Kontrola PIP w 2019 r. – realizacja nowego programu

Państwowa Inspekcja Pracy w roku 2019 zapowiedziała przeprowadzić wiele kontroli w zakładach pracy, zajmujących się budownictwem, leśnictwem czy przemysłem spożywczym. Ważnym elementem, nad którym chcieliby szczególną uwagę poświęcić w tym roku to obszary prawnej ochrony pracowników, dotyczące ich bezpieczeństwa oraz naruszania życia lub zdrowia.

W tym względzie 11 grudnia 2018 r na posiedzeniu. Rady Ochrony Pracy zapoznano się ze wszelkimi szczegółami i planowanymi działaniami PIP na 2019 r. Założenia inspektoratu skupiają się na tym, aby poprzez czynności kontrolno-nadzorcze oraz prewencyjne, dążyć do stabilizacji we właściwym traktowaniu ludzi świadczących pracę. W związku z tym PIP rozpocznie w 2019 r. I etap działań, który za szczególny cel weźmie zapobieganie wypadkom w zakładach pracy. Taki efekt można uzyskać poprzez wprowadzenie lepszych środków oraz elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Tyczyłoby się to w szczególności placówek, w których notowano duży odsetek wypadków i zdarzeń oraz tych, w których istnieje duże zagrożenie np. czynnikami wykazujące działanie rakotwórcze czy mutagenne.

Niebezpieczny wymiar pracy lub szkodliwe środowisko pracy to charakterystyczne cechy dla takich branż jak budownictwo, leśnictwo oraz przemysł spożywczy i dlatego też głównie one zostaną objęte dokładnym nadzorem.

Dalsze założenia i plany PIP w 2019 roku

Prawna ochrona pracy w rozumieniu i założeniach inspektoratu obejmuje również zagadnienia mające szczególne znaczenie społeczne, czyli takich jak: wynagrodzenie za wykonaną pracę, czas pracy, czy kwestie dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. Do tego trzeba też wliczyć postanowienia wdrożonych do niedawna nowelizacji o Karcie Nauczyciela oraz o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Innym elementem, nad którym chce się pochylić Państwowa Inspekcja Pracy to niezgodności i problemy związane z zatrudnianiem cudzoziemców. Ci pracodawcy, którzy się tego podejmą, mogą liczyć na większą ilość kontroli przeprowadzanych w ich zakładzie pracy. Dotyczyłoby to głównie obcokrajowców wykonujących pracę sezonową, czy na podstawie oświadczenia o powierzeniu im pracy przez pracodawcę.

Założenia programu wdrażanego przez PIP uwzględniają również przeprowadzanie licznych czynności o charakterze edukacyjnym. Programy prewencyjne, kampanie, doradztwo czy szkolenia – to kroki, jakie ma zamiar podjąć inspektorat w celu zadbania o jeszcze lepszy zasób wiedzy oraz poczucia obowiązku u pracodawców, tak by prawidłowo stosowali się do obowiązujących przepisów.

Vattax – pomoc doradcza w zakresie prawa pracy

Właściciele firm chcący lepiej się zapoznać z aktualnymi regulacjami prawnymi, zawsze mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy naszego biura. Vattax posiada grono wykwalifikowanych specjalistów, którzy chętnie służą wsparciem, udzielając rad i informacji w kwestii prawa pracy, w tym także działań Państwowej Inspekcji Pracy.