VAT

VAT (z angielskiego value-added tax) to podatek od towarów i usług. Znany jest również jako PTU (podatek od towarów i usług) i pod taką nazwą widnieje na paragonach. Czym dokładnie jest podatek VAT i ile on wynosi? Kto zobowiązany jest go płacić i jakie rodzaje podatku VAT można wyróżnić?

Czym jest podatek VAT i kto zobowiązany jest go płacić?

Podatek VAT naliczany jest za każdym razem do wartości netto produktu, który jest kupowany lub sprzedawany. Formalnie obowiązek płacenia tego podatku spoczywa na sprzedawcy, który zobowiązany jest do wpłacenia podatku do Urzędu Skarbowego, jednak tak naprawdę płaci go konsument za każdym razem, gdy dokona jakiegoś zakupu, a sprzedawca odprowadza go jedynie do Urzędu Skarbowego.

Jakie rodzaje podatku VAT można wyróżnić i ile on wynosi?

Wyróżnić można dwa rodzaje podatku VAT: VAT naliczony i VAT należny. VAT naliczony to podatek od zakupu, czyli kwota, jaką przedsiębiorca musi zapłacić przy zakupie towarów. VAT należny natomiast to podatek od sprzedaży, czyli kwota, jaką przedsiębiorca dolicza do sprzedawanego produktu.

W zależności od rodzaju produktu podatek VAT posiada inną wartość. Podstawowa stawka podatku VAT obowiązująca w Polsce to 23%, jednak w niektórych przypadkach może on zostać obniżony. Na przykład w przypadku niektórych usług gastronomicznych i robót budowlano-montażowych. Podatek wynosi wówczas 8%. W przypadku książek i czasopism specjalistycznych wartość podatku VAT wynosi 5%.

VAT to rodzaj podatku od towarów i usług. Najczęściej wynosi on 23%, jednak w niektórych przypadkach może zostać obniżony.