Podatnik

Podatki to podstawa funkcjonowania państwa. To dzięki nim państwo posiada fundusze na realizację zadań jak budowa dróg czy utrzymywanie niektórych organizacji. Warto jednak zastanowić się, kogo można nazwać podatnikiem i jaka ustawa o tym mówi. Czy podatnikami są również osoby niepełnoletnie? Jakie obowiązki spoczywają na podatniku?

Kim jest podatnik według ustawy Ordynacji Podatkowej?

Według ustawy Ordynacji Podatkowej z 29 sierpnia 1997 roku podatnikiem jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która podlega obowiązkowi podatkowemu. Podatnikiem mogą być również osoby niepełnoletnie. W przypadku, gdy otrzymują one na przykład stypendium, dochody rozliczane są na dziecko.

Jakie obowiązki spoczywają na podatniku?

Na podatniku spoczywają pewne obowiązki, między innymi:

Podatnik to osoba, która podlega obowiązkowi podatkowemu. Na każdym podatniku spoczywają pewne obowiązki, których musi dotrzymywać, by działać zgodnie z prawem.