Amortyzacja i środki trwałe

CIT/PIT podatki księgowość

Koronawirus negatywnie wpłynął na wyniki finansowe znacznej ilości firm. Przedsiębiorcy przez pandemię stracili wielu klientów. Niektórzy musieli zakończyć swoją działalność i pożegnać się z biznesem, na który ciężko pracowali przez wiele lat. Pozostali starają się uratować swoją działalność i korzystają z tarcz antykryzysowych. Sprawdźcie, jakie kolejne opcje pomocy przygotował rząd!

Wsparcie z ZUS

Od początku pandemii polscy przedsiębiorcy mogli kilkakrotnie skorzystać ze wsparcia z ZUS. Najważniejszą pomocą dla przedsiębiorców było zwolnienie z opłacania składek. Skorzystać z tej formy pomocy mogli ci przedsiębiorcy, którzy byli w stanie spełnić kilka warunków, między innymi:

– byli zarejestrowanymi w ZUS płatnikami składek przed dniem 1 lutego 2020 roku,

– zatrudniali w firmie mniej niż dziesięciu pracowników (wliczając w tym siebie, pracowników na umowy o pracę i umowy cywilno – prawne),

– w miesiącu lutym 2020 nie wykazali dochodu wyższego niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

O zwolnienie ze składek mogły ubiegać się osoby samozatrudnione (jednoosobowa działalność gospodarcza).

Trzeba mieć na uwadze, że ZUS nie prowadzi automatycznego zwolnienia ze składek – w odpowiedzi na wniosek przedsiębiorcy może wydać decyzję pozytywną lub negatywną, od której każdy przedsiębiorca ma prawo się odwołać.

Próba ratowania miejsc pracy

Korona kryzys dał się we znaki wielu branżom, ale do tej pory najbardziej poszkodowane były kultura, turystyka, hotelarstwo, branża fitness, restauracje, a także salony kosmetyczne i fryzjerskie. Te branże zatrudniały do wybuchu epidemii wielu pracowników. Pracodawcy mogli skorzystać z dofinansowania do pensji zatrudnionych osób. Pomoc dotyczyła pracodawców, u których spadły obroty gospodarcze, nie mieli zaległości wynikających z obowiązku płacenia zobowiązań o charakterze publiczno – prawnym, a także nie wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Ratunek nie tylko dla biznesu

Z pomocy mogły skorzystać również organizacje pozarządowe wpisane do rejestru przedsiębiorców. Zakres pomocowy funkcjonował identycznie jak w przypadku przedsiębiorstw. W dużo gorszej sytuacji zostały postawione stowarzyszenia i fundacje prowadzące wyłącznie działalność o charakterze non profit. Dopiero w tarczy 4.0 mogły uzyskać pomoc w kwocie do 5000 zł pod warunkiem, że ich przychody za rok 2019 nie przekraczały 100 000 zł. Ta pomoc była realizowana za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy i miała charakter bezzwrotnej pożyczki, pod warunkiem, że organizacja nie zawiesiła działalności w okresie trzech miesięcy licząc od daty otrzymania wsparcia. Ta pomoc miała charakter jednorazowy.

Jaka będzie przyszłość polskiego biznesu?

Historia pokazuje, że tylko nieliczne przedsiębiorstwa potrafią zwiększyć sprzedaż w kryzysie. Wiele firm natomiast może znaleźć się w zagrożeniu. Obecne prognozy dotyczące tego, jak będzie wyglądał biznes po pandemii Covid podkreślają kilka już widocznych zmian:

  • Konieczność szybkiej zmiany zawodu / podniesienia kwalifikacji przez duże grupy pracowników na skalę niespotykaną wcześniej;
  • Znacznie zwiększony wymiar pracy zdalnej w wielu branżach;
  • Więcej spotkań i szkoleń online, kosztem ilości podróży służbowych i ilości konferencji i szkoleń off-line;
  • Wzrost sprzedaży przez internet (e-commerce), w tym również zakupów żywności oraz dań gotowych z dostawą.

Firmy prowadzące duże magazyny zmuszone były do automatyzacji, by być w stanie obsłużyć zwiększone zakupy online, podobnie automatyzacja została wymuszona w firmach, których produkty cieszą się obecnie większym popytem, jak np maseczki, środki odkażające, elektronika etc.

Biorąc pod uwagę skalę i tempo następujących zmian ekonomicznych, warto jest skorzystać z usług biura księgowo – rachunkowego, które będzie partnerem merytorycznym wspierającym na bieżąco rozwój firmy i zapewniającym poprawność podatkowo-księgową, a także służącym wsparciem w zakresie możliwych do wykorzystania programów ochronnych jak np tarcza antykryzysowa.