Ceny transferowe w rachunkowości co to jest, czym są?

Cena transferowa to inaczej cena transakcyjna. Określa ona cenę, po jakiej dany podmiot gospodarczy sprzedaje towary, dobra niematerialne oraz usługi tzw. podmiotom powiązanym. Wiążą się tym dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców. Co to oznacza i jakich powiązań dotyczy? Jakie obowiązki ma przedsiębiorca i co mu grozi, jeśli ich nie wypełni?

Czym są podmioty powiązane? Konsekwencje dla przedsiębiorców

Podmioty powiązane to podmioty, które łączą powiązania rodzinne, osobowe lub kapitałowe. Przykładowo: osoby spokrewnione ze sobą mają udziały w spółkach po obu stronach transakcji lub ta sama osoba pełni funkcje nadzorcze w obu spółkach. Dotyczy to także tych firm, które przeprowadzają transakcje z podmiotami, mającymi siedziby w rajach podatkowych. Przedsiębiorca po przekroczeniu ustalonych limitów jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji cen transferowych. Należy pamiętać, że za niedopełnienie obowiązku dokumentacyjnego grożą surowe kary – zarówno podatkowe, jak i karno-skarbowe.