Księgowość dla małych firm w Warszawie

ksiegowosc mala firma Warszawa

Dział księgowości potrzebny jest w każdej firmie. Pozwala on bowiem na odpowiednie zarządzanie finansami oraz gromadzi i kontroluje wszelką dokumentację związaną z wpływami i wydatkami. Sytuacja zmienia się jednak w pewnym stopniu, gdy do czynienia mamy z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Nie zawsze posiadają oni odpowiednie środki finansowe, aby zapewnić sobie funkcjonujący na porządku dziennym dział księgowy. Zatrudnienie odpowiednich osób wiąże się z rozmaitymi kosztami, również pod względem poświęconego czasu.

Dodatkowi pracownicy to czas poświęcony na redagowanie ogłoszeń oraz ich rekrutację. Należy również pamiętać o zapewnieniu im godziwego miejsca pracy, wyposażenia biura pod postacią mebli, komputerów oraz innych urządzeń. Warto również zadbać o zabezpieczenia systemów teleinformatycznych – a na tym lista się nie kończy. Kadra musi być także odpowiednio umotywowana do pracy poprzez wynagrodzenie czy prowadzone wewnętrznie działania Public Relations. Dodajmy do tych wytycznych również odpowiednie szkolenia pracownicze, a łączna liczba wydatków rocznych przedsiębiorstwa wzrośnie do niepokojąco dużej sumy.

Niewielu małych bądź średnich przedsiębiorców może pozwolić sobie na wydatki tego rzędu, w związku z czym jedyną alternatywą staje się zatrudnienie księgowego z zewnątrz. Niestety wielu właścicieli wybiera do współpracy osoby po tak zwanej “znajomości”, co zazwyczaj wiąże się z kolejnymi problemami. Praca po znajomości może okazać się niekorzystna, kiedy po przepracowanym czasie poruszona zostanie kwestia rozliczeń finansowych bądź błędów popełnionych przez osobę zatrudnioną. Pracodawca nie może mieć pewności, czy tego typu pracownik rzetelnie będzie wykonywał swoje obowiązki.

Usługi księgowości dla małych firm

Dużo lepszym rozwiązaniem staje się skorzystanie z usług wykwalifikowanej kadry księgowych w zewnętrznej firmie. Właśnie tak działa Vattax – księgowość mała firma Warszawa, który zatrudnia doświadczonych pracowników, zajmujących się obsługą księgową przedsiębiorstw. W ramach nawiązanej współpracy, Vattax może prowadzić księgi rachunkowe, zarządzać dokumentacją księgową pod względem rachunkowo-podatkowym, sporządzić ewidencję VAT, a także składać deklaracje podatkowe. Przytoczone powyżej przykłady są jedynie drobną częścią z oferty usług, jakimi zajmuje się Vattax z zakresu księgowości dla małych firm w Warszawie.

Ważną kwestią, która zdecydowanie wysuwa się naprzód w proponowanym rozwiązaniu, jest przejęcie odpowiedzialności przez usługodawcę. To biuro rachunkowe ma obowiązek prowadzenia kwestii rachunkowych zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku problemów odpowiedzialność przechodzi więc na usługodawcę.
Biorąc pod uwagę powyższe korzyści, dobrym pomysłem jest rozważenie propozycji Vattaxu i zatroszczenie się o księgowość małej firmy w Warszawie. Pomimo lokalizacji i orientacji na pomoc mniejszym przedsiębiorstwom, pracownicy Vattaxu są niezwykle elastyczni i gotowi do współpracy również ze średnimi podmiotami z całej Polski.