Nowelizacja ustawy o PIT już 1 października!

1 października weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Co się zmieni?


Niska stawka 17% obejmie wyłącznie osoby rozliczane przez płatników, a zatem obliczających i płacących zaliczki na podatek za inne osoby. W przypadku pozostałych osób zastosować należy inną stawkę podatku oraz inną kwotę zmniejszającą podatek.

Kto korzysta?

Na obniżeniu stawki PIT z dotychczasowych 18 proc. skorzystają wszystkie osoby (fizyczne), które uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej, a więc m.in.:

 • ze stosunku pracy,
 • z działalności wykonywanej osobiście, np. menedżerowie,
 • z działalności gospodarczej, w tym w formie spółek osobowych,
 • z emerytury i renty,
 • z praw majątkowych.

Zmianę odczują nie tylko podatnicy o rocznych dochodach do 85 528 zł (czyli do limitu pierwszego progu podatkowego), ale też zarabiający więcej (ponieważ skala podatkowa jest progresywna).

Znowelizowana ustawa reguluje sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy za IV kwartał 2019 roku. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 października 2019 do dnia 31 grudnia.

Skala obliczania podstawy podatku dochodowego

Pozostaje bez zmian kwota wolna od podatku – podatnicy, którym w skali całego roku nie przekroczy dochód 8000zł nie płacą w ogóle PIT. Gdy podstawa opodatkowania wyniesie ponad 8 tysięcy złotych, jednak nie mniej niż 13 tysięcy złotych, kwota dochodu wolnego o podatku będzie się relatywnie zmniejsza. Zgodnie z art. 27 znowelizowanej ustawy o PIT podatek dochodowy jest pobierany od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

 • do 85 528 zł podatek wynosi 17%
 • ponad 85 528 zł wynosi bez zmian 12 539,76 zł +32% nadwyżki ponad 85 528 zł Wyliczony podatek podlega pomniejszeniu o kwotę zmniejszającą podatek, która z uwagi na obniżenie stawki PIT będzie wynosić:
 • 1 360 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 8 000 zł;
 • 1 360 zł – (834,88 * [podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł] / 5 000 zł) dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 8 000 zł, ale nieprzekraczającej 13 000 zł;
 • 525,12 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 13 000 zł, ale nie wyższej niż 85 528 zł;
 • 525,12 zł – (525,12 zł * [podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł] / 41 472 zł) dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 85 528 zł, ale nieprzekraczającej 127 000 zł.

Rozliczenia roczne – czy będą problemy?

W 2019 roku niższa stawka będzie będzie obowiązywać tylko 3 miesiące, w związku z tym stawka w zeznaniu rocznym (które należy złożyć do 30 kwietnia 2020 roku) będzie wynosić 17,75% dla całego roku 2019.

W przypadku zatrudnienia pracownika od 1 października, (gdy pracownik nie był wcześniej zatrudniony w 2019 roku) zastosowanie 17% stawki do zaliczek na PIT może oznaczać konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym. Można jej uniknąć w momencie uzyskania od pracownika oświadczenia, gdzie wystosowano prośbę do płatnika o zastosowanie stawki 17,75%.

Wyższe koszty = zadowolony pracownik

W ostatnich trzech miesiącach 2019 roku będzie obowiązywać wyższe koszty uzyskania przychodów. W okresie od października do grudnia wyniosą one miesięcznie 250 zł, a 300 zł dla osób dojeżdżających. Podwyższa kosztów dotyczy nie tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ale i również dla osób, które uzyskują przychody z działalności wykonywanej osobiście. Podwyższenie kosztów wpływa na zwiększenie limitu rocznego z 1335 zł do 1751,25 zł.


Ustawy, które zostały uchwalone w 2019 roku (PIT 0%, czy zmiana wysokości podatku) mogą wydawać się sprawami zawiłymi, dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.