Księgowość JPK – Jednolitego Pliku Kontrolnego

Księgowość jpk

Pomimo wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego do księgowości w roku 2016, dla wielu przedsiębiorców jego działanie oraz funkcja pozostaje w dalszym ciągu nierozwiązaną zagadką. Czym jest księgowość JPK, dlaczego powinniśmy z tego pliku korzystać oraz co oznacza on dla przedsiębiorstw, postaramy się wyjaśnić Państwu w niniejszym artykule.

Jednolity plik kontrolny został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w roku 2016. W założeniu JPK miał za zadanie uprościć przekazywanie danych elektronicznych do urzędów skarbowych. Dzięki temu organ ten efektywniej i szybciej może dokonać kontroli skarbowej, a także obniżać koszty związane z cyrkulacją danych. Działanie to jest więc korzystne dla podatników, ponieważ wszystkie procedury ulegają skróceniu. Przekłada się to na zmniejszenie uciążliwości, np. poprzez udostępnienie informacji w formie cyfrowej urzędowi, co pozwoli na ograniczenie liczby kontroli – oczywiście tylko w przypadkach niebudzących w urzędzie skarbowym żadnych wątpliwości. W skład JPK wchodzą rozliczenie podatku od towarów i usług, weryfikacja ksiąg rachunkowych oraz ewidencja podatkowa.

Można zatem stwierdzić, że księgowość JPK to zbiór dokumentów księgowych, których tworzenie opiera się na korzystaniu z określonego programu komputerowego, który następnie przekazywany jest drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego. Każdy przedsiębiorca musi przekazać jednolity plik kontrolny do właściwego organu, winien jest też generować wyżej wspomnianą treść i przechowywać ją, ponieważ Urząd Skarbowy może zwrócić się z poleceniem dostarczenia.

Zalety księgowości JPK

Inne korzyści wynikające z wprowadzenia JPK to:
– wysoka automatyzacja procesów,
– zastąpienie papierowych form elektronicznymi,
– szybka analiza danych,
– wygodny proces kontroli podatkowej,
– uproszczenie działań dla audytorów zajmujących się kwestiami podatkowymi.

Struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zgodnie z informacjami ze strony rządowej, jednolity plik kontrolny składa się z siedmiu struktur. Są to:
Księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, magazyn (przyjęcia i wydania), ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktura, księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów.

W związku z wprowadzeniem nowych zasad oraz poprzez zmianę formy udostępniania danych (od tradycyjnej do bardziej nowoczesnej – elektronicznej), niektórzy przedsiębiorcy wyrazili obawę o działanie i przebieg tej nowej metody otrzymywania danych przez Urząd Skarbowy. Wprowadzenie zmian wiąże się bowiem z reorganizacją dotychczasowej pracy w działach księgowych i płac. W związku z tym, księgowość JPK pomimo wielu korzyści nastręcza także obawy związane z procesem jej wdrożenia.
Istnieje jednak bardzo proste i ekonomiczne wyjście z tej sytuacji – outsourcing księgowości. Firma Vattax prowadzi usługi z zakresu księgowości elektronicznej, a dysponując wysoce wykwalifikowaną kadrą pod względem znajomości systemów teleinformatycznych, księgowość JPK nie stanowi dla niej żadnego problemu. Jeżeli jesteś zainteresowany prawidłowym wykonywaniem obowiązków związanych z działem księgowości, już teraz zaufaj specjalistom z branży księgowej i zapytaj Vattax o możliwość outsourcingu.