VAT

Podatek VAT, inaczej niż podatek dochodowy, zalicza się do tzw. podatków pośrednich. To danina naliczana od towarów i usług. Obecnie w Polsce VAT wynosi 23% od ceny towaru lub usługi netto. VAT płacimy wszyscy, kiedy cokolwiek kupujemy w sklepie, korzystamy z usług fryzjera, warsztatu samochodowego lub jemy obiad w restauracji. Kwota doliczana jest do paragonu, więc koszt podatku przerzucony jest więc de facto na konsumenta.

Odliczenie VAT — ułatwienia dla przedsiębiorców

Osoba prowadząca działalność może skorzystać ze zwolnienia z VAT, jeśli roczne przychody firmy nie przekroczyły 200 tys. zł. W tym przypadku koniecznie musi wystawiać nabywcom swoich towarów lub usług faktury bez naliczonego VAT-u! Także początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać ze specjalnych ulg. Okres rozliczeniowy VAT może być miesięczny lub kwartalny. Podatkiem VAT nie są obciążone usługi medyczne, edukacyjne oraz finansowe. Przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, musi dokonać wpłaty do właściwego Urzędu Skarbowego do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.