Czym jest dochód?

Wiele osób myli dochód z przychodem, jednak te dwa słowa mają różne znaczenie. Czym dokładnie jest dochód i jaka jest różnica między dochodem i przychodem? Co dokładnie wchodzi w skład obowiązkowych kosztów, które firma musi ponieść? Czym jest dochód netto i brutto w kontekście pracownika?

Czym jest dochód i jaka jest różnica między dochodem i przychodem

By zrozumieć znaczenie dochodu, warto najpierw zdefiniować przychód. Przychód jest to wszystko to, co otrzymuje osoba z wykonanej pracy, prowadzenia działalności gospodarczej czy wynajmowania nieruchomości. Nie jest to jednak kwota, którą w całości zatrzymuje dla siebie. Od tej wartości należy odjąć koszty produkcji, wynajmu lokalu, pensji pracowników, wydatki związane z reklamą i marketingiem.

Najprościej więc mówiąc, dochód to czysty zysk, czyli kwota, którą otrzymuje się po odjęciu obowiązkowych kosztów. O dochodzie można mówić tylko wówczas, gdy przychód przewyższa koszty. W przeciwnym razie mówi się jedynie o stracie.

Czym jest dochód netto i brutto?

Dochód brutto to przychód pomniejszony o koszty przed opodatkowaniem, natomiast dochód netto to różnica między przychodami i kosztami z uwzględnieniem podatku dochodowego. W przypadku pracownika dochód netto jest więc wartością, którą faktycznie otrzymuje on na swoje konto.

Dochód to nie to samo co przychód. Dopiero po odjęciu od przychodu wszelkich kosztów otrzymuje się wartość dochodu, czyli czysty zysk. Wyróżnić można dwa rodzaje dochodu: brutto oraz netto. Ten drugi oznacza, kwotę z uwzględnieniem podatków, czyli sumę, którą pracownik otrzymuje na swoje konto.