Projekt split payment – nowy mechanizm do uszczelnienia luki podatkowej VAT

Mechanizm split payment, czyli inaczej podzielona płatność, wejdzie w życie ustawą o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 grudnia 2017 roku. W zmienionej ustawie o VAT zostanie dodany nowy rozdział (1a), który ma w całości dotyczyć mechanizmu podzielonej płatności. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2018 roku.

Na czym polega metoda split payment

Zanim mechanizm split payment będzie w pełni powszechny, od 1 stycznia 2019 roku zostanie nim objęta tylko część branż. Początkowo mechanizm ten będzie dla przedsiębiorców dobrowolny, co oznacza, że będą oni mogli z niego skorzystać bądź też nie. Ministerstwo Finansów planuje, by w niedalekiej przyszłości systemem podzielonej płatności objęte zostały wszystkie branże i płatności dla wszystkich podatników VAT, ale zanim do tego dojdzie, niezbędna będzie zgoda Komisji Europejskiej. Ponadto dalszy los metody split payment będzie uzależniony od efektów funkcjonowania pierwszego etapu regulacji, czyli dobrowolnej podzielonej płatności, która wejdzie w życie z początkiem lipca bieżącego roku.

Zgodnie z mechanizmem metody split payment płatności wynikające z faktury będą dokonywane na dwa rachunki bankowe. Wartość netto będzie trafiała na rachunek bankowy dostawcy, a VAT na specjalny rachunek VAT dostawcy. Dzięki temu dostawca przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych, mających na celu wyłudzanie VAT, nie będzie mógł zatrzymać dla własnych korzyści należnego fiskusowi VAT-u. Model ten będzie używany w odniesieniu do transakcji realizowanych na rzecz innych podatników, czyli wyłącznie w transakcjach firma-firma.

Dopełnienie formalności

Rachunki VAT działające w tym mechanizmie zakładane będą dla każdego podatnika VAT, który będzie chciał skorzystać z systemu podzielonej płatności. Na prowadzenie rachunków w tym systemie nie będą potrzebne dodatkowe umowy, a zapłata w ramach mechanizmu split payment będzie mogła zostać wykonana wyłącznie w walucie polskiej.

Nie dość, że mechanizm split payment znacznie obniży płynność finansową przedsiębiorstwa poprzez utrzymywanie części środków pieniężnych na rachunku VAT, to dodatkowo przedsiębiorcy będą musieli zwiększyć nakłady pracy, w ramach obsługi księgowej, dlatego już teraz warto pomyśleć i zaczerpnąć wiedzy firmy, która zajmuje się między innymi obsługą księgową firm.

Biuro rachunkowe Vattax służy pomocą merytoryczną. Profesjonaliści od spraw księgowych i rachunkowych z firmy Vattax z chęcią pomogą we wszystkich nieścisłościach, dostarczając wiedzy dotyczącej metody split payment. Zgłoś się do Vattax i skorzystaj z pomocy specjalistów do spraw finansów.