrębnej ewidencji księgowej wydatków związanych z B+R, ale trzeba umieć szczegółowo udokumentować prace w ramach B+R, jak również ewidencję pracowników zaangażowanych w realizację przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.

Ulga B+R – pomoc w rozliczeniu

Wszystkich przedsiębiorców, którzy pragną pełnego i prawidłowego rozliczenia ulgi B+R zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura księgowo-rachunkowego. Oferujemy Państwu wstępną analizę zakresu działalności pod kątem badawczo-rozwojowym, na podstawie której jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, w jakim zakresie Wasza firma może skorzystać z B+R. Zdajemy sobie sprawę, że dokumentowanie działalności B+R to bardzo pracochłonny obowiązek spoczywający na przedsiębiorcy.

Jeśli pragniecie, by Wasza dokumentacja uprawniająca do ulgi B+R była prowadzona na bieżąco i merytorycznie przedstawiała faktyczny stan prowadzonych przez Waszą firmę działań, powinniście powierzyć ją w ręce doświadczonych księgowych.

Nie wiecie, czym są koszty kwalifikowane? Nie bardzo rozumiecie, co można zaliczyć do działalności badawczo-rozwojowej w przypadku prowadzonej przez Was firmy? Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem, który chętnie odpowie na pytania w związku z B+R i ułatwi skorzystanie ze wsparcia w ramach tej ulgi dla polskich przedsiębiorców.

Slim VAT

mężczyzna używa kalkulatora

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wymogami, które narzuca ustawodawca. Często zmieniające się przepisy stanowią spore utrudnienie zarówno dla mniejszych podmiotów gospodarczych, jak również dla średnich i dużych firm. Podatkiem, który od lat wywołuje najwięcej sporów i niejasności, jest VAT. W ostatnich latach zauważalne są projekty mające na celu przede wszystkim ułatwienie ściągalności podatku w postaci zastosowanie Slim VAT. 

SLIM VAT – faktury korygujące in-plus i in-minus

Według słów osób odpowiedzialnych za krajowe finanse podatek SLIM VAT ma być nowoczesny, prosty i dostosowany do lokalnej specyfiki, czyli do kraju, gdzie dominują małe (także jednoosobowe) i średnie firmy. Najważniejszym zadaniem SLIM VAT jest rozwiązanie problematyki tzw. faktur korygujących – in-plus oraz in-minus.

Przy fakturach in-minus przedsiębiorca nie będzie zobligowany do uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez partnera biznesowego (usługobiorcę lub nabywcę towarów). Natomiast przy fakturach in-plus pojawią się wskazówki, jak należy rozliczyć te faktury – będzie to dokonywane na bieżąco, co ma wyeliminować ewentualne nieścisłości wynikające z orzecznictwa bądź interpretacji.

Sporym udogodnieniem dla przedsiębiorców wysyłających towary poza kraje unijne będzie wydłużenie do sześciu miesięcy (z dwóch) okresu stosowania zerowej stawki VAT naliczanej w eksporcie. Dzięki temu ma zwiększyć się wielkość eksportu na Wschód, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji, Ukrainy czy Białorusi. Ponadto podatnik przy obliczaniu przychodu będzie miał możliwość wyboru zasady przeliczania kursu walutowego, co ma wyeliminować wpływ różnic kursowych przy wypełnianiu VAT i CIT.

Inne korzyści dla przedsiębiorców

Spośród najistotniejszych udogodnień dla podatników do najważniejszych należeć będą:

– zwiększenie limitu na podarunki (prezenty) o niewielkiej wartości (do 20 zł, przy wcześniejszej kwocie dwukrotnie niższej);

– możliwość ujęcia w jednej fakturze działań z okresu do 4 miesięcy bez obowiązku jej korekty;

– odliczanie podatku VAT z faktury wydanej za usługi noclegowe, które dotyczyły nabycia na rzecz partnera biznesowego.

