Podatek ryczałtowy w roku 2021 – kto może korzystać z ryczałtu?

podatek ryczałtowy

Podatek ryczałtowy to forma opodatkowania korzystna dla przedsiębiorców, którzy ponoszą niewielkie koszty. Dzieje się tak dlatego, że ryczałt płacony jest od przychodu, bez możliwości odliczenia sobie kosztów jego uzyskania. Zanim podejmiesz decyzję o wyborze takiego opodatkowania, przeprowadź kalkulację, czy to rozwiązanie będzie odpowiednie dla Twojej firmy. Warto wiedzieć, że od tego roku z rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może korzystać znacznie więcej podatników niż w latach ubiegłych. Jakie zmiany nastąpiły w rozliczeniach ryczałtowych? Jak możesz sprawnie przejść na taką formę opodatkowania? Zapraszamy do lektury poniższego tekstu.

Podatek ryczałtowy – dotychczasowe ograniczenia w korzystaniu

Podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych to dość popularna w Polsce forma rozliczania podatku, z której chętnie korzystają jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, jak równieżspółki jawne. Jeszcze do niedawna pewną przeszkodą w stosowaniu tej formy opodatkowania było jego ograniczenie dla niektórych branż oraz limit przychodów w minionym od rozliczenia się roku podatkowym. Od bieżącego roku z ryczałtu może korzystać znacznie więcej osób, co jest konsekwencją modyfikacji wprowadzonych w ustawie z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jak również innych ustaw (szczegóły sprawdź w Dzienniku ustaw z roku 2020 poz. 2123).

Nowa ustawa o ryczałcie – oto najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców

Czego dotyczą najważniejsze zmiany w podatku ryczałtowym ewidencjonowanym? Od roku 2021 wzrósł limit przychodów, które uprawniają Cię do korzystania z tej formy opodatkowania (do niedawna było to 250 tysięcy euro, obecnie ta kwota została podniesiona do 2 mln euro). Co więcej prawo do płacenia ryczałtu zyskało wielu przedstawicieli tzw. wolnych zawodów np. radcy prawni, adwokaci, notariusze, księgowi, doradcy podatkowi, architekci, fizjoterapeuci, psychologowie, którzy dotychczas nie mogli korzystać z takiej właśnie formy opodatkowania. Z rozliczenia PIT w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać teraz wyłącznie przedsiębiorcy zajmujący się kupnem lub sprzedażą wartości dewizowych, podatnicy produkujący wyroby akcyzowe oraz przedsiębiorcy prowadzący apteki. Z opodatkowania w formie ryczałtu nie możesz skorzystać także w przypadku świadczenia usług w formie spółki lub działalności gospodarczej na rzecz swego byłego, lub obecnego pracodawcy.

Stawki podatkowe w ryczałcie na rok bieżący

W ryczałcie na rok 2021 przewidziano osiem stawek, a wśród nich np. 17% dla podatników wykonujących wolne zawody, 15% dla wymienionych w ustawie usług oraz 8,5% dla usług nieprzyporządkowanych do innych stawek ryczałtowych. Co to oznacza w praktyce? Od roku 2021 rozliczanie się w formie ryczałtu jest korzystniejsze dla przedstawicieli wolnych zawodów (obniżona stawka z 20% do 17 %) oraz w przypadku świadczenia wybranych usług np. reklamowych, kulturalnych, rozrywkowych, architektonicznych, ubezpieczeniowych (stawka obniżona z 17% do 15%). Co więcej od tego roku do rozliczenia w formie podatku ryczałtowego o stawce 10% włączono także przychody ze świadczenia usług kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

Jak możesz przejść na podatek ryczałtowy w 2021 roku?

Od początku roku 2021 limit przychodów, jaki uprawnia Cię do ryczałtu to 2 mln euro, przy czym warto pamiętać, że dotyczy on przychodów osiągniętych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, lub sumy przychodów wspólników z działalności, którą prowadzisz w firmie spółki jawnej lub cywilnej. Jeśli ustaliłeś, że przysługuje Ci prawo do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu, masz obowiązek powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego za pomocą odpowiedniego oświadczenia o wyborze takiej opcji. Zmiany wprowadzone w opodatkowaniu ryczałtowym sprawiły, że stało się ono bardziej korzystne dla przedsiębiorców. Dzięki nim możesz korzystać z podatku ryczałtowego dłużej niż dotychczas, testować taką właśnie formę opodatkowania w wielu nowych branżach, stosować niższą stawkę niż na zasadach ogólnych lub w podatku liniowym.

Jeśli poważnie zastanawiasz się nad rozliczaniem się ryczałtowym i potrzebne Ci informacje, jak prowadzić ewidencję w takiej właśnie formie, zachęcamy do skontaktowania się z naszym biurem księgowo-rachunkowym. Wyjaśnimy, jakie korzyści wiążą się z taką formą opodatkowania w przypadku Twojej działalności i pomożemy złożyć oświadczenie o wyborze rozliczenia ryczałtowego. W ofercie naszego biura znajdziesz również szeroki wachlarz usług, które znacznie ułatwią roczne zestawienie ewidencji ryczałtowej i pozwolą Ci na bieżąco kontrolować sprawy finansowe swojej firmy.