Osoba prawna

Pojęcie osoby prawnej często jest mylone z osobą fizyczną, jednak oznaczają one zupełnie coś innego. Kim jest osoba prawna, kiedy zyskuje zdolność prawną, a kiedy zdolność do czynności prawnych? Czy można być równocześnie osobą fizyczną i prawną?

Kim jest osoba prawna i kiedy zyskuje zdolność do czynności prawnych?

Osoba prawna według Kodeksu cywilnego to jednostka organizacyjna, między innymi Skarb Państwa, spółki kapitałowe, spółdzielnie, banki, fundacje czy stowarzyszenia. W chwili założenia, czyli na przykład w momencie przyjęcia statutu lub podpisania odpowiedniej umowy, zyskuje zdolność prawną. Staje się więc uczestnikiem obrotu prawnego, jednak wciąż nie może zaciągać zobowiązań. Zdolność do czynności prawnych osoba prawna zyskuje z chwilą wpisania do odpowiedniego rejestru, na przykład Krajowego Rejestru Sądowego. Nie ma tutaj tak jak w przypadku osoby fizycznej podziału na pełną i ograniczoną zdolność prawną.

Czy można być równocześnie osobą fizyczną i osobą prawną?

Nie ma takiej możliwości, by być równocześnie osobą fizyczną i prawną, gdyż jednoosobowa działalność gospodarcza nie może być osobą prawną. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą posiada zdolność do czynności prawnych, ale jako osoba fizyczna.

Osoba prawna to jednostka organizacyjna, która od momentu założenia posiada zdolność prawną, jednak by uzyskać zdolność do czynności prawnych, musi być wpisana do odpowiedniego rejestru. Nie ma możliwości bycia równocześnie osobą fizyczną i prawną.