Podsumowanie

Pakiet zmian znany jako SLIM VAT ma przede wszystkim ułatwić funkcjonowanie firm zajmujących się eksportem. Poza wspominanym ujednoliceniem kursów walut na uwagę zasługuje także możliwość transferu pieniędzy z rachunku VAT na rzecz agencji celnej. Kolejną grupą zawodową, która doceni wprowadzone zmiany, są komornicy – ustawodawca umożliwia złożenie wniosku o uwolnienie środków z rachunku VAT-owskiego.

SLIM w nazwie podatku to angielski skrótowiec, pochodzący od słów Simple Local And Modern, co tłumaczy się jako prosty, lokalny i nowoczesny. Najbliższe miesiące pokażą, jak nazwa odnosi się do podatkowej i gospodarczej rzeczywistości.

Kolejne tarcze antykryzysowe

ludzie w biurze przeprowadzają analizę finansową

Koronawirus negatywnie wpłynął na wyniki finansowe znacznej ilości firm. Przedsiębiorcy przez pandemię stracili wielu klientów. Niektórzy musieli zakończyć swoją działalność i pożegnać się z biznesem, na który ciężko pracowali przez wiele lat. Pozostali starają się uratować swoją działalność i korzystają z tarcz antykryzysowych. Sprawdźcie, jakie kolejne opcje pomocy przygotował rząd!

Tarcza antykryzysowa – Wsparcie z ZUS

Od początku pandemii polscy przedsiębiorcy mogli kilkakrotnie skorzystać ze wsparcia z ZUS. Najważniejszą pomocą dla przedsiębiorców było zwolnienie z opłacania składek. Skorzystać z tej formy pomocy mogli ci przedsiębiorcy, którzy byli w stanie spełnić kilka warunków, między innymi:

– byli zarejestrowanymi w ZUS płatnikami składek przed dniem 1 lutego 2020 roku,

– zatrudniali w firmie mniej niż dziesięciu pracowników (wliczając w tym siebie, pracowników na umowy o pracę i umowy cywilno – prawne),

– w miesiącu lutym 2020 nie wykazali dochodu wyższego niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

O zwolnienie ze składek mogły ubiegać się osoby samozatrudnione (jednoosobowa działalność gospodarcza).

Trzeba mieć na uwadze, że ZUS nie prowadzi automatycznego zwolnienia ze składek – w odpowiedzi na wniosek przedsiębiorcy może wydać decyzję pozytywną lub negatywną, od której każdy przedsiębiorca ma prawo się odwołać.

Tarcza antykryzysowa – Próba ratowania miejsc pracy

Korona kryzys dał się we znaki wielu branżom, ale do tej pory najbardziej poszkodowane były kultura, turystyka, hotelarstwo, branża fitness, restauracje, a także salony kosmetyczne i fryzjerskie. Te branże zatrudniały do wybuchu epidemii wielu pracowników. Pracodawcy mogli skorzystać z dofinansowania do pensji zatrudnionych osób. Pomoc dotyczyła pracodawców, u których spadły obroty gospodarcze, nie mieli zaległości wynikających z obowiązku płacenia zobowiązań o charakterze publiczno – prawnym, a także nie wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Ratunek nie tylko dla biznesu

Z pomocy mogły skorzystać również organizacje pozarządowe wpisane do rejestru przedsiębiorców. Zakres pomocowy funkcjonował identycznie jak w przypadku przedsiębiorstw. W dużo gorszej sytuacji zostały postawione stowarzyszenia i fundacje prowadzące wyłącznie działalność o charakterze non profit. Dopiero w tarczy 4.0 mogły uzyskać pomoc w kwocie do 5000 zł pod warunkiem, że ich przychody za rok 2019 nie przekraczały 100 000 zł. Ta pomoc była realizowana za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy i miała charakter bezzwrotnej pożyczki, pod warunkiem, że organizacja nie zawiesiła działalności w okresie trzech miesięcy licząc od daty otrzymania wsparcia. Ta pomoc miała charakter jednorazowy.

