Pracownicze Plany Kapitałowe – przypomnienie o obowiązujących terminach

Pracownicze Plany Kapitalowe

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzenie PPK stało się obowiązkiem dla wszystkich firm, które zatrudniają od 50 do 250 pracowników. Wcześniej, bo 1 lipca 2019 roku, dołączenie do PPK zaproponowano wszystkim pracownikom firm zatrudniających 250 osób lub więcej. Wkrótce nadejdzie III i IV fala dołączania do Pracowniczych Planów Kapitałowych – warto zatem zapoznać się bliżej z obowiązującymi terminami.

II fala – terminy podpisywania umów

II etap dołączenia do PPK rozpoczął się w styczniu tego roku – około 20 tysięcy firm, łącznie zatrudniających około 2 miliony osób, ma obowiązek dostosować się do nowych przepisów. Jednak w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej, będącej skutkiem pandemii COVID-19, Polski Fundusz Rozwoju zwrócił się do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju z prośbą o wydłużenie terminów. Prośba ta została rozpatrzona pozytywnie. Tym samym przesuwa się:

  • Zawarcie umowy o zarządzanie PPK: zamiast do 24 kwietnia – do 27 października,
  • Zawarcie umowy o prowadzenie PPK: zamiast do 11 maja – do 10 listopada.

Dzięki przesunięciu terminów z II fali na terminy III fali, pracodawcy mają czas na to, by zaplanować szkolenia informujące dla pracowników. Sama zmiana wynika z art. 54 ustawy z 31 marca 2020 roku i została wystosowana w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19 oraz zwalczaniu sytuacji kryzysowych nim wywołanych.

III etap – kiedy PPK wprowadzą mniejsze firmy?

Zgodnie z ustalonymi terminami wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych dla firm zatrudniających 20 pracowników i więcej, wdrażanie powinno rozpocząć się 1 lipca 2020. Termin ten dotyczy około 2 milionów osób zatrudnianych łącznie przez około 58 tysięcy firm. Małe firmy czas na podpisanie umowy o zarządzanie PPK według starych terminów miałyby do 27 października, a o prowadzenie PPK – do 10 listopada.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w Polsce, zmiana terminów II fali prawdopodobnie pociągnie za sobą zmiany w III fali – jednak, póki co terminy dla III fali pozostają bez zmian.

Jak uniknąć kary pieniężnej i wzorowo wdrożyć PPK?

Obecna sytuacja gospodarcza przysparza wielu nowych obowiązków. Chcąc odciążyć średnie i małe firmy, pragniemy przypomnieć, że grupa Vattax świadczy usługi z zakresu PPK – zarówno, gdy chodzi o działania przygotowujące firmę do wdrożenia PPK, jak i prowadzenia usługi w ramach umowy. Oferujemy również pomoc multimedialną związaną z wyborem instytucji finansowej mającej zarządzać środkami PPK – https://www.youtube.com/watch?v=luBYRuKQmUU.

Nie dostosowując się do przepisów, firma naraża się na sankcje finansowe. Nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK i nakłanianie do rezygnacji z nich, wiąże się z grzywną nie wyższą, niż 1,5 % funduszu wynagrodzeń z ubiegłego roku obrotowego u zatrudniającego podmiotu.

Z kolei nieterminowe zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu pracownika wiąże się z grzywną sięgającą od 1 000 PLN, aż do 1 000 000 PLN. Tyle samo wynosi kara finansowa za niedopełnienie obowiązków dokonywania terminowych wpłat, nie podawania wymaganych danych lub zgłaszanie nieprawdziwych danych, a także brak prowadzenia dokumentacji związanej w PPK.

 

Linki, z których korzystano:

https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Propozycja-zmiany-termin-w-drugiego-etapu-wdra-ania-PPK.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/6462038,Bedzie-wydluzenie-terminow-wdrozenia-II-etapu-PPK-dla-srednich-firm.html?pozycja=1&icwcv=15
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1391431,ppk-i-kary-za-naruszenia-ustawy.html
https://www.youtube.com/watch?v=luBYRuKQmUU
https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Tarcza-Antykryzysowa-wesz-a-w–ycie—zmiana-termin-w-w-PPK.html