Kwota wolna od podatku 2021

Kwota wolna od podatku to maksymalny roczny dochód, od którego nie trzeba płacić podatku dochodowego. W 2021 roku kwota ta wynosiła 8 tys. złotych w ciągu roku. Należy pamiętać, że jest to kwota degresywna, czyli wraz ze wzrostem dochodów powinna spadać. 

Czym jest kwota wolna od podatku?

Osoby, które w 2021 roku zarobiły mniej niż 8 tys. złotych — nie muszą wcale płacić podatku PIT. Kwota wolna od podatku 2021 jest niższa w przypadku podatników, których roczne dochody wynoszą między 13 tys. złotych a 85 528 złotych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w 2022 roku ma się to zmienić, ponieważ znowelizowana została ustawa PIT. Oznacza to, że jednym z elementów reformy podatkowej będzie wzrost kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tys. złotych. Co więcej, kwota ta nie będzie degresywna, a to oznacza, że każdy bez wyjątków będzie miał prawo do dochodu nieopodatkowanego do 30 tys. złotych. Na szczególną uwagę zasługują także inne zmiany, które wprowadza reforma podatkowa. W 2021 roku osoba fizyczna mogła się spotkać z dwoma progami podatkowymi. Pierwszy próg podatkowy wynosił 17% dla dochodów rocznych, które nie przekraczają 85 528 złotych, natomiast drugi próg podatkowy był równy 32% dla rocznych dochodów przekraczających 85 528 złotych. Oznacza to, że podatek wynosi 17%, jeżeli podstawą obliczenia podatku jest kwota równa lub niższa od kwoty 85 528 złotych. Należy jeszcze pamiętać o odjęciu kwoty zmniejszającej podatek. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w 2022 roku planuje się podnieść progi podatkowe z 85 528 złotych do 120 tysięcy. Należy jednak pamiętać, że stawki podatkowe pozostaną takie, jakie są, czyli 17% oraz 32%. Każdy jest zobowiązany do płacenia podatków i nie da się praktycznie w żaden sposób uchylić od tego obowiązku. Są jednak pewne sposoby, dzięki którym podatek może być zdecydowanie mniejszy. 

Czym jest PIT?

PIT w języku angielskim to Personal Income Tax i jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Każda osoba, która osiąga dochód jest zobowiązana do rozliczenia tego podatku. Nie ma przy tym znaczenia, czy dochód jest generowany poprzez prowadzenie działalności gospodarczej, czy może na podstawie pobieranego wynagrodzenia, na przykład w wyniku umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę. Bardzo dobrą sytuację mają małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie. Dzięki temu mogą znacząco obniżyć podstawę opodatkowania. Jest to szczególnie dobry sposób, jeżeli jeden z małżonków zarabia znacznie więcej, a drugi zarabia bardzo mało lub w ogóle. Trzeba wtedy zsumować dochody małżonków, a uzyskaną kwotę podzielić na dwa. Warto także pamiętać o licznych ulgach oraz odliczeniach podatkowych, z których można skorzystać przy rozliczaniu wysokości podatku. Jest ich naprawdę sporo, a zaletą jest fakt, że można z nich korzystać jednocześnie. Najpopularniejsze ulgi i odliczenia to: ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna, ulga abolicyjna, ulga dla młodych, ulga termomodernizacyjna oraz odliczenie wydatków na spłatę odsetek od kredytu. Prywatne środki na emeryturę można magazynować na rachunku IKZE, czyli Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. 

Podstawa opodatkowania

Warto zwrócić uwagę na fakt, że od podstawy opodatkowania można odliczyć wpłaty przelewane na rachunek IKZE. Dzięki temu zapłacimy wtedy dużo niższy podatek. Generalna zasada jest taka, że im większe dochody osiągamy, tym jest niższa kwota wolna od podatku. Należy mieć na względzie, że bierzemy pod uwagę dochód po odliczeniach, czyli po odjęciu kosztów uzyskania przychodów oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Należy też pamiętać, że fakt, iż nie zapłacimy podatku, nie zwalnia nas oczywiście od obowiązku wypełnienia deklaracji podatkowej. Nie muszą składać zeznania jedynie osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu. W Polsce można się spotkać z czterema formami opodatkowania, czyli podatkiem liniowym, skalą podatkową, kartą podatkową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Kwotę wolną od podatku bierzemy pod uwagę, tylko jeśli rozliczamy się na podstawie ogólnej skali podatkowej. W takiej sytuacji występują dwa progi podatkowe, czyli 17% i 32%

Danina solidarnościowa

Osoby, które osiągają dochód przekraczający 1 000 000 złotych muszą jeszcze płacić tak zwaną daninę solidarnościową. Jest to opodatkowanie nadwyżki stawką 4%. Progi podatkowe dotyczą podatników, którzy odprowadzają zaliczki w ciągu roku podatkowego. Wysokość uzyskanych dochodów to przychody, które są zmniejszone o koszty uzyskania przychodów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 1 sierpnia 2019 roku został wprowadzony zerowy PIT dla młodych. Katalog przychodów objętych zwolnieniem z podatku uległ rozszerzeniu na początku 2021 roku. Oznacza to, że osoby, które nie ukończyły 26. roku życia nie muszą w ogóle płacić PIT-u, jeżeli ich roczny dochód na podstawie umowy zlecenie lub umowy o pracę nie przekroczył 85 528 złotych. Podatek dochodowy od nadwyżki tej kwoty muszą zapłacić osoby, które zarobiły więcej. Żeby załapać się na zerowy PIT, trzeba jednocześnie spełnić aż cztery warunki, czyli: rodzaj przychodu, wiek, limit ulgi oraz moment uzyskania przychodów. Należy mieć przy tym na uwadze, że ulga ta nie zwalnia z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz społeczne.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o podatkach oraz ich rozliczaniu? Skontaktuj się z nami! Nasi doradcy podatkowi wyjaśnią wszelkie zagadnienia w przystępny sposób! Zapraszamy!