Podatek spadkowy

Podatek od spadków jest płacony przez osobę otrzymującą spadek, jednak jego wysokość zależy od kilku czynników. W niektórych przypadkach w ogóle nie trzeba go płacić. Od czego zależy wysokość podatku spadkowego i kto jest zwolniony z jego płacenia?

Od czego zależy podatek spadkowy i jakie grupy podatkowe można wyróżnić?

Podatek spadkowy jest płacony niezależnie od tego czy mowa o dziedziczeniu ustawowym, czy w przypadku gdy spisany został testament. Jego wysokość zależy od kilku czynników. Po pierwsze, wartości spadku, a po drugie stopnia pokrewieństwa. Jeśli chodzi o drugi czynnik, wyróżnić można 3 grupy. W skład pierwszej grupy podatkowej wchodzą małżonek, zstępni, wstępni, synowa, zięć, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie. Druga grupa to siostrzeńcy, bratankowie, rodzeństwo rodziców, zstępnych, małżonkowie pasierbów i rodzeństwa oraz rodzeństwo małżonków. Trzecia grupa to natomiast wszystkie osoby niewymienione w dwóch poprzednich grupach.

Kto jest zwolniony z płacenia podatku spadkowego?

Nie wszyscy mają obowiązek płacenia podatku spadkowego. Zwolnione są z niego niektóre osoby z grupy pierwszej: małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym oraz macocha, po wypełnieniu odpowiednich dokumentów. Kwota wolna od podatku dla pozostałych osób z tej grupy to 9637 zł. W drugiej grupie kwota ta wynosi 7276 zł, a w trzeciej 4902 zł. Wysokość podatku w poszczególnych grupach zależy od kwoty spadku i jest on obliczany na tej podstawie.

Podatek spadkowy płacony jest przez spadkobiorcę, a jego wysokość zależy od wysokości spadku. Najbliższe osoby są zwolnione z płacenia podatku po wypełnieniu odpowiednich dokumentów.