Jakie są najważniejsze koszty w firmie?

Każda firma działa po to, żeby osiągnąć zysk – jest to prawda, której nie można podważyć w żaden sposób. I chociaż działalności firmy przyświecają różne cele, a swoje zadania może wykonywać w przyjazny dla otoczenia sposób, to bez dochodów przedsiębiorstwo musiało, by zostać zwyczajnie zamknięte. Aby osiągać dochód, należy jednak liczyć się z kosztami, zysk nie jest bowiem niczym innym jak nadwyżką przychodów nad kosztami. Poniżej prezentujemy najważniejsze koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w trakcie prowadzenia działalności.

1. Zakup materiałów podstawowych i towarów handlowych

Większość przedsiębiorstw ponosi koszta związane z zakupem materiałów podstawowych i/lub towarów handlowych. Mianem tych pierwszych określane są rzeczy, które stają się główną substancją gotowych wyrobów (zużywane w procesie produkcji). Towary handlowe są to natomiast wyroby, które należy sprzedać w stanie nieprzerobionym.

2. Opłaty związane z lokalem

Duża część przedsiębiorstw korzysta z wynajmowanej przestrzeni biurowej, na przykład w centrum miasta. Same koszty wynajmu, zależnie od lokalizacji potrafią być już wysokie, a do tego naliczyć należy również opłaty za internet/telefon czy ogrzewanie. Istotne są również opłaty za zużywaną energię – wodę, gaz czy ogrzewanie. W koszta te wliczyć należy także ubezpieczenie lokalu czy znajdujących się w nim rzeczy, a także koszty przewidywanych remontów.

3. Koszty wynagrodzenia i utrzymania pracowników

Zazwyczaj w przedsiębiorstwie znajduje się od kilku do kilkunastu pracowników, którzy swój czas poświęcają na różnorodne czynności związane z jego działalnością. Muszą oni otrzymywać stosowne wynagrodzenie, aby być umotywowani do pracy, a także przechodzić odpowiednie szkolenia i mieć zapewnione miejsce w biurze (w tym urządzenia), aby wykonywać swoją pracę. Są to koszta, z którymi musi liczyć się przedsiębiorca.

4. Inne

W skład kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo mogą wejść również inne składowe. Są to między innymi:
– monitoring i korzystanie z usług ochrony,
– wydatki związane z posiadaniem w firmie samochodu (koszta paliwa, ubezpieczenie, naprawy),
– wydatki na usługi reklamowe.

Zależnie od typu przedsiębiorstwa, ilość i rodzaj powyższych kosztów może się zwiększać. Powstaje wobec tego pytanie – jak zaoszczędzić na kosztach prowadzenia działalności? Pewne z nich
możemy zredukować, np. opłaty za poszczególne działy. Dobrym rozwiązaniem staje się wtedy skorzystanie z zewnętrznego biura rachunkowego jak Vattax. Pozwala to zmniejszyć koszty prowadzenia działalności i zamienić je na jeden miesięczny rachunek. Nie trzeba wówczas płacić wynagrodzenia dodatkowym pracownikom. Odchodzą wtedy również koszta szkoleń, urządzeń i prowadzenia biura.