Ryczałt

Ryczałt to kwota pieniędzy ustalana z góry, czyli kwota wynagrodzenia jest znana przed rozpoczęciem prac, na przykład remontu. Podatek ryczałtowy natomiast to odmiana podatku dochodowego. Kogo obejmuje ten rodzaj podatku i na jakiej zasadzie działa?

Czym jest ryczałt?

Ryczałt to kwota pieniędzy, która ustalana jest z góry. Dotyczy to na przykład remontu mieszkania. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie dla zamawiającego, gdyż ma on pewność, że cena pozostanie bez zmian niezależnie od kosztów, jakie poniesie wykonawca.

Czym jest podatek ryczałtowy i ile on wynosi?

Podatek ryczałtowy to rodzaj podatku, o którym mówi ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 roku. Podstawę podatku ryczałtowego stanowi przychód bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów. Ryczałt posiada różną wartość w zależności od rodzaju przychodów. W przypadku:

Ryczałt to swego rodzaju zabezpieczenie dla kupującego, że kwota wykonywanej usługi nie ulegnie zmianie. Podatek ryczałtowy natomiast posiada różną wartość w zależności od rodzaju przychodu.