Na czym polega prawo obrotu gospodarczego?

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, warto poznać podstawy prawa gospodarczego. Ta dziedzina prawa reguluje prawne aspekty działalności gospodarczej, począwszy od założenia spółki, a skończywszy na sprzedaży towarów i usług. Prawo gospodarcze obejmuje wszystkie zagadnienia, od prawa umów po prawo pracy. Jeśli rozpoczynasz lub prowadzisz działalność gospodarczą, ważne jest, abyś posiadał podstawową wiedzę na temat prawa, które ma zastosowanie do Twojej działalności.

Czym jest prawo gospodarcze? 

Prawo gospodarcze zawiera normy prawne dotyczące stosunków między państwem, osobami prawnymi, fizycznymi, a także instytucjami, które mogą być podmiotem tych transakcji. Charakterystyczny dla prawa gospodarczego jest brak jednego, głównego kodeksu, który określałby wszystkie normy prawne z jego zakresu. Dzieli się na wiele odłamów, a każdy z nich skupia się na innym obszarze prawa gospodarczego. Należy również podkreślić, że prawo obrotu gospodarczego odnosi się do zachowań o charakterze legalnym. Charakterystyczne jest również to, że jeśli rozpatrujemy prawo obrotu gospodarczego jako zespół stosunków, nie jest wymagane, aby obydwa podmioty prowadziły działalność gospodarczą, wystarczy jeden. Przykładem takiego stosunku jest korzystanie z konta bankowego, gdzie konsument może, ale nie musi prowadzić działalności gospodarczej. Rozumiejąc i stosując się do obowiązującego prawa gospodarczego, firmy mogą działać sprawnie i unikać kosztownych sporów prawnych.

Czym zajmuje się prawo obrotu gospodarczego?

Prawo obrotu gospodarczego skupia się na ochronie prawnej całokształtu zachowań o charakterze gospodarczym, które na swoim celu mają osiągnięcie zysku. Jest to więc regulowanie praw i obowiązków przedsiębiorców, a celem prawa gospodarczego jest promowanie uczciwego handlu i ochrona interesów przedsiębiorców i konsumentów. Prawo gospodarcze obejmuje takie dziedziny prawa, jak umowy, pośrednictwo, prawo pracy, upadłość, własność intelektualna i prawo antymonopolowe. Reguluje również działania organów państwa wpływające na sferę gospodarczą. Obowiązuje zasada wolności gospodarczej, zgodnie z którą państwo nie może utrudniać i ograniczać działalności gospodarczej, jednak pewne regulacje są dopuszczalne i potrzebne, aby zapewnić ochronę rynku kontrahentów i bezpieczeństwa obrotu.

Prawo obrotu gospodarczego jest powiązane także z ekonomią, ponieważ stosunki dotyczące wymiany dóbr i usług podlegają prawom rynkowym. Oznacza to, że do ustalania norm prawnych należy brać również pod uwagę zjawiska ekonomiczne. Prawo gospodarcze powinno być odpowiednio aktualizowane w związku ze zmianami gospodarczymi. Przykładem takiej zmiany może być rozwój rynku i sprzedaży internetowej. Cały czas powstają nowe regulacje wpływające na stosunki między przedsiębiorcą a konsumentem, zawieranie wirtualnych umów, czy weryfikowanie tożsamości w internecie. Wraz z dalszym rozwojem tej branży, będą istniały coraz bardziej szczegółowe przepisy określające działanie przedsiębiorstw internetowych

Prawo gospodarcze a wolność gospodarcza

Prawo gospodarcze reguluje funkcjonowanie przedsiębiorstw, jednak musi mieć na uwadze wolność gospodarczą i równość przedsiębiorców. Wolność gospodarcza oznacza, że każdy, kto ma do tego środki i jest w gotów ponieść ryzyko, ma prawo założyć działalność gospodarczą. Państwo nie może ingerować w rodzaj zakładanej działalności, chyba że jest ona niezgodna z obowiązującym prawem. Równość przedsiębiorców oznacza, że wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą muszą spełnić jednakowe wymagania podczas rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej. Wolność gospodarcza jest niezbędna dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Pozwala firmom rozwijać się i tworzyć miejsca pracy, a konsumentom daje większy wybór i większe możliwości.

Ostatecznie prawo gospodarcze jest ważnym narzędziem dla firm każdej wielkości. Rozumiejąc i przestrzegając prawa, firmy mogą zmniejszyć swoje ryzyko i odpowiedzialność oraz stworzyć stabilniejszą i lepiej prosperującą przyszłość.