Wdrożenie i prowadzenie PPK

wdrożenie i prowadzenie ppk

Pracownicze Plany Kapitałowe jak wdrożyć?

Co to jest?

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system oszczędzania, w którym gromadzone będą twoje prywatne oszczędności do wykorzystania po 60. roku życia.
Zapisana do niego zostanie automatycznie każda osoba zatrudniona, w wieku 18 – 55 lat, ale w każdej chwili może się z niego wypisać.

Outsourcing wsparciem dla przedsiębiorcy

Grupa Vattax oferuje całościowe doradztwo prawne oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożenia oraz prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) u przedsiębiorcy. Wdrożenie PPK to etap związany ze szczególnie dużym nakładem pracy, gdyż należy zadbać nie tylko o przygotowanie właściwej dokumentacji, ale przede wszystkim dotrzeć z informacją do pracowników. To dlatego tak cenione jest nasze wsparcie właśnie w tym okresie. Oferta, którą kierujemy do naszych klientów obejmuje kompleksową pomoc usprawniającą cały proces i oszczędzającą czas przedsiębiorcy.

Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług:

Wsparcie przedwdrożeniowe i wdrożenie PPK – oferta:

 1. opracowanie harmonogramu utworzenia PPK,
 2. przygotowanie dokumentów związanych z utworzeniem i prowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, w szczególności regulaminu wyborów reprezentacji pracowników,  oświadczeń, wniosków oraz doradztwo w wyborze PPK,
 3. wsparcie w zakresie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK,
 4. udział w spotkaniach ze stroną społeczną,
 5. pomoc przy zawarciu umowy o zarządzanie PPK – doradztwo analiza projektów umów i propozycja ewentualnych zmian, outsourcing wdrożenia PPK
 6. analiza istniejących aktów wewnętrznych (np. regulaminu pracy, zakładowego układu zbiorowego) i określenie potrzeby ich dostosowania. Warto pamiętać, że jeśli chodzi o wdrożenie PPK realizacja wymaganej procedury wiąże się z dużą pracochłonnością i dlatego profesjonalny partner i jego doradztwo w zakresie PPK dzięki doświadczeniu może znacznie usprawnić cały proces.
 7. konsultacje w ramach tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 8. szkolenia z zakresu wdrożenia przepisów dla służb kadrowych i księgowych,
 9. szkolenia dla pracowników dotyczące warunków uczestnictwa, obowiązków i uprawnień związanych z PPK,
 10. wsparcie we wdrożeniu administracyjnym Pracowniczych Planów Kapitałowych (m.in. pomoc w opracowaniu i wprowadzeniu procedur postępowania, polityki dokonywania wpłat w ramach określonych przez ustawodawcę, a także zapisów nt. obowiązków sprawozdawczych).

Przedsiębiorco, oszczędzaj czas i skorzystaj ze wsparcia w wyborze instytucji finansowej dla swoich pracowników: https://www.youtube.com/watch?v=luBYRuKQmUU

Bieżąca obsługa oraz prowadzenie PPK:

 1. comiesięczne naliczanie składek

 2. weryfikacja osób zatrudnionych, wobec których istnieje obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych;

 3. pomoc w kompletowaniu i przetwarzania dokumentów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

 4. obsługa wymiany dokumentów z instytucją finansową zarządzającą programem PPK firmy.

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe co to jest?

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system oszczędzania, w którym gromadzone będą twoje prywatne oszczędności do wykorzystania po 60. roku życia.
Zapisana do niego zostanie automatycznie każda osoba zatrudniona, w wieku 18 – 55 lat, ale w każdej chwili może się z niego wypisać.

grafika ppk

Za naruszenie przepisów w zakresie pracowniczych planów kapitałowych grożą sankcje karne.

Ustawa o PPK wprowadza szeroką definicję zatrudnionego, obejmując nią, m.in., pracowników, osoby na urlopach wychowawczych, osoby działające na podstawie umów o świadczenie usług,  a w pewnych wypadkach – również członków rady nadzorczej.

Pracowniczy Plan Kapitałowy – wypłaty i zmiany dokonywane przez pracownika

W jakich sytuacjach można wypłacić pieniądze zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Możliwości wypłat zależą od wieku pracownika. Przed 60 rokiem życia jest to możliwe tylko w poniższych wypadkach >> czytaj więcej

Pracowniczy Plan Kapitałowy – formy wypłat możliwe po 60 roku życia:

25% środków jednorazowo, a pozostałe 75% w co najmniej 120 ratach miesięcznych, 100%  w  formie  świadczenia  małżeńskiego >> czytaj więcej

Czy można podwyższyć lub obniżyć składkę do PPK?

Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą zmieniać wysokość wpłacanej składki pod pewnymi warunkami. Pracodawca nie może >> czytaj więcej

Kiedy pracownik może zrezygnować z udziału w PPK?

Pracownik  może  zrezygnować  z Pracowniczych Planów Kapitałowych w  każdym momencie. Odbywa się to na podstawie >> czytaj więcej

Co z Pracowniczym Planem Kapitałowym w przypadku zmiany pracy

W momencie zmiany pracy pracownik musi poinformować  nowego  pracodawcę  o  zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie >> czytaj więcej


Niniejsza informacja została przygotowana w celach informacyjnych i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii naszych ekspertów.  Zapraszamy do kontaktu

Przypisy:

PPK Ustawa – Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018, poz. 2215 z późn. zm.).

Pracownicze Plany Kapitałowe ustawa: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002215

Komplet informacji dot PPK: https://www.mojeppk.pl/