Przychód

Przychód i dochód są często traktowane jako synonimy jednak te dwa wyrazy posiadają zupełnie inne znaczenie. Czym dokładnie jest przychód i czym różni się od dochodu? Jak często oblicza się przychód? Co może być źródłem przychodu i czy pokazuje on faktyczną sytuację finansową firmy?

Czym jest przychód i czym różni się od dochodu

W przypadku przedsiębiorstw przychód to łączna wartość otrzymywana ze sprzedaży towarów lub usług. Określając wartość przychodu, nie bierze się pod uwagę podatku VAT, wyrażana jest ona jako wartość netto. Przychód oblicza się w danym okresie rozliczeniowym, najczęściej jest to miesiąc, kwartał lub rok. Warto pamiętać, że przychód nie pokazuje faktycznej sytuacji finansowej firmy, więc na jego podstawie nie można określić sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. By to zrobić, bierze się pod uwagę dochód, czyli przychód pomniejszony o wszelkie koszty podatkowe.

Co może być źródłem przychodu?

Źródło przychodu może być związane z wykonywaną pracą, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, pracą nakładczą, czy wynajmowaniem nieruchomości. Dodatkowo przychód może być wynikiem dotacji lub dopłaty. Dokładniej mówiąc, każda wpłata, która została wpłacona na konto bankowe przedsiębiorstwa, liczona jest jako przychód.

Przychód to całkowita suma, jaką przedsiębiorca otrzymuje ze sprzedaży towarów lub usług. Nie odzwierciedla ona jednak sytuacji ekonomicznej firmy. By to sprawdzić, należy obliczyć dochód. Istnieje wiele źródeł przychodu, są to między innymi wpływy z wykonanej pracy czy wynajmowania nieruchomości.