Jaka będzie przyszłość polskiego biznesu?

Historia pokazuje, że tylko nieliczne przedsiębiorstwa potrafią zwiększyć sprzedaż w kryzysie. Wiele firm natomiast może znaleźć się w zagrożeniu. Obecne prognozy dotyczące tego, jak będzie wyglądał biznes po pandemii Covid podkreślają kilka już widocznych zmian:

Firmy prowadzące duże magazyny zmuszone były do automatyzacji, by być w stanie obsłużyć zwiększone zakupy online, podobnie automatyzacja została wymuszona w firmach, których produkty cieszą się obecnie większym popytem, jak np maseczki, środki odkażające, elektronika etc.

Biorąc pod uwagę skalę i tempo następujących zmian ekonomicznych, warto jest skorzystać z usług biura księgowo – rachunkowego, które będzie partnerem merytorycznym wspierającym na bieżąco rozwój firmy i zapewniającym poprawność podatkowo-księgową, a także służącym wsparciem w zakresie możliwych do wykorzystania programów ochronnych jak np tarcza antykryzysowa. 

Formy opodatkowania – jaką wybrać?

formy opodatkowania

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są z tego tytułu podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy tacy mogą korzystać, co do zasady, z czterech form opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, tj. z opodatkowania.

Zwłaszcza na początku prowadzenia działalności gospodarczej warto rozważyć nie tylko zakres, ale też formę opodatkowania. Ustawodawca przewidział 4 możliwości. Każda z nich zasługuje na uwagę, ale ma nie tylko zalety. Wybór dobrze jest skonsultować ze specjalistą z biura rachunkowego, wyspecjalizowanego we wsparciu dla początkujących przedsiębiorców. Pomoc w konkretnej formie opodatkowania zależna jest od wielu czynników – rodzaj branży czy przewidywana wysokość obrotów czy przychodów to tylko część z założeń.

Formy opodatkowania – Podatek na ogólnych zasadach

Dla wielu najbardziej oczywistym sposobem opodatkowania jest skorzystanie z zasad ogólnych. Na rok 2021 ustawodawca określił dwa progi podatkowe dla osób fizycznych. Pierwszy to 85 528 zł – wysokość podatku wynosi 17%. Drugi próg to 127.000 zł, od której pobierany jest podatek w wysokości 32%. Należy nadmienić, że płatnikom podatku dochodowego przysługuje szereg ulg i odliczeń, które zmniejszają wysokość zobowiązania. Standardowo zaliczki na podatek pobierane są albo comiesięcznie, albo co kwartał.

Kwota zmniejszająca podatek w 2021 r. wynosi:

1) 1.360 zł – dla podstawy obliczenia podatku do kwoty 8 000 zł;

2) 1.360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną następująco: 834,88 zł (podstawa obliczenia podatku to 8.000 zł) ÷ 5.000 zł dla podstawy obliczenia podatku przekraczającej 8.000 zł i nieprzekraczającej 13.000 zł;

3) 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 13.000 zł i nieprzekraczającej  85.528 zł;

4) 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną następująco: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł dla podstawy obliczenia podatku przekraczającej 85.528 zł i nieprzekraczającej 127.000 zł.

Formy opodatkowania – Podatek liniowy

Bez względu na wysokość dochodów można skorzystać z podatku liniowego – jego wartość wynosi 19%. Stąd rekomendowany jest przy wyższych dochodach (kiedy w rocznej skali mniej opłacalny będzie podatek 17-procentowy). Zaliczki do US odprowadzane są co miesiąc lub co trzy miesiące. Są też wady podatku liniowego, czyli zminimalizowanie ulg. I tak podatnicy decydujący się oddać fiskusowi 19% dochodów: nie mogą rozliczać się z małżonkiem, nie mogą rozliczać innych źródeł dochodu, nie mogą uwzględniać kwoty wolnej od podatku. Jak pokazuje praktyka, przy progach podatkowych na rok 2021, opłacalnym jest korzystanie z podatku liniowego, gdy przekracza się 100 000 zł.

