Slim VAT

mężczyzna używa kalkulatora

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wymogami, które narzuca ustawodawca. Często zmieniające się przepisy stanowią spore utrudnienie zarówno dla mniejszych podmiotów gospodarczych, jak również dla średnich i dużych firm. Podatkiem, który od lat wywołuje najwięcej sporów i niejasności, jest VAT. W ostatnich latach zauważalne są projekty mające na celu przede wszystkim ułatwienie ściągalności podatku w postaci zastosowanie Slim VAT. 

SLIM VAT – faktury korygujące in-plus i in-minus

Według słów osób odpowiedzialnych za krajowe finanse podatek SLIM VAT ma być nowoczesny, prosty i dostosowany do lokalnej specyfiki, czyli do kraju, gdzie dominują małe (także jednoosobowe) i średnie firmy. Najważniejszym zadaniem SLIM VAT jest rozwiązanie problematyki tzw. faktur korygujących – in-plus oraz in-minus.

Przy fakturach in-minus przedsiębiorca nie będzie zobligowany do uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez partnera biznesowego (usługobiorcę lub nabywcę towarów). Natomiast przy fakturach in-plus pojawią się wskazówki, jak należy rozliczyć te faktury – będzie to dokonywane na bieżąco, co ma wyeliminować ewentualne nieścisłości wynikające z orzecznictwa bądź interpretacji.

Sporym udogodnieniem dla przedsiębiorców wysyłających towary poza kraje unijne będzie wydłużenie do sześciu miesięcy (z dwóch) okresu stosowania zerowej stawki VAT naliczanej w eksporcie. Dzięki temu ma zwiększyć się wielkość eksportu na Wschód, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji, Ukrainy czy Białorusi. Ponadto podatnik przy obliczaniu przychodu będzie miał możliwość wyboru zasady przeliczania kursu walutowego, co ma wyeliminować wpływ różnic kursowych przy wypełnianiu VAT i CIT.

Inne korzyści dla przedsiębiorców

Spośród najistotniejszych udogodnień dla podatników do najważniejszych należeć będą:

– zwiększenie limitu na podarunki (prezenty) o niewielkiej wartości (do 20 zł, przy wcześniejszej kwocie dwukrotnie niższej);

– możliwość ujęcia w jednej fakturze działań z okresu do 4 miesięcy bez obowiązku jej korekty;

– odliczanie podatku VAT z faktury wydanej za usługi noclegowe, które dotyczyły nabycia na rzecz partnera biznesowego.

Podsumowanie

Pakiet zmian znany jako SLIM VAT ma przede wszystkim ułatwić funkcjonowanie firm zajmujących się eksportem. Poza wspominanym ujednoliceniem kursów walut na uwagę zasługuje także możliwość transferu pieniędzy z rachunku VAT na rzecz agencji celnej. Kolejną grupą zawodową, która doceni wprowadzone zmiany, są komornicy – ustawodawca umożliwia złożenie wniosku o uwolnienie środków z rachunku VAT-owskiego.

SLIM w nazwie podatku to angielski skrótowiec, pochodzący od słów Simple Local And Modern, co tłumaczy się jako prosty, lokalny i nowoczesny. Najbliższe miesiące pokażą, jak nazwa odnosi się do podatkowej i gospodarczej rzeczywistości.