RODO, ISO, zarządzanie procesowe

zarządzanie procesowe

Zakres naszych usług:

Ochrona danych osobowych – RODO, Ustawa o ochronie danych osobowych

 • wdrażanie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych,
 • wsparcie przy opracowywaniu dokumentacji/polityk,
 • przeprowadzenia audytów w zakresie zgodności z RODO i Ustawą i ochronie danych osobowych,
 • szkolenia w zakresie ochronie danych osobowych,
 • doradztwo/konsulting w zakresie ochrony danych osobowych,
 • funkcja Inspektora Danych osobowych – outsourcing.

Systemy zarządzania jakością – ISO 9001 (system zarządzania jakością);

ISO/IEC 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji);

ISO 37001 (system zarządzania antykorupcyjnego);

ISO 31000 (system zarządzania ryzykiem);

ISO 19011 (wytyczne audytowania systemu zarządzania jakością)

 • wdrażanie systemów zarządzania jakością,
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu norm, na audytora/pełnomocnika,
 • doradztwo/konsulting,
 • funkcja Pełnomocnika – outsourcing.

System zarządzania procesowego – modelowanie metodami EPC, BPMN

 • szkolenia i warsztaty z systemu zarządzania procesowego,
 • modelowanie/mapowanie/analizowanie procesów w tym pod kątem wdrożenia systemu ERP,
 • doradztwo/konsulting w zakresie wdrażania systemu zarządzania procesowego w organizacji.

Dlaczego firmy muszą działać już teraz?

W dzisiejszym świecie pełna anonimowość jest niemożliwa. Sfera prywatności człowieka w postaci jego danych osobowych stała się zagrożona jak nigdy dotąd. Dostrzeżono zatem konieczność objęcia ochroną tego obszaru.

Ochrona danych osobowych w firmie jest to prawidłowe zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych w organizacji a także przetwarzanie danych osobowych zgodnie z regulacjami prawnymi. Od maja 2018 r. obowiązuje ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które między innymi określa:

 • zasady przetwarzania danych osobowych,
 • prawa osób fizycznych, których dane są lub mogą być przetwarzane,
 • rola Administratora i Podmiotu przetwarzającego,
 • rola, zadania Inspektora Ochrony Danych,
 • zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich,
 • zadania, rola Organu nadzorczego,
 • sankcje związane z naruszeniem przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z powyższą regulacją każda firma w Polsce niezależnie od wielkości, która zatrudnia przynajmniej 1 pracownika lub posiada inne dane osobowe, np. dane klientów będącymi osobami fizycznymi przetwarza dane osobowe, a zatem musi spełnić odpowiednie wymagania narzucone przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Należy mieć świadomość, że organizacja, która nie działa zgodnie z regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych naraża się na ewentualne roszczenia między innymi Klientów czy też pracowników jeżeli ich dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy, co w następstwie może doprowadzić
do podjęcia działań, np. przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i nałożenie przez ten Organ dotkliwych kar finansowych.

Korzyści z wdrożenia regulacji w zakresie ochrony danych osobowych:

 • działanie organizacji zgodnie z obowiązującym prawem,
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
 • systemowe działanie organizacji w zakresie ochrony danych osobowych,
 • prawidłowe zarządzanie danymi osobowymi,
 • pozytywny wizerunek firmy,
 • wzrost świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Spytaj o ofertę w zakresie wsparcia dot RODO, norm ISO 9001 (system zarządzania jakością); ISO/IEC 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji); ISO 37001 (system zarządzania antykorupcyjnego); ISO 31000 (system zarządzania ryzykiem); ISO 19011 (wytyczne audytowania systemu zarządzania jakością) lub zarządzania procesowego (EPC, BPMN) Zapytaj o ofertę.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Czy wiecie czym są dane osobowe ?
 2. Czy wiecie co oznacza AD, IODO, PUODO ?
 3. Czy wdrożyliście regulacje związane z RODO ?

Jeżeli przynajmniej na jedno powyższe pytanie odpowiedź jest negatywna to dobrze trafiliście. Nasi doświadczeni konsultanci pomogą Wam wdrożyć regulacje w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Prześlij do nas zapytanie a my dopasujemy ofertę dla Ciebie. Gwarantujemy, że współpraca z nami spowoduje, że zagadnienie danych osobowych nie będzie Ci już obce.

Wdrożenie ochrony danych osobowych

Etapy wdrożenia ochrony danych osobowych:

 1. Audyt wstępny – zweryfikowanie stanu aktualnego w organizacji w zakresie ochrony danych osobowych, przedstawienie wniosków,
 2. Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych,
 3. Identyfikacja danych osobowych
 4. Analiza ryzyka/ocena skutków
 5. Opracowanie niezbędnej dokumentacji w tym także polityk
 6. Audyt zgodności – weryfikacja wdrożenia nowych regulacji
 7. Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Szkolenia

 1. RODO – ogólne zasady
 2. RODO w praktyce
 3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (DPO) – rola i zadania
 4. Audyt w zakresie ochrony danych osobowych
 5. Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych

Po każdym szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat i materiały ze szkolenia Zapytaj o ofertę