Monitoring wizyjny w zakładzie pracy – nowe regulacje prawne w związku z wejściem w życie przepisów RODO.

Ostatnimi czasy, a dokładnie 25 maja 2018, weszły w życie przepisy rozporządzenia RODO. Regulacje w nim zawarte odnoszą się do ochrony osób fizycznych w ramach przetwarzania ich danych osobowych. Wielu przedsiębiorców nie jest jeszcze w pełni uświadomiona ze zmianami, ale jedne z najbardziej istotnych dotyczą właśnie monitoringu wizyjnego. Placówki sklepowe, magazyny, zaplecza biurowe czy nawet przestrzeń na zewnątrz, są często wyposażane w dodatkowe narzędzie do sprawowania kontroli nad pracownikami czy zwiększenia kwestii ochrony zakładu. Dotychczas monitoring wprowadzał liczne kontrowersje, poruszane często przez polskie sądy. Regulacje RODO mają na celu wprowadzić ład i porządek w prawie, wyjaśniając dokładne granice stosowania monitoringu, przez pracodawców w prowadzonych przez nich zakładach pracy.

Kiedy i w jakim zakresie można stosować monitoring wizyjny?

Zmiany wprowadzone w omawianej regulacji prawnej umożliwiają zakładom pracy stosowanie monitoringu, tylko gdy będzie stanowić niezbędne narzędzie gwarantujące bezpieczeństwo pracowników czy ochronę ich mienia, kontrolę produkcji lub zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby pracodawcę na szkodę. Postępując wedle jednego z wymienionych kryteriów, biznesmen może wprowadzić nadzór w postaci monitoringu wizyjnego na terenie zakładu pracy oraz na terenie otaczającym zakład pracy.

W tym przypadku należy pamiętać, iż część pomieszczeń jest z góry wykluczona i na ich terenie nie można stosować nadzoru monitoringowego. Do nich należą między innymi:

– pomieszczenia sanitarne
– stołówki
– szatnie
– palarnie
– pomieszczenia udostępniane zakładowej organizacji związkowej

W ramach wyjątku można stosować monitoring w tych pomieszczeniach, ale tylko wtedy gdy jest on niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz przepływu informacji.

W związku z wprowadzeniem regulacji RODO wyróżnia się dwa kryteria, które dopuszczają stosowanie monitoringu. Jest to kryterium konieczności oraz kryterium celu.

W ramach tego pracodawcy mogą stosować narzędzie monitoringu, jeśli uzasadni ono cel wskazany w ustawie – tylko wtedy, gdy z dostępnych środków, wyłącznie monitoring potrafi zrealizować podany cel.

Zaprojektowana ustawa wyróżnia kilka celów, uzasadniających wprowadzanie monitoringu, takie jak:
zapewnienie bezpieczeństwa pracowników,
ochrona mienia,
zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Tym samym w porównaniu z poprzednio obowiązującym prawem, dopuszczalność stosowania monitoringu, została znacznie ograniczona. Kwestia ta tyczy się również zmian w zakresie wykorzystywania monitoringu w ramach kontroli poczty elektronicznej. Regulacje RODO umożliwiają, w sposób uregulowany prawnie, korzystanie z tego typu narzędzi kontroli. Zmiany te pozwalają na używanie monitoringu poczty elektronicznej, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy pracownika i umożliwia pełne wykorzystanie przez niego czasu pracy czy skorzystanie z narzędzi pracy, jakie zostały mu powierzone. Stosowanie monitoringu przez pracodawcę, ma upewnić go, że czas pracy jest w pełni wykorzystany na powierzoną pracownikowi zadania i obowiązki.

Więcej informacji odnośnie zmian w zakresie monitoringu, wchodzących w ramach rozporządzenia RODO możecie dowiedzieć się od zaufanego grona specjalistów z biura rachunkowego Vattax. Doradzamy i udzielamy wsparcia przedsiębiorcom, opierając się o aktualne dane i informacje z najwyższej półki.