Formy opodatkowania – Ryczałt

Trzecią możliwością dla wyboru formy opodatkowania jest ryczałt. Ustawodawca określił jego wysokość w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Co ważne, nie ma możliwości pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania. Podatek ryczałtowy może wynosić w granicach od 2% do 20% (podano 7 progów).

Ustawodawca przewidział rodzaje działalności, dla których ryczałt od razu wyeliminowano. Są to między innymi: lombardy, apteki, firmy zajmujące się wytwarzaniem towarów akcyzowych (wyrobów tytoniowych i alkoholi), firmy zajmujące się sprzedażą części i akcesoriów motoryzacyjnych oraz kantory wymiany walut.

W 2021 r. zmieniła się natomiast stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla osób wykonujących wolne zawody. Zamiast wcześniej funkcjonującej 20% stawki, wynosi ona 17%. Zmieniła się też kwota przychodu, który pozwala na rozliczanie w formie ryczałtu. Od 2021 roku jest to 2.000.000 EUR. Wcześniej było to 250.000 EUR. Jeśli przychody podatnika nie przekroczyły w roku podatkowym równowartości 200.000 EUR, to może on wpłacić ryczałt kwartalnie.

Do wolnych zawodów należą takie jak np: lekarz, dentysta, lekarz weterynarii, technik dentystyczny, położna, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta, tłumacz, adwokat, notariusz, radca prawny, architekt, rzeczoznawca budowlany i inżynier budownictwa, biegły rewident, księgowy, agent ubezpieczeniowy, broker, doradca podatkowy, makler, rzecznik patentowy, nauczyciel udzielający korepetycji o ile nie jest nigdzie zatrudniony na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło albo innych podobnych.

Formy opodatkowania – Karta podatkowa

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania, w której kwota podatku jest stała i wynika z decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wysokość podatku ustalana jest odgórnie i zależy od rodzaj wykonywanych usług, wielkość zatrudnienia, liczby ludności, miejscowości w której działalność jest prowadzona oraz rozmiaru prowadzonej działalności.

Możliwość zmiany

Obowiązujące przepisy umożliwiają zmianę formy opodatkowania podczas prowadzenia działalności. Standardowo wykonywana jest ona do 20 dnia miesiąca, podczas którego po raz pierwszy osiągnięto przychód w roku podatkowym. Zastrzeżenie dotyczy karty podatkowej – tutaj zmiana formy opodatkowania możliwa jest tylko na początku roku (do 20 stycznia).

Amortyzacja i środki trwałe

CIT/PIT podatki księgowość

Koronawirus negatywnie wpłynął na wyniki finansowe znacznej ilości firm. Przedsiębiorcy przez pandemię stracili wielu klientów. Niektórzy musieli zakończyć swoją działalność i pożegnać się z biznesem, na który ciężko pracowali przez wiele lat. Pozostali starają się uratować swoją działalność i korzystają z tarcz antykryzysowych. Sprawdźcie, jakie kolejne opcje pomocy przygotował rząd!

Wsparcie z ZUS

Od początku pandemii polscy przedsiębiorcy mogli kilkakrotnie skorzystać ze wsparcia z ZUS. Najważniejszą pomocą dla przedsiębiorców było zwolnienie z opłacania składek. Skorzystać z tej formy pomocy mogli ci przedsiębiorcy, którzy byli w stanie spełnić kilka warunków, między innymi:

– byli zarejestrowanymi w ZUS płatnikami składek przed dniem 1 lutego 2020 roku,

– zatrudniali w firmie mniej niż dziesięciu pracowników (wliczając w tym siebie, pracowników na umowy o pracę i umowy cywilno – prawne),

– w miesiącu lutym 2020 nie wykazali dochodu wyższego niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

O zwolnienie ze składek mogły ubiegać się osoby samozatrudnione (jednoosobowa działalność gospodarcza).

