Aktualizacja KSR nr 9. Istotne zmiany dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy prowadzący swoją własną działalność muszą mieć czujność na wprowadzane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów nowe ustawy, reformy i aktualizacje. Wszelkie zmiany mogą ich bezpośrednio dotyczyć, zmieniając specyfikę prowadzenia firmy. Tak też jest w przypadku nowej aktualizacji, która pojawiła się na początku stycznia 2018 roku.

Dnia 9 stycznia została opublikowana i poszerzona część Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów. W przypadku dzisiejszych biznesmenów warto się dowiedzieć jakie zmiany wprowadza i jak bezpośrednio wpływa na działalność gospodarczą wielu właścicieli przedsiębiorstw.

Cel i zakres aktualizacji nr 9 – informacje dla przedsiębiorców

Wdrożona zmiana w KSR, „Sprawozdanie z działalności” ma na celu pomóc, jak sama nazwa skazuje, w sporządzaniu sprawozdania z działalności, która idzie w zgodzie z panującymi przepisami art. 49, art. 49b i art. 55 ust. 2 oraz ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odpowiadającego oczekiwaniom użytkowników, dopełniona o właściwe działania, stanowiące wzór w owym zakresie.

„Sprawozdanie z działalności” odwołuje się do indywidualnego charakteru sprawozdania, przedstawianego w formie opisowo-liczbowej. Tworzona informacja o działalności jednostki jest specyficzna, pokazując zamierzenia oraz dokonania przedsiębiorstwa. W związku z tym, wedle wprowadzonej aktualizacji, daje ona do zrozumienia, że wszelkie próby ustalenia ustandaryzowanego wzorca takiego sprawozdania jest po prostu niemożliwa, a nawet niezalecana. Wszelki szablon i wytyczne odnośnie sporządzenia charakterystyki działalności zawiera wyłącznie wskazówki i porady mówiące o wymaganych cechach, zawartości i samego układu. Standard zawiera również wzmianki o sposobie prezentacji sprawozdania z działalności i kilka zasad dotyczących jego sporządzenia. Postanowienia niniejszej ustawy mają na uwadze dobro oraz oczekiwania użytkowników działalności, dlatego też przedsiębiorcy wedle zamieszczonych wskazówek, powinni zawrzeć w sprawozdaniu informacje o właściwościach jednostki – rozmiar, rodzaj i jaka jest złożoność działalności gospodarczej. W opisie należy uwzględnić także jej formę prawną.

Zakres aktualizacji „Sprawozdanie z działalności” skierowana jest do osób prawnych, jednostek określonych w art. 49, 49b i 55 Ustawy, sporządzających sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności sporządzają również Ci, którzy zajmują się doniesieniem finansowym. Wszelkie wskazania i wytyczne są odpowiednio dostosowane do określonej w aktualizacji grupy kapitałowej.

Dalsze postulaty i sugestie zawarte w „Sprawozdaniu z działalności” dotyczą informacji niefinansowych czy oświadczenie odnoszące się do stosowania ładu korporacyjnego. Zawiera wytyczne z jakich źródeł, wzorować swoją działalność. Przywołuje, iż stosowane przez jednostkę zasad ładu korporacyjnego, czyni działalność bardziej wiarygodną i przejrzystą.

Vattax – udziela informacji o wchodzących w życie ustawach.

O zamieszczone powyżej informacje oraz dalsze szczegóły, warto się udać do profesjonalistów z branży. Biuro rachunkowe Vattax pomoże przedsiębiorcom z zapoznaniem się z wszelkimi danymi, zasadami, jakie ulegają zmianie, w myśl wchodzącej ustawy. Wsparcie merytoryczne, jak i praktyczne naszych specjalistów, pozwoli Twojej firmie właściwie prosperować na rynku, dbając o jej rachunkowość i finanse.