Kolejne tarcze antykryzysowe

ludzie w biurze przeprowadzają analizę finansową

Koronawirus negatywnie wpłynął na wyniki finansowe znacznej ilości firm. Przedsiębiorcy przez pandemię stracili wielu klientów. Niektórzy musieli zakończyć swoją działalność i pożegnać się z biznesem, na który ciężko pracowali przez wiele lat. Pozostali starają się uratować swoją działalność i korzystają z tarcz antykryzysowych. Sprawdźcie, jakie kolejne opcje pomocy przygotował rząd!

Tarcza antykryzysowa – Wsparcie z ZUS

Od początku pandemii polscy przedsiębiorcy mogli kilkakrotnie skorzystać ze wsparcia z ZUS. Najważniejszą pomocą dla przedsiębiorców było zwolnienie z opłacania składek. Skorzystać z tej formy pomocy mogli ci przedsiębiorcy, którzy byli w stanie spełnić kilka warunków, między innymi:

– byli zarejestrowanymi w ZUS płatnikami składek przed dniem 1 lutego 2020 roku,

– zatrudniali w firmie mniej niż dziesięciu pracowników (wliczając w tym siebie, pracowników na umowy o pracę i umowy cywilno – prawne),

– w miesiącu lutym 2020 nie wykazali dochodu wyższego niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

O zwolnienie ze składek mogły ubiegać się osoby samozatrudnione (jednoosobowa działalność gospodarcza).

Trzeba mieć na uwadze, że ZUS nie prowadzi automatycznego zwolnienia ze składek – w odpowiedzi na wniosek przedsiębiorcy może wydać decyzję pozytywną lub negatywną, od której każdy przedsiębiorca ma prawo się odwołać.

Tarcza antykryzysowa – Próba ratowania miejsc pracy

Korona kryzys dał się we znaki wielu branżom, ale do tej pory najbardziej poszkodowane były kultura, turystyka, hotelarstwo, branża fitness, restauracje, a także salony kosmetyczne i fryzjerskie. Te branże zatrudniały do wybuchu epidemii wielu pracowników. Pracodawcy mogli skorzystać z dofinansowania do pensji zatrudnionych osób. Pomoc dotyczyła pracodawców, u których spadły obroty gospodarcze, nie mieli zaległości wynikających z obowiązku płacenia zobowiązań o charakterze publiczno – prawnym, a także nie wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Ratunek nie tylko dla biznesu

Z pomocy mogły skorzystać również organizacje pozarządowe wpisane do rejestru przedsiębiorców. Zakres pomocowy funkcjonował identycznie jak w przypadku przedsiębiorstw. W dużo gorszej sytuacji zostały postawione stowarzyszenia i fundacje prowadzące wyłącznie działalność o charakterze non profit. Dopiero w tarczy 4.0 mogły uzyskać pomoc w kwocie do 5000 zł pod warunkiem, że ich przychody za rok 2019 nie przekraczały 100 000 zł. Ta pomoc była realizowana za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy i miała charakter bezzwrotnej pożyczki, pod warunkiem, że organizacja nie zawiesiła działalności w okresie trzech miesięcy licząc od daty otrzymania wsparcia. Ta pomoc miała charakter jednorazowy.

Jaka będzie przyszłość polskiego biznesu?

Historia pokazuje, że tylko nieliczne przedsiębiorstwa potrafią zwiększyć sprzedaż w kryzysie. Wiele firm natomiast może znaleźć się w zagrożeniu. Obecne prognozy dotyczące tego, jak będzie wyglądał biznes po pandemii Covid podkreślają kilka już widocznych zmian:

  • Konieczność szybkiej zmiany zawodu / podniesienia kwalifikacji przez duże grupy pracowników na skalę niespotykaną wcześniej;
  • Znacznie zwiększony wymiar pracy zdalnej w wielu branżach;
  • Więcej spotkań i szkoleń online, kosztem ilości podróży służbowych i ilości konferencji i szkoleń off-line;
  • Wzrost sprzedaży przez internet (e-commerce), w tym również zakupów żywności oraz dań gotowych z dostawą.

Firmy prowadzące duże magazyny zmuszone były do automatyzacji, by być w stanie obsłużyć zwiększone zakupy online, podobnie automatyzacja została wymuszona w firmach, których produkty cieszą się obecnie większym popytem, jak np maseczki, środki odkażające, elektronika etc.

Biorąc pod uwagę skalę i tempo następujących zmian ekonomicznych, warto jest skorzystać z usług biura księgowo – rachunkowego, które będzie partnerem merytorycznym wspierającym na bieżąco rozwój firmy i zapewniającym poprawność podatkowo-księgową, a także służącym wsparciem w zakresie możliwych do wykorzystania programów ochronnych jak np tarcza antykryzysowa.