BackOffice

Dążąc do zapewnienia kompleksowej obsługi firmy oferujemy usługi wsparcia biznesu w obszarach wirtualnego biura, administracji i archiwizacji dokumentów.

Usługi przez nas oferowane w tym zakresie mogą obejmować między innymi:

 • Adres rejestrowy – udostępnianie firmie adresu siedziby w celu rejestracji firmy,
 • Wirtualne biuro to usługa pozwalająca na pracę Twoich pracowników z domu, podczas gdy Twoje biuro działa bez zakłóceń, co zapewnia:
   • obsługa korespondencji:
   • przekierowanie korespondencji na wskazany adres,
   • otwieranie listów i przesyłanie skanu zawartości,
   • wysyłanie listów i paczek (pocztą lub kurierem),
   • wystawianie faktur oraz wysyłka faktur do kontrahentów,
   • obsługa poczty elektronicznej,
   • obsługa sekretarska – nasz sekretariat w dowolnym momencie może stać się Państwa sekretariatem i np. odbierać połączenia od Państwa klientów.

Wirtualny biuro – Jak to działa?

Wirtualne biuro to usługa pozwalająca naszym klientom na osiąganie oszczędności: zarówno czasu na dojazdy do  biura, jak i finansowe związanie z brakiem konieczności wynajmu powierzchni biurowej. Pozwala na elastyczność działalności i redukcję kosztów operacyjnych, przy jednoczesnym sprawnym funkcjonowaniu sekretariatu, otrzymywaniu wszystkich wiadomości oraz korespondencji. Z nami możesz prowadzić swoją firmę kierując nią skądkolwiek chcesz. Zatrudniając pracowników wykonujących pracę z domu, oszczędzasz, ale jest jeszcze jeden istotny benefit – zyskujesz dostęp do talentów z różnych krajów, bo lokalizacja Cię nie ogranicza. Teraz mogą dla Ciebie pracować najlepsi, a my zajmiemy się sprawnym działaniem Twojego wirtualnego biura.

Wynajem wirtualnego biura

Nasze usługi obejmują również:

 • Wynajem sali konferencyjnej na spotkania firmowe – możliwość korzystania z sal konferencyjnych z pełnym techniczno-biurowym wyposażeniem do prowadzenia spotkań i rozmów biznesowych, oraz wsparcia informatycznego w przygotowaniu technicznym telekonferencji. Sale konferencyjne posiadają dostęp do internetu, wyposażone są w ekran, rzutnik lub laptop do prezentacji i inne niezbędne urządzenia.
 • Bezpieczne niszczenie dokumentów,
 • Archiwizacja dokumentów.
 • Wsparcie prawne, podatkowe, księgowe, kadrowo-płacowe, oraz wsparcie IT

Wirtualne biuro księgowe

Oprócz powyższych usług zapewniamy obsługę księgową, kadrowo-płacową, podatkową, obsługę IT oraz wsparcie należącej do naszej grupy Kancelarii Prawnej. Kancelaria Prawna służy wsparciem w rejestracji spółki, wyborze PKD, przygotowaniu umowy spółki, rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), oraz potrzebnym wsparciem prawnym lub podatkowym w trakcie działania spółki. Skorzystanie z naszej oferty zapewnia poprawne przygotowanie niezbędnej dokumentacji przy Państwa minimalnym udziale oraz umożliwia szybkie podjęcie działalności gospodarczej.

 • Księgowy do wynajęcia / outsourcing personelu księgowego

W razie czasowej lub dłuższej nieobecności Twoich specjalistów w zakresie księgowości, kadr i płac, podatków lub IT możemy oddelegować naszych pracowników do obsługi Twojej firmy. Obowiązki możemy przejąć niemal z dnia na dzień. Oddelegowanie personelu księgowego lub kadrowo-płacowego to usługa, dzięki której Twoja firma może działać sprawnie i bez zakłóceń również wtedy, gdy doświadcza niespodziewanej nieobecności członków zespołu. Taka zmiana często prowadzi do optymalizacji tych funkcji w firmach naszych Klientów, gdyż nasi pracownicy, mając wiedzę i wieloletnie doświadczenie obsługi wielu klientów reprezentujących różne branże i skale działalności, chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, proponując zweryfikowane rozwiązania. Takie świeże spojrzenie czasem pozwala zauważyć niewykorzystywane dotąd możliwości generowania zysku lub oszczędności, a my pomagamy i służymy radą z wielką przyjemnością.
Korzystanie z naszej oferty pozwoli Państwu całkowicie skupić się na prowadzonej działalności bez konieczności zaangażowania dużej ilości czasu w sprawy administracyjne.
Oferujemy atrakcyjne i kompleksowe pakiety współpracy w prowadzeniu spraw administracyjnych firmy.