Obowiązek informacyjny

Kim jesteśmy ?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Vattax świadcząca usługi
w zakresie księgowości oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Nasza siedziba znajduje się
w Raszynie, przy ul. Godebskiego 22D. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Kamilem Rot pod adresem: kamil.rot@vattax.pl.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych przez nas jest udzielona Pani/Pana zgoda a także nasz prawnie usprawiedliwiony interes polegający na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania ofert handlowych.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania przez Panią/Pana udzielonej zgody lub/i do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Udostępnianie danych

Twoje dane mogą zostać udostępnione firmom, które tworzą oraz serwisują naszą stronę internetową; podmiotowi, który wdraża i aktualizuje nasz system IT do obsługi Klientów; spółkom z grupy kapitałowej Vattax. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe
tylko i wyłącznie na nasze zlecenie i na podstawie zawartych umów powierzeń z nami.

Twoje prawa

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do dostępu swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
W powyższych kwestiach proszę o wysłanie maila na adres: kamil.rot@vattax.pl

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy możesz nie podać danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przesyłania ofert handlowych. Brak podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania ofert handlowych.

Profilowanie

Administrator informuję, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Cofnięcie zgody

W każdej chwili możesz wycofać zgodę wysyłając w tej kwestii maila na adres: kamil.rot@vattax.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Obsługa księgowa
Obsługa księgowa

Pełna i Uproszczona Księgowość, Ewidencja VAT, Deklaracje INTRASTAT

Usługi kadrowo-płacowe
Usługi kadrowo-płacowe

Outsourcing Płac, Outsourcing Kadr, Pulpit Zdalny Pracownika i Kierownika

Wdrożenie i prowadzenie PPK
Wdrożenie i prowadzenie PPK

Wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, Bieżąca obsługa PPK

Wdrożenia i szkolenia z enova 365
Wdrożenia i szkolenia z enova 365

Wdrażanie, szkolenia, wsparcie w zakresie systemu enova365

Usługi IT
Usługi IT

Outsourcing Usług IT, Wdrożenia Active Directory, Wdrożenia Oprogramowania

Doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe

Wsparcie Podatkowe, Bezpieczeństwo Finansowe, Optymalizacja Zobowiązań

Doradztwo prawne
Doradztwo prawne

Outsourcing Funkcji ABI, Prawo Pracy, Prawo Gospodarcze, Windykacje

RODO, ISO, zarządzanie procesowe
RODO, ISO, zarządzanie procesowe

Wsparcie w zakresie RODO, zarządzania jakością i procesami

BackOffice
BackOffice

Wirtualne Biuro, Administracji, Archiwizacji Dokumentów

Doradztwo finansowe
Doradztwo finansowe

Leasing, Analiza Finansowa, Business Plany, Doradztwo Kredytowe