Jak Pracownicze Plany Kapitałowe będą wspierać pracowników?

Pracownicze Plany Kapitałowe są nowym systemem długotrwałego oszczędzania. Pieniądze gromadzone są na specjalnie zakładanych dla pracowników rachunkach. Stworzone konto co miesiąc będzie zasilane pewną kwotą przez państwo (wpłata powitalna 250 zł i dopłata roczna 240 zł), pracodawcę (1,5-4%) i pracownika (2-4%). Jakie jednak są tego korzyści dla pracownika?

PPK jest systemem, którego celem jest nie tylko wsparcie pracownika w jesieni jego życia, ale także polskiej gospodarki i przeciwdziałanie negatywnym społecznym trendom (między innymi starzejącemu się społeczeństwu).

Co się dzieje z pieniędzmi, które wpływają na rachunek założony w ramach PPK?

Każdy pracodawca ma obowiązek wybrać inwestycyjny instytucję finansową, w ramach której funkcjonowały będą Pracownicze Plany Kapitałowe danej firmy. Pracodawca, konsultując to z reprezentacją pracowników, decyduje o tym, jaki fundusz inwestycyjny będzie zajmował się kontami pracowników danej firmy. Ponadto, zależnie od wieku uczestnika PPK zmienia się też przyjmowany profil ryzyka w czasie inwestowania środków przez instytucję finansową. W praktyce oznacza to, że inwestycje podejmowane w imieniu osoby młodej będą obarczone większym ryzykiem, niż inwestycje dokonywane na rzecz osoby starszej.

Czy środkami na koncie można dowolnie dysponować?

Zamysł PPK jest taki, by pracownik mógł zabezpieczyć finansowo swoją przyszłość, aby te środki były dla pracowników wsparciem przede wszystkim po przejściu na emeryturę. To dlatego preferowana jest wypłata środków po ukończeniu przez uczestnika 60. roku życia. Jednak ustawa zakłada także możliwość wcześniejszej wypłaty zgromadzonych pieniędzy bez żadnych sankcji w określonych sytuacjach i pod pewnymi warunkami.

Pracownik może swobodnie dysponować swoimi oszczędnościami po ukończeniu 60 lat. W tym wieku samodzielnie podejmie decyzję, czy chce wypłacić swoje pieniądze, czy też zamierza dalej oszczędzać na PPK, jeśli zamierza kontynuować pracę. Jeśli zdecyduje się na skorzystanie ze środków, wtedy może jednorazowo podjąć 25% oszczędności. Pozostała część kwoty zostanie podzielona na 120 rat wypłacanych co miesiąc przez minimum 10 lat. Taka forma wypłaty będzie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.
25% W określonych wypadkach istnieje możliwość wcześniejszego dysponowania pieniędzmi. Wypłacenie środków jest bowiem możliwe w przypadku choroby członka najbliższej rodziny lub gdy chcemy kupić dom lub mieszkanie. Wypłata w przypadku pierwszej wspomnianej sytuacji ma charakter bezzwrotny i nie jest opodatkowana. Druga opcja jest natomiast dostępna tylko dla osób, które nie ukończyły jeszcze 45 lat, a pożyczona kwota podlega zwrotowi w ciągu najbliższych 15 lat. Jeśli nie uzupełnimy brakującej na funduszu kwoty, pobrane przez nas środki zostaną opodatkowane.
Istnieje też możliwość wycofania pieniędzy w dowolnym momencie. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że wysokość wypłaconych środków zostaje pomniejszona o 30% środków z wpłat pracodawcy i 19% z zysku, jakie osiągnęły wpłaty pracownika i pracodawcy oraz o dopłaty ze środków publicznych.

Jaki koszt ponosi pracownik w PPK?

Pracownik biorący udział w programie PPK ma obowiązek odprowadzić 2% swojego wynagrodzenia. Jeśli jednak pracownik ma wynagrodzenie, które nie przekracza 1,2-krotności wynagrodzenia minimalnego, wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5%. Jeśli natomiast pracownik chce płacić dodatkowe składki, łącznie może wpłacać na fundusz do 4% wynagrodzenia.
Warto jednak pamiętać, że emerytury ZUS z roku na rok stają się coraz niższe. Dodatkowe zabezpieczenie finansowe będzie zatem na wagę złota po ukończeniu 60 lat – zgromadzone oszczędności pozwolą na godną emeryturę. Dodatkowym plusem jest fakt, że nie oszczędza się samodzielnie. Do PPK dokładają się też pracodawca i państwo, przez co nasz ostateczny zysk jest wyższy, niż w przypadku samodzielnego oszczędzania.

Dla pracodawców zainteresowanych wsparciem i doradztwem przed wdrożeniem PPK grupa Vattax oferuje kompleksową obsługę i pomoc w tym zakresie, jak również usługę prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników. W ramach naszej usługi chętnie pomożemy nie tylko skompletować niezbędną dokumentację, ale doradzimy też w zakresie procedur oraz wyboru instytucji finansowej. Zapraszamy do kontaktu!