Deklaracja VAT w formie nowego pliku JPK_VAT

Rok 2020 powita nas dość dużymi zmianami dotyczącymi deklaracji podatku VAT. W związku z celami zawartymi w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020” deklaracja VAT będzie wprowadzana w formie nowego pliku JPK_VAT, który w pełni zastąpi tradycyjną papierową formę.

Co to oznacza?

Elektroniczna forma podatku przyjęta przez Rade Ministrów to przede wszystkim krok w stronę walki z nadużyciami podatkowymi. Wyłudzanie podatków VAT oraz wystawianie pustych faktur to problemy, z którymi musiały się do tej pory mierzyć urzędy. Cyfryzacja usług publicznych to również próba uszczelnienia systemu podatkowego. Podatnicy będą zobowiązani do dostarczenia wyłącznie jednego pliku JPK_VAT bez zbędnych załączników, czy dodatkowych wniosków, które nierzadko powodowały ogromne zamieszanie. Od 2020 roku będziemy musieli jedynie zaznaczyć odpowiednie pola, które zastąpią poprzednie, dość skomplikowane procedury. Co ważne, wszelkiego rodzaju błędy w formularzach będą wiązały się z karami administracyjnymi. Jednak, aby w jak największym stopniu zapobiec tej formie, minister finansów określi, co musi znaleźć się w rozliczeniu oraz udostępni na stronie ePUAP odpowiedni wzór dokumentu JPK_VAT. Warto również wiedzieć, że wraz z przyjęciem nowego pliku JPK_VAT zlikwidowany zostanie obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym. Dane z tej deklaracji, czyli VAT 27, zostaną po prostu uwzględnione w nowym pliku.

Od kiedy obowiązuje?

Od 1 stycznia 2020 zmianami zostaną objęte przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, czyli firmy, które zatrudniają ponad 250 osób, oraz osiągają obroty przekraczające 50 mln euro lub zatrudniają ponad 250 osób, a suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, lub podatku od towarów czy usług oraz nieopodatkowanych należności podatkowych, wpłata podatku dochodowego będzie dokonywana bezpośrednio na konto urzędu skarbowego, który stworzy indywidualny rachunek podatkowy identyfikujący płatnika lub podatnika.

Pozostali podatnicy będą zobowiązani do dostosowania się do zmian od 1 lipca 2020 roku. Jednak jeśli zdecydują się złożyć nowy plik przed tym terminem, będą musieli pozostać już tylko przy tej formie.

Rozliczenia kwartalne

W przypadku osób, które zdecydowały się na ten rodzaj rozliczenia, będzie ono dokonywane jedynie w formie nowego pliku JPK_VAT. Podatnicy każdego miesiąca będą przekazywać tylko część ewidencyjną. Co więcej, raz na kwartał będą zobowiązani do przekazania urzędowi skarbowemu ewidencję VAT oraz deklarację VAT w formie nowego pliku.