PIT 0

W Polsce każda osoba, która uzyskała przychód, musi złożyć deklarację podatkową. Co jednak w przypadku, gdy przychód pochodzi ze źródła wolnego od podatku? Czy należy złożyć zerowy PIT w sytuacji, gdy jest się bezrobotnym lub studentem i nie ma się żadnych przychodów?

Czym jest PIT 0 i kto musi go złożyć do Urzędu Skarbowego ?

Zgodnie z polskim prawem, każda osoba, która uzyskała przychody w danym roku podatkowym musi złożyć deklarację podatkową do właściwego Urzędu Skarbowego. Mówi o tym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Niektóre przychody nie ulegają jednak opodatkowaniu. Gdy przychód pochodzi jedynie ze źródeł wolnych od podatku nie trzeba składać zerowej deklaracji. Konieczne jest to wówczas, gdy oprócz źródeł wolnych od podatku posiada się również przychód, który podlega opodatkowaniu. Jakie przychody zwolnione są z podatku? Alimenty na dzieci, odszkodowania, czy, przy spełnieniu pewnych warunków, stypendia dla studentów.

Czy należy złożyć PIT 0 jeśli jest się osobą niepracującą?

W sytuacji, gdy przychód wynosi zero, czyli na przykład gdy jest się studentem lub osobą bezrobotną, nie ma potrzeby składania zerowego PITu. Można to zrobić, jeśli potrzebne jest na przykład zaświadczenie o braku dochodów. Wówczas właściwy Urząd Skarbowy wystawi taki dokument.

PIT 0 to deklaracja podatkowa składana, jeśli przychody pochodzą ze źródeł wolnych od podatku, na przykład z alimentów na dzieci, czy odszkodowania. Nie jest on jednak zawsze wymagany.