Doradztwo prawne

Oferujemy wszechstronne wsparcie prawne w zakresie:

 • prawa obrotu gospodarczego,
 • prawa korporacyjnego,
 • prawa pracy,
 • ochrony danych osobowych [w tym outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)],
 • prawa zamówień publicznych,
 • zastępstwa procesowego,
 • windykacji.

Oferowane przez nas usługi:

 • sporządzanie wniosków w postępowaniach rejestrowych w KRS,
 • spisywanie i opiniowanie umów, zawieranych następnie z kontrahentami,
 • opiniowanie wewnętrznych aktów obowiązujących w przedsiębiorstwie klienta,
 • spisywanie i ocena korporacyjnych dokumentów,
 • dla postępowań sądowych, przygotowujemy pozwy oraz pisma procesowe,
 • przygotowywanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatkowych,
 • dostęp do konsultantów z zakresie praw: cywinego, gospodarczego, handlowego,
 • analiza dokumentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • sporządzenie i ocena dokumentów dot. procesu dochodzenia należności przysługujących Klientowi od jego kontrahentów

Naszym Klientom oczekującym kompleksowej obsługi proponujemy usługi prawne realizowane we współpracy z Kancelarią Prawną.