Usługi kadrowo-płacowe

Posiadając wieloletnie doświadczenie i wykorzystując już sprawdzone narzędzia, Vattax współpracuje z firmami zlokalizowanymi na całym terytorium Polski. Klienci, którzy nam zaufali cieszą się usługami najwyższej jakości oraz redukcją kosztów, które osiągają dzięki podjętej z nami współpracy.

Outsourcing płac obejmuje pełną obsługę płacową, w tym m.in.:

 • naliczanie wynagrodzeń,
 • pełna obsługa umów cywilno-prawnych,
 • deklaracje ZUS,
 • deklaracje podatkowe,
 • obsługa PFRON,
 • sprawozdawczość GUS,
 • szeroki zakres raportowania,
 • kontakty z urzędami, komornikami,
 • obsługa kontroli z różnych urzędów,
 • wystawienie zaświadczeń,
 • prowadzenie PPK.

Outsourcing kadr to pełna obsługa kadrowa, w tym między innymi:

 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej,
 • szeroki zakres raportowania,
 • prowadzenie ewidencji urlopów,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • sprawozdawczość GUS,
 • kontrola terminów kończących się umów, szkoleń, badań,
 • elektroniczne akta osobowe,
 • elektroniczny obieg wniosków urlopowych,
 • elektroniczne paski płacowe.

Usługi HR

 • opis stanowisk, w tym: katalog zadań organizacyjnych, katalog KPI,
 • systemy motywacyjne,
 • elastyczny czas pracy,
 • modele kompetencyjne,
 • oceny pracownicze,
 • AC/DC,
 • analiza efektywności organizacyjnej HPI,
 • polityka szkoleniowa,
 • badanie predyspozycji zawodowych,
 • audyty kompetencyjne,
 • ścieżki kariery/rozwoju i plany sukcesji,
 • grywalizacja,
 • szkolenia,
 • rekrutacja.

Oferujemy też wsparcie w zakresie:

Usługi dot RODO / ochrony danych osobowych

 • opracowanie dokumentacji lub polityki dot RODO,
 • audyt zgodności z RODO / Ustawą o Ochronie Danych Osobowych,
 • consulting i szkolenia dot ochrony danych osobowych,
 • outsourcing funkcji Inspektora Danych Osobowych.

Konsultacje prawne

 • interpretacje przepisów prawa cywilnego,
 • interpretacje przepisów prawa pracy,
 • rejestracja nowych podmiotów lub dokonywanie zmian danych podmiotów w KRS,
 • sporządzanie i opiniowanie umów Klientów z kontrahentami pod kątem korzyści, zagrożeń i ryzyk,
 • tworzenie i ocena dokumentów korporacyjnych (np. uchwały, umowy spółki, regulaminy i in.),
 • pozwy i pisma procesowe w postępowaniach sądowych,
 • analiza dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • bieżące konsultacje prawne w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego,
 • zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Wdrożenie enova365, szkolenia z enova335

 • wdrożenie systemu enova365,
 • szkolenia z enova365 dla pracowników,
 • serwis enova365.

 

Zapytaj o indywidualną ofertę.