Koronawirus, a prawo pracy

koronawirus a prawo pracy

Restrykcyjne obostrzenia, praca zdalna, rotacyjna, zamknięcie miejsc pracy. Przez panującą pandemię COVID-19 życie zawodowe cały czas ulega zmianom. Pracownicy martwią się o posadę, pracodawcy o wysokość dochodu. Panujący od wiosny koronawirus stał się powodem do stworzenia wielu nowych zasad i praw w szczególności w relacji pracownik – pracodawca. Do czego są więc zobowiązani pracownicy, a czego można domagać się od pracodawcy w dobie pandemii?

Home Office, czyli praca zdalna

Rozporządzenie pracodawcy o pracy z domu jest w pełni dopuszczalne. Zapis ten zawiera m.in. wprowadzona przez rząd tarcza antykryzysowa. Nie można jednak samodzielnie zdecydować o takim trybie pracy. Kontynuowanie obowiązków pracowniczych w systemie zdalnym musi być skonsultowane z pracodawcą. W sytuacji, gdy pracownik miał kontakt z osobą zakażona, nie może narażać innych. Powinien podjąć odpowiednie działania i po poinformowaniu przełożonego zostać zgłoszony do Sanepidu W przypadku zachorowania, a co za tym idzie przymusowej kwarantanny pracownik korzysta ze zwolnienia chorobowego.

Zamknięcie zakładu pracy, a wynagrodzenie

W sytuacji niemożności pracy zdalnej i zamknięciu miejsca pracy każdemu pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie. Oczywiście pod warunkiem że pracownik jest nadal dyspozycyjny i wyraża chęć pracy na swoim stanowisku. Prawo to reguluje zapis art. 81 § 1  w Kodeksie pracy. Od powyższego zapisu wyodrębnia się kwestie zarobków prowizyjnych bądź akordowych. W sytuacji, gdy firma nie jest zmuszona do zamknięcia działalności ale jej obroty znacznie się pogorszyły, pracodawca może wprowadzić elastyczny czas pracy. Rozwiązanie to wprowadziła tarcza antykryzysowa.

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych warunków pracy. Zapewnienie pracownikom bezpiecznego miejsca pracy powinno być sprawą nadrzędną. Do dyspozycji każdego pracownika powinny być m.in. rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji. Odległość pomiędzy biurkami powinna mieć zachowane minimum 1,5 metra. Ważne aby pracodawca określił schemat działań w sytuacji podejrzenia u pracownika wirusa COVID-19 (np. pracownik miał kontakt z osobą zarażoną) i poinformował o całym procesie postępowania wszystkich zatrudnionych. Zaleca się także wprowadzenie jasnych procedur dotyczących relacji pracownik – pracownik, pracownik – pracodawca, pracownik – klient, tak aby zachować bezpieczeństwo również w bezpośrednich kontaktach. Każdy z pracowników natomiast powinien szanować obowiązujące w zakładzie pracy zasady i je stosować. Bardzo ważny zatem jest wzajemny przepływ informacji.

Kwestie związane z szeregiem postępowań w zakładach pracy są ściśle opisane w Kodeksie Pracy lub tarczy antykryzysowej.