Podatek gruntowy

W sytuacji, gdy ktoś jest właścicielem gruntu, musi opłacać specjalny rodzaj podatku. Stawka podatku różni się w zależności od rodzaju nieruchomości. Czym dokładnie jest podatek gruntowy i kto zobowiązany jest go płacić? Ile wynosi ten podatek i kto zwolniony jest z jego opłacania?

Czym jest podatek gruntowy i kto musi go opłacać?

Podatek gruntowy często nazywany jest podwójnym podatkiem od nieruchomości, gdy osoby posiadające dany budynek lub ziemię muszą opłacać dwa rodzaje podatku: gruntowy oraz od nieruchomości. Obowiązek zapłaty mają osoby fizyczne i prawne, które są właścicielami danego gruntu, a także posiadacze obiektów, które należą do gminy lub Skarbu Państwa.

Ile wynosi podatek gruntowy i kto jest zwolniony z jego opłacania?

Podatek gruntowy obliczany jest na podstawie stałej stawki ustalanej przez daną gminę pomnożonej przez powierzchnię gruntu. Jakie stawki posiada podatek gruntowy? 0,3% ceny nieruchomości przeznaczonej pod budowę obiektów sakralnych lub działalność charytatywną, 1% ceny nieruchomości w przypadku obiektów mieszkaniowych, rolnych lub sportowych, 2% ceny nieruchomości w przypadku działalności turystycznej, 3% ceny nieruchomości w przypadku innych nieruchomości gruntowych.

W niektórych przypadkach nie ma konieczności opłacania podatku gruntowego. Dotyczy to między innymi gruntu, który leży pod wodą, jest nieużytkiem ekologicznym lub jest drogą.

Podatek gruntowy musi być opłacany przez właścicieli gruntu. Jego stawka różni się w zależności od rodzaju nieruchomości i obliczana jest przez daną gminę.