Doradztwo podatkowe, Vattax, Warszawa, Raszyn

Doradztwo podatkowe jest usługą świadczoną przez nasz zespół Doradców Podatkowych oraz Radców Prawnych.  Usługi są świadczone w Warszawie, Raszynie oraz firmom z całej Polski, w tym korporacjom międzynarodowym.

 • doradztwo podatkowe Warszawa,
 • konsultacje prawne i zastępstwo procesowe,
 • usługi księgowe,
 • naliczanie płac i prowadzenie kadr,
 • prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • doradztwo w zakresie RODO i ochrony danych osobowych,
 • wsparcie IT i wdrożeniowe,
 • wdrożenia enova Warszawa,
 • wsparcie w zakresie rozwoju biznesu w internecie (sklepy internetowe, platformy handlowe, portale aukcyjne, platformy e-learningowe i inne)

– jesteśmy w stanie opiekować się naszymi klientami w sposób kompleksowy i proaktywny, rekomendując optymalne na danym etapie rozwiązania.

Doradztwo podatkowe Warszawa – Pomożemy na każdym etapie działania firmy

Zakres oferty doradztwo podatkowe Warszawa obejmuje każdy etap funkcjonowania firmy. Już w trakcie jej zakładania zarekomendujemy Państwu odpowiednią formę prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług doradztwa podatkowego w zakresie podatkowych aspektów zarządzania:

 • bieżące doradztwo podatkowe dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych,
 • analiza podatkowa umów cywilnoprawnych,
 • pomoc przy dokonywaniu przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności,
 • sporządzanie opinii prawnopodatkowych,
 • planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa,
 • obsługa kontroli podatkowych, celno-skarbowych oraz czynności sprawdzających, reprezentacja Klientów w postępowaniach przed organami krajowej administracji skarbowej oraz sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie skarg, odwołań, zażaleń w sprawach podatkowych,
 • audyty podatkowe (przeglądy podatkowe Warszawa),
 • ceny transferowe Warszawa – dokumentacja, doradztwo, weryfikacja.

Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowej, które skierowane są do przedsiębiorstw dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi. Celem tych usług jest maksymalne ograniczenie ryzyka podatkowego związanego z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi i obejmują one m.in.:

 • przeglądy podatkowe w zakresie cen transferowych (dokumentacja cen transferowych Warszawa),
 • analiza umów grupowych pod kątem ich zgodności z przepisami podatkowymi,
 • benchmarking – analizy porównawcze,
 • weryfikacja zasad rozliczeń zakupu usług niematerialnych,
 • analiza transakcji transferowych z podmiotami powiązanymi, określenie ryzyka podatkowego, wskazanie rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe,
 • sporządzanie, aktualizacja lub analiza  dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • sporządzanie, aktualizacja lub analiza dokumentacji dotyczącej usług o niskiej wartości dodanej,
 • pomoc przy opisaniu metody szacowania ceny transakcyjnej, sporządzanie, adaptacja lub analiza polityki cen transferowych (Warszawa),
 • reprezentowanie podmiotów powiązanych w kontaktach z władzami podatkowymi, w tym m.in.: sporządzanie wniosków o interpretacje przepisów podatkowych,
 • sporządzanie opinii podatkowych w zakresie cen transferowych.

Bezpieczeństwo Podatnika i zgodność z prawem

Nadrzędną stosowaną przez nas zasadą jest zachowanie bezpieczeństwa podatnika i zgodność z prawem wszelkich rekomendowanych działań.

Wsparcie podczas kontroli podatkowych, celno-skarbowych oraz czynności sprawdzających niejednokrotnie zapobiega wszczynaniu postępowań podatkowych w sprawach podatkowych, pozwalając już na etapie kontroli na wniesienie zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu kontroli.

Wesprzemy Cię w zakresie podstawowych aspektów zatrudnienia

Usługa doradztwo podatkowe Warszawa to również pomoc w zakresie podstawowych aspektów zatrudnienia. Służymy wsparciem we wszystkich kwestiach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zatrudnienia obcokrajowców. Działania te obejmują doradztwo w zakresie planowania optymalnych struktur wynagradzania pracowników, optymalizację w zakresie podatków oraz ubezpieczeń społecznych. Zajmiemy się przygotowywaniem miesięcznych i rocznych deklaracji oraz zeznań podatkowych, a także miesięcznych deklaracji ZUS. Przedstawimy Państwu najkorzystniejsze pod względem kosztów i bezpieczeństwa pracodawcy rozwiązania dotyczące prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

Dzięki skorzystaniu z oferty Vattax – doradztwo podatkowe Warszawa, otrzymają Państwo istotne wsparcie w prowadzonej działalności. Wystarczy zapytać o indywidualną, dopasowaną do Państwa potrzeb ofertę.