Trzeba mieć na uwadze, że ZUS nie prowadzi automatycznego zwolnienia ze składek – w odpowiedzi na wniosek przedsiębiorcy może wydać decyzję pozytywną lub negatywną, od której każdy przedsiębiorca ma prawo się odwołać.

Próba ratowania miejsc pracy

Korona kryzys dał się we znaki wielu branżom, ale do tej pory najbardziej poszkodowane były kultura, turystyka, hotelarstwo, branża fitness, restauracje, a także salony kosmetyczne i fryzjerskie. Te branże zatrudniały do wybuchu epidemii wielu pracowników. Pracodawcy mogli skorzystać z dofinansowania do pensji zatrudnionych osób. Pomoc dotyczyła pracodawców, u których spadły obroty gospodarcze, nie mieli zaległości wynikających z obowiązku płacenia zobowiązań o charakterze publiczno – prawnym, a także nie wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Ratunek nie tylko dla biznesu

Z pomocy mogły skorzystać również organizacje pozarządowe wpisane do rejestru przedsiębiorców. Zakres pomocowy funkcjonował identycznie jak w przypadku przedsiębiorstw. W dużo gorszej sytuacji zostały postawione stowarzyszenia i fundacje prowadzące wyłącznie działalność o charakterze non profit. Dopiero w tarczy 4.0 mogły uzyskać pomoc w kwocie do 5000 zł pod warunkiem, że ich przychody za rok 2019 nie przekraczały 100 000 zł. Ta pomoc była realizowana za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy i miała charakter bezzwrotnej pożyczki, pod warunkiem, że organizacja nie zawiesiła działalności w okresie trzech miesięcy licząc od daty otrzymania wsparcia. Ta pomoc miała charakter jednorazowy.

Jaka będzie przyszłość polskiego biznesu?

Historia pokazuje, że tylko nieliczne przedsiębiorstwa potrafią zwiększyć sprzedaż w kryzysie. Wiele firm natomiast może znaleźć się w zagrożeniu. Obecne prognozy dotyczące tego, jak będzie wyglądał biznes po pandemii Covid podkreślają kilka już widocznych zmian:

Firmy prowadzące duże magazyny zmuszone były do automatyzacji, by być w stanie obsłużyć zwiększone zakupy online, podobnie automatyzacja została wymuszona w firmach, których produkty cieszą się obecnie większym popytem, jak np maseczki, środki odkażające, elektronika etc.

Biorąc pod uwagę skalę i tempo następujących zmian ekonomicznych, warto jest skorzystać z usług biura księgowo – rachunkowego, które będzie partnerem merytorycznym wspierającym na bieżąco rozwój firmy i zapewniającym poprawność podatkowo-księgową, a także służącym wsparciem w zakresie możliwych do wykorzystania programów ochronnych jak np tarcza antykryzysowa. 

Księgowość małej firmy

księgowość małej firmy Vattax

Prowadzenie działalności gospodarczej to zarówno szansa na znalezienie własnej niszy na rynku pracy, jak również niezależność. Czasem pracownicy wykonujący zadania dla konkretnego pracodawcy są zachęcani do prowadzenia własnej działalności. Dla obu grup istotnym problemem, zwłaszcza na początku działalności, jest prowadzenie księgowości. Zawiłość przepisów i częste zmiany ustawodawcze sprawiają, że samodzielna rachunkowość dla osób bez stosownego wykształcenia i wiedzy nie jest polecana. Nie dość, że pochłonie dużo cennego czasu, to jeszcze ewentualne błędy grożą negatywnymi konsekwencjami, w tym karami pieniężnymi.

Optymalizacja kosztów i własnego czasu

Warunkiem pełnej satysfakcji z prowadzonego biznesu jest godziwa zapłata. Stąd kluczową kwestią jest minimalizacja kosztów oraz optymalizacja podatkowa. Przemyślana porada doświadczonej księgowej lub doradcy podatkowego pozwoli w ograniczaniu ponoszonych kosztów i w zaplanowaniu strategii działania.

