Kto to jest doradca podatkowy, co robi?

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Funkcjonuje on od 1 stycznia 1997 roku zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym. Jest to bardzo odpowiedzialny zawód i wymaga sporej wiedzy i doświadczenia. Czym dokładnie zajmuje się doradca podatkowy, jakie kwalifikacje musi posiadać i jakie obowiązki pełni?

Kim jest i czym się zajmuje doradca podatkowy?

Doradca podatkowy musi posiadać przede wszystkim wysokie kwalifikacje, to znaczy wykształcenie wyższe oraz musi zdać egzamin państwowy. Co więcej, posiadać on musi duże doświadczenie w zakresie prawa finansowego. Czym zajmuje się doradca zawodowy? Udziela wszelkich informacji i porad na temat podatków, prowadzi księgi podatkowe, sporządza deklaracje podatkowe w imieniu podatników, sporządza przeglądy podatkowe oraz reprezentuje podatników przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Gdzie może pracować doradca podatkowy?

Doradca podatkowy może pracować w kancelarii prawnej i podatkowej. Co więcej, może również rozwijać karierę w przedsiębiorstwach i firmach, gdzie odpowiedzialny jest za kontrolowanie podatków. Jak widać doradca podatkowy obrać może różne ścieżki kariery. Może się on skupić na pracy w kancelariach lub rozwijać się w międzynarodowych firmach.

Zawód doradcy podatkowego jest stosunkowo nowy i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Odpowiada on między innymi za udzielanie informacji na temat prawa finansowego oraz podatków. Jeśli chodzi o karierę, ma on kilka możliwości. Może pracować w kancelariach prawnych i podatkowych lub w firmach i przedsiębiorstwach.