Co to jest podatek akcyzowy?

Podatek akcyzowy to podatek pośredni obowiązujący w całej Unii Europejskiej i nakładany na niektóre produkty podczas ich sprzedaży lub używania. Czym dokładnie jest podatek akcyzowy i na jakiego rodzaju wyroby jest nakładany? W jakim celu został on wprowadzony i od czego zależy jego wartość?

Podatek akcyzowy, co to jest i dlaczego został wprowadzony?

Podatek akcyzowy obowiązuje na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Przepisy te mówią, jakie produkty muszą być objęte akcyzą oraz podają minimalną wartość podatku. Został on wprowadzony, by ograniczyć spożycie pewnych produktów, które wytwarzane są niskim kosztem i wiążą się z dużym spożyciem.

Jakie produkty objęte są podatkiem akcyzowym?

Akcyzą objęte są produkty takie jak alkohol (piwo, wino, wyroby spirytusowe), wyroby tytoniowe (papierosy oraz tytoń) oraz produkty energetyczne i energia elektryczna. Wysokość podatku akcyzowego zależy od poszczególnych krajów, jednak nie może być niższy niż minimalna wartość podana w rozporządzeniu Unii Europejskiej. W przypadku alkoholu i produktów tytoniowych akcyza jest wprowadzona ze względu na szkodliwe działanie tych produktów, natomiast jeśli chodzi o produkty energetyczne i energię elektryczną, by ograniczyć ich używanie.

Podatek akcyzowy obowiązuje w całej Unii Europejskiej i nałożony jest na niektóre produkty takie jak alkohol, wyroby tytoniowe i produkty energetyczne, w celu ograniczenia ich sprzedaży między innymi ze względu na skutki zdrowotne. Jego wysokość różni się w poszczególnych krajach.