Korzyści z białej listy podatników VAT

Biała lista podatników VAT to lista, która ma pomóc przedsiębiorstwom dokładnie zidentyfikować ich kontrahenta. Pozwala ona na dokładne sprawdzenie, czy dana jednostka prawna jest czynnym podatnikiem VAT, a jeśli nie, to z jakiej przyczyny odmówiono lub wykreślono ją z rejestru. Biała lista podaje również uzasadnienia w przypadku ponownego dopisania jednostki do listy podatników VAT oraz daty wprowadzenia poszczególnych statusów podmiotu.

Czego dowiesz się z białej listy?

Nowy wykaz podatników VAT został znacznie rozszerzony i uzupełniony. Można sprawdzić na nim m.in.:

 • Nazwę firmy lub nazwisko przedsiębiorcy – również nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu i podejmowania w jego imieniu czynności prawnych, a także godność wspólnika (lub jego NIP),
 • Numer Identyfikacji Podatkowej, o ile został nadany,
 • Numer REGON,
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, o ile go przyznano,
 • Adres siedziby przedsiębiorstwa,

Dodatkowo, na białej liście znajduje się też informacja o numerach rachunków rozliczeniowych i innych kontach bankowych prowadzonych w ramach działalności gospodarczej. Są one niezbędne, gdyż od 2020 właśnie na nie należy uiszczać wszelkie opłaty związane z przedsiębiorstwem. Obowiązek upewnienia się co do numeru i właściwych danych przed dokonaniem transakcji należy do każdej ze strony. Mówiąc innymi słowy, niezależnie od informacji podanych przez właściciela firmy, nabywca powinien zrewidować jego dane, by upewnić się co do ich prawidłowości.

Gdzie szukać białej listy podatników VAT?

Biała lista zastępuje wszystkie dotychczasowe wykazy podmiotów gospodarczych udostępniane przez Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że dane wszystkich firm znajdują się na nowej liście podatników VAT.

Wykaz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). By odszukać informacje o firmie, wystarczy dysponować wiedzą o jednym z poniższych:

 • NIP,
 • REGON,
 • Nazwa firmy,
 • Numer rachunku bankowego,
 • W przypadku osób fizycznych prowadzących firmę zarejestrowaną w CEIDG – nazwisko przedsiębiorcy.

Dzięki temu w dowolnej chwili można sprawdzić dane z białej listy oraz, w przypadku zauważenia nieścisłości, wystąpić z wnioskiem o sprostowanie.

Od strony praktycznej wykaz ten ma być dla podatników narzędziem do weryfikacji, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy podawany przez niego rachunek widnieje w wykazie.
W odpowiedzi na powyżej opisane zmiany również w rekomendowanym przez nas oraz wdrażanym przez nas programie enova365 wprowadzono mechanizmy umożliwiające komunikacje online z Wykazem Podatników VAT, weryfikację statusu kontrahenta oraz jego rachunków bankowych.

Jakie są korzyści z wprowadzenia białej listy?

Biała lista według intencji ustawodawcy ma pomóc jeszcze lepiej uszczelnić system VAT i dlatego jej stosowanie powinno być obowiązkowe i powszechne. Oczekuje się też, że dzięki możliwości sprawdzenia wielu informacji na temat partnera handlowego w jednym miejscu oraz weryfikacji danych należących do potencjalnego kontrahenta, wzrośnie bezpieczeństwo obrotu i bezpieczeństwo działania podmiotów na rynku.

Z jakimi konsekwencjami wiąże się niedostosowanie do nowych przepisów?

Biała lista to nowy wykaz podatników VAT i ich rachunków, który resort finansów uruchomiło 1 września 2019 roku. Korzystanie z Białej Listy przez przedsiębiorców jest więc koniecznością. Sprawdzenie poprawności rachunku bankowego kontrahenta jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Po dokonaniu przelewu na kwotę wyższą niż 15 tysięcy PLN na niewystępujący na białej liście rachunek bankowy, podatnik ma 3 dni na poinformowanie o tym fakcie Urzędu Skarbowego. Konsekwencji nie uniknie, gdy minie termin zgłoszenia nieprawidłowości.

W takiej sytuacji:

 • podatnicy PIT/CIT nie rozliczą kosztów uzyskania przychodów w części, w jakiej płatność dotycząca transakcji przekracza 15 000 zł, Sankcją objęte są dostawa towarów lub świadczenie usług dokonane przez czynnego podatnika VAT oraz odpisy amortyzacyjne.,

Podatnik może być solidarnie odpowiedzialny za zaległości podatkowe w VAT, jeśli zapłata należności przelewem nastąpi z naruszeniem przepisów o białej liście, czyli może odpowiadać za podatek VAT, którego nie zapłacił ich kontrahent.