O nas

Grupa Vattax już od ponad 25 współpracuje z wieloma podmiotami gospodarczymi z całej Polski, świadcząc kompleksową obsługę z dziedzin:

  • księgowości,
  • doradztwa podatkowego,
  • obsługi kadrowo-płacowej.

Na współpracę z naszą firmą, zdecydowały się liczne firmy polskie i zagraniczne, mające swój udział we wszystkich sektorach gospodarki, będące jednocześnie firmami o różnej formie prawnej i wielkości zatrudnienia. Dzięki korzystaniu z udostępnionych przez nas usług, nasi klienci mogą pozostać skoncentrowani na rozwijaniu własnego przedsiębiorstwa, a kwestie wykonawstwa spraw finansowo-księgowych i kadrowo płacowych, pozostawić nam.

Naszych klientów traktujemy w sposób indywidualny, z naciskiem na dbałość o wysoką jakość świadczonych usług.

Nasi pracownicy doskonale znają aktualne przepisy prawa gospodarczego i podatkowego. Nasz zespół to ok. 70 osób: osoby posiadające uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministra Finansów, doradcy podatkowi, radcy prawni, specjaliści ds. obsługi kadrowo-płacowej, biegli rewidenci. Pracownicy Vattaxu na bieżąco śledzą zmieniające się przepisy prawne oraz zapewniają odpowiedni poziom merytoryczny i formalny wszelkich informacji i dokumentów przygotowywanych dla naszych klientów, oraz tych wysyłanych do instytucji publiczno-prawnych.

Dołącz do naszego zespołu – sprawdź aktualne rekrutacje!

CERTYFIKATY

Posiadany przez nas certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001, dowodzi, że obsługa nasza odpowiada wysokim standardom.

Certyfikat Bezpieczeństwa ISO 27001, gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa danych powierzanych nam przez Klientów.

iso vattax

 

Ponadto w grupie Vattax obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa Informacji wraz z załącznikiem w postaci Instrukcji Zarządzania Systemami IT zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

POLITYKA JAKOŚCI

DEKLARACJA

Jako grupa outsourcingowa deklarujemy niniejszym stałe dążenie do zapewnienia najwyższego poziomu jakości naszych usług możliwego do osiągnięcia przy posiadanych zasobach, na każdym etapie ich świadczenia przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji zarówno tych powierzonych przez Klientów oraz tych niezbędnych do efektywnej realizacji procesów oraz funkcjonowania firmy.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Realizując to dążenie będziemy nieustannie spełniać wymagania oraz doskonalić wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 potwierdzając regularnie jego rozwój przez audyty zewnętrzne.

DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI

Zarówno Zarząd jak też wszyscy Pracownicy i Współpracownicy zobowiązani są realizując swoje zadania jak też w relacjach z Klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi stale dążyć do doskonałości poprzez m.in. :

  • Ciągłe doskonalenie umiejętności zawodowych, rozwój osobisty i pełne zaangażowanie poszczególnych osób
  • Dobieranie i stosowanie najbardziej optymalnych rozwiązań w kwestii bezpieczeństwa informacji naszych Klientów. Wybrane zabezpieczenia są zawsze adekwatne do potrzeb i możliwości naszych Klientów i dostosowane są do wymogów przepisów prawa oraz innych, do których spełnienia jesteśmy zobowiązani.
  • Zapobieganie incydentom dotyczącym bezpieczeństwa informacji a w przypadku ich wystąpienia odpowiednie reagowanie na nie w celu minimalizacji strat.

 

Vattax Sp. z o.o.
NIP: 522-00-64-252
REGON: 010452177
Kapitał zakładowy: 62 500 zł
Fortis Bank S.A. 35 1600 1286 0003 0035 3083 1001
KRS: 0000185472 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

Vattax-Personel Sp. z o.o.
NIP: 534-20-70-621
REGON: 016034185
Kapitał zakładowy: 64 000 zł
Bank BPH S.A. 97 1060 0076 0000 3200 0137 7135
KRS: 000069242 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS