Podatek tonażowy

Podatek tonażowy to rodzaj podatku dla przedsiębiorców żeglugi morskiej. Kogo dokładnie on dotyczy i ile wynosi? Jakie warunki muszą być spełnione, by płacić tego rodzaju podatek i kto jest zwolniony z jego opłacania? Jaki okres czasu obowiązuje po złożeniu odpowiedniego oświadczenia?

Czym jest podatek tonażowy i kogo on dotyczy?

Podatek tonażowy obowiązuje w Polsce zgodnie z ustawą o podatku tonażowym z dnia 24 sierpnia 2006 roku. Podatkiem tonażowym mogą być objęte dochody armatorów w żegludze międzynarodowej z wykorzystaniem statków powyżej 100 jednostek każdy. Co uznaje się za żeglugę międzynarodową? Żeglugę między miejscem położonym w Polsce i miejscem za granicą lub żeglugę pomiędzy dwoma zagranicznymi portami.

Aby móc skorzystać z tego rodzaju opodatkowania, z użyciem statków muszą być świadczone przewozy pasażerskie lub towarowe. Armator musi złożyć odpowiedni oświadczenie. Po wybraniu tego rodzaju opodatkowania obowiązuje ono przez 10 lat.

Ile wynosi podatek tonażowy i kto jest zwolniony z jego opłacania?

Podatek tonażowy wynosi 19% podstawy opodatkowania. W niektórych przypadkach nie ma obowiązku jego płacenia. Dotyczy to między innymi następujących działań: rybołówstwa i przetwórstwa rybnego, badań geologicznych, budowy elektrowni wiatrowych i dróg wodnych czy różnego rodzaju prac podwodnych.

Podatek tonażowy dotyczy przedsiębiorców żeglugi morskiej. Wynosi on 19% podstawy opodatkowania. Podczas niektórych działań jak rybołówstwo czy budowa elektrowni wodnych nie ma obowiązku jego płacenia.