Pracownicze plany kapitałowe – jakie zmiany czekają nas w tym zakresie oraz jak się na te plany przygotować?

Władze w Polsce w trosce o swych obywateli zamierzają wprowadzić zmiany, zapewniające większą ilość środków przysługujących w ramach emerytury. Dostrzegając mankamenty i niezadowolenie z panującego systemu planuje regulacje, dotyczące pracowniczych planów kapitałowych (PPK), pełniącą formę dodatkowego grupowego finansowania.

Główne założenia i cechy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

System, jaki ma wejść w przyszłych latach w życie, będzie opierał się na zasadach ogólnych, automatycznie włączając do programu wszystkie osoby zatrudnione oraz utworzenie jego struktury przez pracodawcę. Obejmuje on pracowników w wieku 19-55 lat, a osoby w wieku powyżej tego pułapu będą mogli dobrowolnie zdecydować się na jego udział. Jest też możliwa rezygnacja z programu, po której automatyczny, ponowny zapis będzie następował po upływie 2 lat.

Podstawową cechą systemu, będzie podpisanie przez uczestnika umowy, która zobowiązuje go do wnoszenia składek do funduszy inwestycyjnych, ściśle bazujących na polityce z nimi związaną. Realizacja programu będzie możliwa, dzięki finansom płynącym ze środków publicznych, pracodawcy, a także pracowników.

Warto wspomnieć, że wraz z wejściem ustawy, wysokość składek będzie rozróżniona na dwie grupy: podstawową (obligatoryjną) oraz dodatkową (dobrowolną). Obie grupy wyróżnia procent składki, która w formie podstawowej dla pracodawcy będzie wynosiła 1,5% wynagrodzenia, a dla pracownika 2%. Z kolei wysokość składki dodatkowej uiszczonej przez pracodawcę nie może przekraczać 2,5%, natomiast w sytuacji pracownika nie więcej niż 2% jego wynagrodzenia.

Zainteresowani powinni też wiedzieć o długości odkładania składki. Wiek emerytalny dla tego programu będzie wynosił 60 lat. Osoby, które będą chciały wcześniej wypłacić środki przed osiągnięciem tego wieku, będą miały taką możliwość.

Taka opcja przynależy wyłącznie przy wystąpieniu następujących sytuacji:
poważnej choroby
w realizacji celów mieszkaniowych
w dokonaniu wypłaty transferowej

Zmiany w ustawie obejmują również sposób, w jaki będzie dokonywana wypłata środków po osiągnięciu wieku emerytalnego. W związku z tym będą istniały dwie możliwości:

uzyskania w postaci świadczeń małżeńskich
otrzymania w postaci jednorazowej wypłaty w wysokości 25% zgromadzonych podczas trwania programu środków. Pozostała suma, w wymiarze 75% zgromadzonych środków będzie wypłacona w 120 ratach, co miesiąc.

Omawiane cechy nadchodzącej ustawy nie będą obejmować pracodawców, odprowadzających środki w ramach pracowniczego programu emerytalnego (PPE), a których składka podstawowa na wyszczególniony program wynosi wysokość co najmniej 3,5% wynagrodzenia. W dalszej kolejności program PPK nie odnosi się także do mikro przedsiębiorców, których pracownicy w ciągu 60 dni pracy złożyli rezygnację czy osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

W celu lepszego zaznajomienia się z nadchodzącymi regulacjami prawnymi warto skorzystać z pomocy bogatej wiedzy specjalistów z biura rachunkowego Vattax. Doświadczeni fachowcy udzielą potrzebnego wsparcia przedsiębiorcom i dokładnie wyjaśnią specyfikę zmian związanych z pracowniczym planem kapitałowym.