PPK – bezpieczny program dla pracowników od 1 lipca 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać ustawa o PPK. Pierwsze przedsiębiorstwa będą objęte programem od 1 lipca 2019 r. Wielu właścicieli firm jeszcze nie zapoznało się z wprowadzonymi przepisami, a część ma wątpliwości co do zasadności ich stosowania, dokonując porównań z dawnymi OFE. Jednocześnie przedstawiciele Rady Ministrów przekonują o słuszności tego programu, przedstawiając po części założenia inicjatywy oraz przebieg, w jakim zostanie ona wdrożona w struktury każdej polskiej firmy. Czym są dokładnie PPK?

Charakterystyka programu PPK

Według premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministrów Pracownicze Plany Kapitałowe mają stanowić program prospołeczny, którego charakter jest pozbawiony pułapek. Ma on stanowić wsparcie dla blisko 11 mln pracowników. Włączenie go w działania każdej firmy ma służyć budowie powszechnie obowiązującego systemu, który w sposób długoterminowy będzie zapewniał oszczędności, co także przełoży się na rozwój gospodarczy kraju. W ocenie autorów programu jego cele są słuszne i z tych względów mają oni głęboką nadzieję, że zostanie on zrealizowany ponad podziałami politycznymi. Jako argument wymieniają większą zasobność obywateli oraz – w perspektywie długofalowej – zrównoważony wzrost gospodarczy. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że w ten sposób uzyskiwane długoterminowe oszczędności stanowić będą pewnego rodzaju fundament, nie tylko w kwestii rozwoju gospodarczego, ale także zyskania większego poczucia niezależności od innych krajów.

Prospołeczny charakter Pracowniczych Planów Kapitałowych i pokładanie wiary w ten program, jak i dobre intencje przy jego tworzeniu, mają swoje podłoże w założeniach współuczestnictwa wszystkich trzech stron, od których zależy jego sukces. Na zasadzie dobrowolnej biorą w nim udział: państwo, pracodawcy, a także pracownicy – bez których owocne efekty inicjatywy nie miałyby miejsca. Wskazuje się, że wprowadzając PPK w naszym kraju, Polacy nie są odosobnieni, gdyż w innych państwach rozwiniętych również są wdrażane programy o podobnym charakterze.

Wysokość składek na PPK

Wedle założeń ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, zostaną utworzone prywatne systemy, w ramach których użytkownicy będą mieli wpłacane oszczędności emerytalne. Uczestnicy programu, którzy będą zatrudnieni na umowę o pracę, będą mogli wpłacać na przypisane im konto podstawę finansową w wysokości 2% – 4% wynagrodzenia. Jednocześnie składka dopłacana przez pracodawcę wynosiłaby 1,5 – 4% wynagrodzenia pracownika. W rezultacie ten sam pracownik mógłby otrzymać maksymalną wpłatę na PPK nawet do 8% wynagrodzenia.

Wedle dalszych wytycznych podstawa finansowana przez pracownika na rzecz PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie poniżej 0,5% jego wysokości, w przypadku gdy wynagrodzenie jest uzyskiwane z różnych źródeł dochodu w danym miesiącu i nie przekracza kwoty, która odpowiada dokładnie 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zaangażowanie państwa w PPK miałoby polegać na wykonywaniu corocznej dopłaty z budżetu w wysokości 240 zł, dołączając też dodatkową opłatę powitalną o wymiarze 200 zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych zapraszamy serdecznie do kontaktu z biurem rachunkowym Vattax. Wsparcie naszych doradców pomoże Ci rozwiać wszelkie wątpliwości.