Jakie są zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Ochrona danych osobowych to obowiązek każdej firmy, która przetwarza dane osobowe. Niezależnie od jej wielkości. Niektóre przedsiębiorstwa i organizacje, w związku z nowymi przepisami unijnymi, mają obowiązek wyznaczenia inspektora, który będzie chronił dane przed utratą, niepowołanym dostępem lub wyciekiem. Sprawdź, kim jest inspektor danych osobowych oraz czym się zajmuje.

 

Na czym polega ochrona danych osobowych?

Każda osoba fizyczna ma prawo do ochrony danych osobowych, czyli wszelkich informacji, które mogą posłużyć do jej identyfikacji. Takie prawo zostało zagwarantowane każdemu obywatelowi w Konstytucji RP. O ochronie danych osobowych zrobiło się głośno wraz z wejściem w życie w 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych, nazywanego skrótowo RODO. Wówczas wiele osób fizycznych uświadomiło sobie, jak dużą wartość mają dane osobowe. Wejście w życie RODO zobligowało wiele przedsiębiorstw i organizacji do wdrożenia nowych procedur przetwarzania danych osobowych, aby uchronić je przed utratą, niepowołanym dostępem lub wyciekiem.

 

Kim jest inspektor danych osobowych?

Zgodnie z nowymi przepisami, na wiele przedsiębiorstw i organizacji nałożono obowiązek wyznaczenia inspektora danych osobowych. Kto to jest i czym się zajmuje?

Inspektorem danym osobowych może zostać osoba, która:

  •         posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  •         ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zwłaszcza posiada fachową wiedzę w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wskazane w RODO,
  •         nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

 

Czym się zajmuje inspektor danych osobowych?

Wiele osób zastanawia się, czym się zajmuje inspektor danych osobowych. Po pierwsze do jego zadań należy informowanie osób zajmujących się przetwarzaniem danych o spoczywających na nich obowiązkach. W tym celu może organizować szkolenia. Inspektor ochrony danych osobowych musi stale monitorować, czy przetwarzanie danych przebiega prawidłowo oraz sporządzać roczne sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony danych i sposobu ich przetwarzania. Do jego zadań należy też realizowanie zaleceń Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym powinien pozostawać w stałym kontakcie. Prezes UODO powinien być informowany o wszelkich naruszeniach ochrony danych osobowych. Do obowiązków IOD należy też kontakt z osobami, których dane są przetwarzane w danej organizacji czy przedsiębiorstwie.

 

Przedsiębiorstwa, które muszą zatrudnić w swoich strukturach inspektora ochrony danych osobowych, mogą skorzystać z naszej oferty. Świadczymy szeroki pakiet usług z zakresu danych osobowych. Zajmujemy się outsourcingiem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prowadzimy także szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych oraz przeprowadzamy audyty w celu sprawdzenia poprawności przetwarzania danych. Możemy także pomóc przy wdrażaniu nowych regulacji zgodnych z RODO lub zająć się dokumentacją.

Warto wiedzieć, że każda firma, która przetwarza dane osobowe, musi spełniać wymagania narzucone przez RODO. Kary za nieodpowiednie przetwarzanie informacji o osobach fizycznych mogą sięgać nawet 20 milionów euro.