Księgowa na etacie

O ile w dużych firmach zatrudnienie księgowej na etat ma sens związany z dużą ilością pracy i wyłącznością, to już mali przedsiębiorcy winni szukać innego rozwiązania. Optymalnym jest outsourcing usług księgowych, czyli korzystanie z usług biura rachunkowego o zweryfikowanej jakości usług. Dziś, kiedy coraz więcej zawodowej działalności wykonuje się zdalnie, również usługa księgowa może być świadczona zdalnie, bez konieczności przyjeżdżania klienta do biura rachunkowego.

Odpowiedzialność i poufność

Jest wiele programów księgowych, ale przy braku znajomości zagadnień i bez ciągłego doszkalania się, łatwo o błędy. Zlecając prowadzenie księgowość biuru rachunkowemu, przedsiębiorca ma zapewnioną również poufność. Żadne dane przedsiębiorstwa nie zostaną wykorzystane w niezgodny z prawem sposób. Należy dodać, że umowy między przedsiębiorcą a biurem księgowym konstruowane są w taki sposób, żeby za wszelkie ewentualne błędy i niedociągnięcia spowodowane przez biuro rachunkowe odpowiadało biuro rachunkowe. Korzystając z usług zweryfikowanego biura rachunkowego przedsiębiorca zyskuje terminowość i poprawność świadczonej usługi oraz wsparcie w tym kluczowym obszarze działalności.

Zakres usług

Specjalistyczne wsparcie biura księgowego obejmuje wiele obszarów. Do najważniejszych z nich należą: prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji podatkowej w celu wykonywania rozliczeń z fiskusem, sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, prowadzenie ewidencji środków trwałych pozwalające na zaliczanie amortyzacji w koszty działalności, wewnętrzne kontrole finansowe, przeprowadzanie analiz strat i zysków, kontrola bieżących rozliczeń, reprezentacja firmy w instytucjach, kontrola przelewów w bankowości internetowej.
Oddzielną grupą zagadnień są sprawy związane z kadrami i płacami. Outsourcing usług kadrowo-płacowych to między innymi: prowadzenie akt osobowych, naliczanie wynagrodzeń, obsługa umów zlecenie i o dzieło, monitoring szkoleń BHP i badań lekarskich, przygotowywanie umów o pracę, sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS-u czy rejestracja pracowników.

Pozaksięgowe wsparcie

Outsourcing usług księgowych to tylko część z działań, które może świadczyć biuro rachunkowe. Kolejną z usług, szczególnie polecaną na początku działalności, jest doradztwo. Wykwalifikowani pracownicy biura księgowego na co dzień obcując z firmami z wielu branż, doskonale orientują się w specyfice lokalnego i ponadlokalnego rynku. Widzą więc, jakie czynniki ryzyka czyhają na przedsiębiorców i analizując sytuację finansową, potrafią podpowiedzieć sposób na rozwinięcie skrzydeł. Inną z usług, jakie może świadczyć biuro rachunkowe, jest opracowywanie planów biznesowych. To przydatna opcja zarówno dla początkujących przedsiębiorców, jak również firm planujących poszerzenie działalności. Biznesplan opracowany w taki sposób, żeby można było otrzymać dotacje na prowadzenie lub otwarcie działalności może wesprzeć firmę w kluczowych momentach działalności.

Outsourcing księgowości – czy to mi się opłaci?

outsourcing księgowości Vattax
Usługi księgowe dla dużych i maych firm. Vattax Outsourcing księgowości

Przed założeniem nowego przedsiębiorstwa w głowie potencjalnego rekina biznesu pojawia się mnóstwo pytań. Nawet jeśli ma pomysł, zapał i doświadczenie w swojej branży, to nie zapewnią mu one pewności powodzenia. Jak może ułatwić sobie życie? Podpowiadamy!

