Elektroniczne zwolnienia lekarskie pozwolą zwiększyć kontrolę nad wystawianymi zwolnieniami

Od niedawna pracownicy, którzy udali się na zwolnienie lekarskie, mogą zaobserwować występowanie jego w nowej, odmienionej odsłonie. Za pośrednictwem nowoczesnej technologii, jego struktura wystawiania, a także sposób dostarczenia przebiega w elektronicznej formie. Takie rozwiązanie rodzi zupełnie nowe możliwości, w tym liczne korzyści, które są w stanie upłynnić działalność biurokracji w firmach.

Szczegóły związane z wprowadzeniem elektronicznego zwolnienia lekarskiego

Wprowadzenie takiej opcji L4 stwarza liczne udogodnienia, wpływające bezpośrednio na funkcjonowanie placówek medycznych i przedsiębiorstw. By się o nich przekonać, warto zaznajomić się ze specyfiką, jaka niesie taka forma dokumentacji choroby u pracownika.

Istotną informacją, wynikającą ze wdrożenia takiego rozwiązania jest dostępność do elektronicznej formy zwolnienia lekarskiego. Pracodawcy, którzy posiadają swój profil na udostępnionej przez ZUS Platformie Usług Elektronicznych, mogą dzięki temu otrzymywać wręcz natychmiastowo wszelkie informacje o wystawieniu jego pracownikowi elektronicznego zwolnienia lekarskiego (w skrócie e-ZLA). Wiadomość ta jest też równocześnie przesyłana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takie rozwiązanie pozwala od razu odciążyć pracodawcę, jak i lekarza od wypełniania tegoż obowiązku.

W wyniku czego taki przepływ informacji i dokumentacji pozwala tym samym na sprawniejszą kontrolę poprawności wykorzystania zwolnienia. Wedle danych z 2017 r. Polacy rekordowo spędzali czas na zwolnieniach lekarskich w zakresie 229 mln dni. Taka liczba daje do myślenia i przekłada się również na dalsze aspekty w postaci przeprowadzonych kontroli ZUS (0,5 mln), czy ilość przeprowadzenia wstrzymania wypłaty zasiłku, w łącznej kwocie wynoszącej ponad 23,2 mln zł.

Po wprowadzeniu e-ZLA należało także sprawdzić opinię na jej temat wśród pracodawców, którzy wedle przeprowadzonych obserwacji zgodnie popierają nowoczesną formę zwolnień lekarskich. W swej ocenie wymieniają liczne atuty, jakie za tym działaniem stoją, takie jak: mniejsza biurokracja, znacząca redukcja prowadzenia dokumentacji papierkowej oraz możliwość lepszego monitorowania wystawianych zwolnień lekarskich przez pracowników.

Stworzenie e-ZLA stało się także udogodnieniem dla grona pracowniczego. W ramach dostępu przełożonego do elektronicznej platformy prowadzonej przez ZUS, takie rozwiązanie wystawiania elektronicznego zwolnienia lekarskiego, odciąża znacząco też pracownika, dzięki czemu nie musi martwić się o terminowe dostarczenie zwolnienia papierkowego do rąk pracodawcy. Wedle przeprowadzonych badań, taki wymóg 7 dni przekazania przełożonemu zwolnienia nie zawsze był możliwy ze strony pracownika. W I kwartale 2018 roku nawet blisko 18 tys. osób poniosło straty z tytułu owego spóźnienia.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie to korzyść także dla lekarzy. Korzystać z takiej formy L4 będą mogli ci przedstawiciele medyczni, którzy posiadają upoważnienie ze strony ZUS-u do wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz mają dostęp do zaplecza elektronicznego, który umożliwi im generowanie takich zwolnień. Opcja wystawienia e-ZLA znacząco zmniejsza czas wizyty pacjenta, pełniąc dla lekarzy jedną z głównych zalet tego rozwiązania.

W razie potrzeby uzyskania informacji dotyczących funkcjonowania elektronicznego zwolnienia lekarskiego będziesz mógł się dowiedzieć od specjalistów z biura rachunkowego Vattax. Profesjonalne usługi doradcze rozwieją Twoje wątpliwości, przekazując Ci wiedzę o aktualnych przepisach prawa.