Podatek od wzbogacenia

Group of young auditors of high tech corporation discussing documents with data and analyzing it while gathered around table in office

Kupno mieszkania, samochodu oraz otrzymanie darowizny może wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku od wzbogacenia w Urzędzie Skarbowym. Podatek od wzbogacenia się wynosi kilka procent wartości przedmiotu, jaki został nabyty. Podatek od wzbogacenia podczas kupna mieszkania lub samochodu trzeba opłacić jak najszybciej, aby nie ponieść kary.

Czym jest podatek od wzbogacenia?

Tak naprawdę, w prawie nie istnieje podatek od wzbogacenia się. Jest to tylko potoczne określenie podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn. To, jaki podatek należy uiścić, zależne jest od rodzaju podpisanej umowy, z której wynika wzbogacenie oraz od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Opłacenie obu podatków jest obowiązkowe i dotyczy określonej grupy podatników. Podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC opłacany jest wtedy, gdy dokonany został zakup bez opłacenia podatku VAT. Podatek taki najczęściej dotyczy kupna mieszkania z rynku wtórnego lub używanego samochodu. Podatek od spadków i darowizn uiścić należy po otrzymaniu darowizny lub otrzymaniu rzeczy ponad swój udział w spadku. Podatek ten wyliczany jest na podstawie wartości nabytej rzeczy po potrąceniu ewentualnych długów.

Ile wynosi podatek od wzbogacenia?

Wysokość podatku od wzbogacenia uzależnione jest od wartości rynkowej konkretnego przedmiotu. Wyróżnić można następujące stawki podatku od wzbogacenia:

 

  • 2% – stawka ta dotyczy umów sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego, prawa do domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz umów zamiany, dożywocia, umów o dział spadków, a także umów o zniesienie darowizn i współwłasności, umów depozytu nieprawidłowego i pożyczki
  • 0,1% – odnosi się do zabezpieczenia istniejących wierzytelności. Podatek ten obliczany jest od kwoty wierzytelności, a jeśli wysokość wartości wierzytelności nie jest znana, podatek ten wynosi 19 złotych
  • 0,5% – dotyczy umów spółek i samych spółek

Wyjątki, kiedy nie płaci się podatku od wzbogacenia

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą i opłacają podatek VAT, nie muszą opłacać podatku od wzbogacenia podczas sprzedaży mieszkania. Jeśli kupujemy mieszkanie u dewelopera, wówczas też nie trzeba opłacać podatku od wzbogacenia, ale trzeba pamiętać o zapłaceniu podatku VAT, który wynosi:

 

  • 8% – jeżeli kupowane mieszkanie ma maksymalnie 150 metrów kwadratowych, a dom 300 metrów kwadratowych
  • 23% – gdy powierzchnia mieszkania jest większa niż 150 metrów kwadratowych, a domu 300 metrów kwadratowych

Ile jest czasu na zapłacenie podatku od wzbogacenia?

Osoba mająca obowiązek związany z opłaceniem podatku od wzbogacenia ma 14 dni na złożenie deklaracji dotyczącej podatku od wzbogacenia się i tak samo 14 dni na dokonanie przelewu na podany numer konta do odpowiedniego dla swojego miasta Urzędu Skarbowego. Wysokość podatku od wzbogacenia należy obliczyć samodzielnie, a w razie błędu Urząd Skarbowy poinformuje o błędzie i konieczne będzie złożenie korekty. Wysokość podatku obliczyć można przy użyciu kalkulatora podatku od wzbogacenia.

Jak zapłacić podatek od wzbogacenia przez internet?

Aby zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, należy pobrać i wypełnić deklarację PCC-3, która znajduje się na portalu podatkowym. Do wypełnienia deklaracji niepotrzebny jest podpis kwalifikowany, ponieważ weryfikacja podatnika jest możliwa dzięki danym zawartym w deklaracji.

Kolejnym krokiem jest wysłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego w swoim mieście, a następnie wykonanie przelewu wyliczonej kwoty podatku na podany numer konta bankowego.

Kara za nie opłacenie podatku od wzbogacenia

Kara za nie opłacenie podatku nakładana jest przez Urząd Skarbowy, jeśli nie został dotrzymany termin lub opłata nie została uiszczona. Kwota kary może wynosić od 1/10 do nawet 1/20 minimalnego wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Urząd Skarbowy ma 5 lat, by dochodzić swoich roszczeń. Aby móc uniknąć kary, można złożyć “czynny żal“, który jest dokumentem informującym urząd o niedopatrzeniu związanym z nie opłaceniem podatku i o tym, że opłata zostanie uiszczona wraz z doliczonymi odsetkami. Czynny żal nie działa wtedy, kiedy Urząd Skarbowy sam dojdzie do tego, że opłata podatku od wzbogacenia nie została uiszczona.

Chcesz dowiedzieć się więcej o podatkach oraz ich rozliczaniu? Skontaktuj się z nami! Nasi doradcy podatkowi wyjaśnią wszelkie zagadnienia w przystępny sposób! Zapraszamy!