Firmowe sprawy

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z mnóstwem obowiązków. Poza właściwą wykonywaną pracą ważne są:

Lista wydaje się być całkiem pokaźna, a przecież nie są to cele pracy zakładu! To dodatkowe czynności, potrzebne dla samego utrzymania się wśród konkurencji. Nic dziwnego, że wielu biznesmenów szuka sposobów na ułatwienie sobie życia. Zaś rzeczą szczególnie nielubianą przez wielu przedsiębiorczych menedżerów jest tak zwana papierkowa robota, czyli konkretnie usługi księgowe.
Ich prowadzenie absolutnie niezbędne z logicznego punktu widzenia. Firma nieustannie obraca pieniędzmi, które muszą być policzone co do grosza. Wszelkie zaniedbania to prosta droga do strat finansowych lub nawet nadużyć i oszustw. Poza tym utrzymywanie bieżącej ewidencji licznych dokumentów jest wymagane przez prawo. Obowiązkiem Urzędu Skarbowego jest kontrolowanie, czy rachunki są prowadzone prawidłowo. To odpowiedzialna, ale zarazem często nużąca praca. Ogarnianie mnóstwa tabel, wykazów, faktur i skomplikowanych kodeksów wymaga odpowiedniego wykształcenia. Co więcej, z czasem mogą się zmieniać zarówno przepisy, jak i potrzeby przedsiębiorstwa. Dlatego kadry księgowe muszą co jakiś czas uzupełniać swoją wiedzę.

Outsourcing usług księgowych – co obejmuje?

Generalna zasada brzmi: im większa działalność, tym bardziej złożona rachunkowość. Nic więc dziwnego, że poleganie na zewnętrznych profesjonalistach to powszechna praktyka. Istnieją różne opcje jej prowadzenia.

Outsourcing księgowości dla mniejszych biznesów

Prosta do wdrożenia możliwość to wykupienie abonamentu usług księgowych. Comiesięczna, wliczana w koszty płatność obejmuje pomoc w zakresie finansowym i spraw urzędowych. Podstawą jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz reprezentacja w US i ZUS. Biura rachunkowe często proponują klientom konkretne pakiety, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Szczególnie przydaje się to nowo powstającym firmom. Osobnym punktem w ofercie jest bowiem pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej.

Outsourcing księgowości dla korporacji

Większe przedsiębiorstwa, dla których tzw. pełna księgowość jest obowiązkowa, zazwyczaj decydują się na indywidualnie dostosowaną umowę z biurem rachunkowym. Decyzja o tym podyktowana jest zwykłą kalkulacją: wewnętrzna księgowość jest zazwyczaj droższa, niż jej wynajęcie. Szeroki zakres obowiązków sprawia bowiem, że rosną zarówno koszty, jak i ponoszona odpowiedzialność. Nie wchodząc w szczegóły, outsourcing usług księgowych obejmuje m.in.:

Przejęcie odpowiedzialności za te kwestie przez zewnętrzne biuro znacznie odciąża kierownictwo firmy. Pozwala to lepiej zająć się wewnętrznymi sprawami, które bardziej dotyczą sedna działalności. Dzięki temu zapracowani biznesmeni mogą zadbać o coś, czego nie sposób przeliczyć na pieniądze: swój własny komfort psychiczny.

Komu więc opłaci się outsourcing usług ksiegowych?

Odpowiedzi na to pytanie można udzielić na dwa sposoby, choć żaden nie wyczerpie tematu ot tak. Pierwszy brzmi: zewnętrzne usługi księgowe przydadzą się po prostu każdemu przedsiębiorstwu! Trzeba tylko dobrze dobrać ich specyfikę do rozmiaru, typu, obrotów i potrzeb konkretnego zakładu. Druga odpowiedź: to zależy! Decyzję koniec końców podejmie szef firmy, a przecież teoretycznie da się prowadzić wszystkie księgi samemu. Pomocne są w tym studia i szkolenia z zakresu rachunkowości, ale po prostu nie każdy ma na nie czas i ochotę. Pewność dobrze załatwionej papierkowej roboty zapewnić mogą odpowiedzialni profesjonaliści.