Obowiązek informacyjny

Kim jesteśmy ?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Vattax świadcząca usługi
w zakresie księgowości oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Nasza siedziba znajduje się
w Raszynie, przy ul. Godebskiego 22D. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Kamilem Rot pod adresem: kamil.rot@vattax.pl.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych przez nas jest udzielona Pani/Pana zgoda a także nasz prawnie usprawiedliwiony interes polegający na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania ofert handlowych.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania przez Panią/Pana udzielonej zgody lub/i do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Udostępnianie danych

Twoje dane mogą zostać udostępnione firmom, które tworzą oraz serwisują naszą stronę internetową; podmiotowi, który wdraża i aktualizuje nasz system IT do obsługi Klientów; spółkom z grupy kapitałowej Vattax. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe
tylko i wyłącznie na nasze zlecenie i na podstawie zawartych umów powierzeń z nami.

Twoje prawa

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do dostępu swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
W powyższych kwestiach proszę o wysłanie maila na adres: kamil.rot@vattax.pl

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy możesz nie podać danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przesyłania ofert handlowych. Brak podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania ofert handlowych.

Profilowanie

Administrator informuję, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Cofnięcie zgody

W każdej chwili możesz wycofać zgodę wysyłając w tej kwestii maila na adres: kamil.rot@vattax.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.